Parker Hannifin
Aerospace & Defense Industrial Machinery & Heavy Equipment Simcenter Simcenter Amesim
Parker Hannifin

Jak přesný software podporuje přesný inženýring

Mayfield Heights, United States

Společnost Parker Hannifin využívá Simcenter Amesim ke zvýšení kvality při inženýringu velmi přesných systémů

Aerospace & Defense Industrial Machinery & Heavy Equipment Simcenter Simcenter Amesim

Jak přesný software podporuje přesný inženýring

Mayfield Heights, United States

Společnost Parker Hannifin využívá Simcenter Amesim ke zvýšení kvality při inženýringu velmi přesných systémů

PROBLÉMY
  • Nabízejte vysoce výkonné a energeticky efektivní výrobky
  • Poskytujte vynikající zákaznický servis
  • Zrychlete uvádění výrobků na trh
KLÍČE K ÚSPĚCHU
  • Vyhodnoťte vzájemný vliv komponent
  • Vyřešte rychle všechny problémy
  • Zkraťte drahé a časově náročné fyzické testování
VÝSLEDKY
  • Bylo vyzkoušeno rychlé a efektivní řešení problémů
  • Zlepšilo se zpracování interních požadavků na kvalitu
  • Společnost začala působit jako technologický a integrační partner

Parker Hannifin

Společnost Parker Hannifin Corporation je jedním z největších světových výrobců pohonných a řídicích technologií. Dodává přesná řešení zákazníkům v mnoha oborech po celém světě. Společnost má 60 000 zaměstnanců po celém světě a její strategií je dosahovat vynikajících finančních výsledků, dodávat zákazníkům co nejlepší služby a neustále zvyšovat zisk.

http://www.parker.com

Zajištění kvalitních zákaznických služeb

Společnost Parker Hannifin Corporation (dále jen Parker) je jedním z vedoucích globálních výrobců pohybových a řídicích technologií a dodává přesná řešení v celé řadě automobilových, spotřebních, mobilních, průmyslových a leteckých odvětví. Se základnou 60 000 zaměstnanců po celém světě je strategií této společnosti dosahovat vynikajících finančních výsledků, dodávat zákazníkům co nejlepší služby a neustále zvyšovat zisk.

Klíčem k úspěchu společnosti Parker jsou vynikající služby zákazníkům. Všechny divize tohoto podniku se neustále potýkají se stále vyššími očekáváními zákazníků. Zákazníci nyní vyžadují komponenty a systémy, které jsou nejen výkonné, ale současně energeticky efektivní.

Společnost Parker si všimla, že se v poslední době mění i vztah s dlouhodobými zákazníky. Stále více výrobců automobilů a dalších vedoucích výrobců vybavení (OEM) očekává os systémových dodavatelů, jako je společnost Parker, stejné výrobky a stejně rozsáhlé služby jako od systémových integrátorů. Kvůli tomu musí společnost Parker fungovat nejen jako dodavatel součástí a komponent, ale také jako technologický a integrační partner.

Tento trend neovlivňuje jen strategii společnosti Parker, ale i každodenní práci řady inženýrů. V divizi Hydraulic Cartridge Systems (HCS) společnosti Parker například hlavní skupina produktového inženýringu vytváří nové výrobky a pomáhá oddělení kvality a provozu zlepšovat stávající výrobky a řešit problémy s kvalitou.

V raných fázích vývoje inženýři spolupracují s marketingovým týmem a určují společně specifikace výrobků, na jejichž základě následně probíhá vývoj od fáze návrhu až po validaci. V důsledku současných trendů tak byli inženýři v této skupině zavaleni interními požadavky. Kvůli těmto požadavkům musí inženýři často na chvíli přerušit svoji činnost, což je rozptyluje od jejich hlavního cíle: vývoje nových výrobků. Požadavky přichází z různých interních oddělení, která řeší akutní problémy se zákazníky. V rámci zajištění excelentní zákaznické podpory je nutné tyto problémy řešit rychle a efektivně.

Řešení problémů

Hlavní inženýringová skupina divize HCS například nedávno řešila stížnost zákazníka, která se jevila jako problém s nefunkčním ventilem. Skupina během několika měsíců provedla ve spolupráci s oddělením kvality celou řadu simulací a testů. Výsledky analýzy však neodhalily žádnou konkrétní chybu. Ve všech případech ventil fungoval přesně podle specifikací. V rámci hledání řešení použili členové této skupiny Simcenter Amesim, který je součástí portfolia Simcenter společnosti Siemens Digital Industries Software, aby lépe pochopili, jak tento ventil spolupracuje s ostatními částmi obvodu.

Inženýři nejprve v Simcenteru Amesim vytvořili model ventilu, provedli simulace a výsledky porovnali s daty testů provedených na fyzické komponentě. Korelace výsledků byla 97.5 procenta. Studie tedy prokázala, že problém nebyl v této komponentě. Na základě toho byl pomocí komponent z knihovny Simcenter Amesim Hydraulics vymodelován celý technologický okruh daného zákazníka. Inženýringová skupina rychle zjistila, že ventil funguje přesně tak, jak byl navržen.

Příčinou se ukázal být systémový problém v okruhu. Tato skupina pomocí modelu okruhu v Simcenteru Amesim upravila jiný ventil. Bylo to rychlé a výsledky byly ohromující. Problém byl zcela odstraněn. Inženýři společnosti Parker dokázali v okruhu nalézt skutečný problém a zákazníkovi virtuálně dokázat platnost své teorie. Později tento tým provedl ještě několik fyzických testů, jimiž potvrdil výsledky simulace.

S využitím tradičních přístupů by těmto inženýrům trvalo odhalení problému řadu měsíců. S využitím Simcenteru Amesim to dokázali během několika dní. Kromě toho, že si ušetřili několik měsíců práce (a tím také peněz), pomohla tato analýza navíc zlepšit vztahy podniku s tímto zákazníkem.

Dosažení vysoce přesného systémového inženýringu

Součást nebo komponenta je navržena tak, aby v systému plnila konkrétní funkci. Porucha i té nejmenší komponenty může vést k výraznějším problémům, například sníženému výkonu nebo výpadku celého systému. Vysoká přesnost je tedy třeba nejen při návrhu a validaci komponenty, ale také při její integraci do prostředí systému.

Díky Simcenteru Amesim mohou inženýři společnosti Parker rychle vyhodnotit, jak komponenty interagují v rámci celého systému. Pomocí Simcenteru Amesim mohou zrychlit testování a dodávat výsledky mnohem rychleji. Díky přístupu založenému na modelu mohou inženýři provádět analýzy ve všech fázích vývoje od raného návrhu až po řešení problémů.

Kromě času věnovaného inovacím výrobků věnuje hlavní inženýringový tým divize HCS značný objem času zákaznické podpoře. Simcenter Amesim lze využít již v raných fázích vývoje k rychlému nalezení problémů a jejich virtuálnímu odstranění.

Využití systémových simulačních nástrojů, například Simcenteru Amesim, se tak postupně šíří mezi divizemi společnosti Parker. Uživatelé Simcenteru Amesim byli požádáni, aby uspořádali interní školení svých spolupracovníků.

Posun k systémové simulaci se pro společnost Parker stal strategickým bodem. Úplná a podrobná znalost systému je klíčem k rychlejším a lepším inovacím výrobků.

Přístup založený na modelech využívaný v Simcenteru Amesim zrychluje transformaci společnosti Parker na úplného technologického a integračního partnera pokročilých výrobních odvětví.

Méně Více