Masaba Canada
Industrial Machinery & Heavy Equipment Heavy Equipment Opcenter
Masaba Canada

Zvyšování provozní efektivity při výrobě těžebních zařízení

Software Opcenter APS pomáhá společnosti Masaba Canada zlepšit včasnost dodávek o 15 procent

Industrial Machinery & Heavy Equipment Heavy Equipment Opcenter

Zvyšování provozní efektivity při výrobě těžebních zařízení

Software Opcenter APS pomáhá společnosti Masaba Canada zlepšit včasnost dodávek o 15 procent

quotation marks Společnost Masaba se vždy snaží vůči svým zákazníkům zlepšovat dobu reakce a nabídnout jim jen to nejlepší. Software Opcenter nám pomohl porozumět našemu harmonogramu plánu výroby a umožnil nám rychle reagovat na termíny dodání výrobků zákazníkům. John Elmes, Výrobní manažer Masaba Canada
PROBLÉMY
  • Uspokojení zvýšené poptávky zákazníků po těžebních zařízeních na zakázku
  • Řešení často se měnících termínů
  • Zlepšení přesnosti a komunikace s prodejním oddělením a oddělením inženýringu
KLÍČE K ÚSPĚCHU
  • Zavedení softwaru Opcenter Advanced Planning and Scheduling
  • Spoléhání na podporu odborníků ze společnosti SNic Solutions, partnera společnosti Siemens
VÝSLEDKY
  • Zlepšení flexibility v oblasti výroby
  • Zlepšení včasnosti dodávek o 15 %
  • Optimalizace plánování provozu
  • Zlepšení komunikace se zákazníky

Masaba Canada

Společnost Masaba navrhuje a vyrábí kompletní řadu zařízení pro manipulaci se sypkým materiálem. Tato široká škála přenosných a stacionárních drtičů, třídičů a čisticích linek, stejně jako kompletní řada dopravníků, zásobníků a podavačů, je navržena a vyrobena tak, aby odolala i těm nejnáročnějším podmínkám.

quotation marks Jednou z našich největších výzev je to, že zákazníci v průběhu procesu výroby chtějí výrobek doplnit o další funkce, což může konečný výrobek výrazně změnit, prodloužit dobu, po kterou se musíme věnovat jeho výrobě, a také zvýšit množství spotřebovaného materiálu. John Elmes, Výrobní manažer Masaba Canada
Partner Highlight
SNic Solutions
SNic Solutions is transforming manufacturing with Digitalization. An award-winning manufacturing operations management (MOM) smart partner and reseller of Siemens, SNic has demonstrated experience in improving capacity, on-time delivery, inventory turn…
Read more
quotation marks Společnost Masaba se vždy snaží vůči svým zákazníkům zlepšovat dobu reakce a nabídnout jim jen to nejlepší. Software Opcenter nám pomohl porozumět našemu harmonogramu plánu výroby a umožnil nám rychle reagovat na termíny dodání výrobků zákazníkům. John Elmes, Výrobní manažer Masaba Canada

Přední výrobce těžebních zařízení

Společnost Masaba Inc. je výrobce těžebních a agregátních zařízení. Společnost Masaba Canada byla založena v roce 2009, kdy společnost Masaba Mining zaznamenala vysokou poptávku po svých zařízeních. Společnost Masaba Canada sídlila až do roku 2013 v Bramptonu v Ontariu, poté se však kvůli růstu na kanadském trhu přesunula do větších prostor v Clarksburgu v Ontariu.

Společnost Masaba nabízí kompletní řadu přenosných a stacionárních dopravníků, zásobníků a strojů pro drcení, třídění a čištění. Společnost Masaba také navrhuje zařízení na zakázku podle specifikací zákazníka. Veškeré vybavení společnosti je navrženo tak, aby odolalo nejnáročnějším pracovním podmínkám.

Rostoucí poptávka

„Zaznamenali jsme zvýšenou poptávku po větších strojích, zkrácení doby potřebné k přípravě a stálých zařízeních postavených na zakázku,“ říká John Elmes, výrobní manažer společnosti Masaba Canada. „Tato zařízení na zakázku se od sebe vždy nějak liší a je složité u nich vše naplánovat.“

John Elmes spravuje harmonogramy projektů a dostupnosti pracovníků a dohlíží na dodávky výrobků a nákup materiálu pro výrobu těžebních zařízení. Kanadský závod společnosti Masaba je rozdělen do šesti částí – pilařské, strojní, výrobní, pískovací, lakovací a montážní – které vyrábějí stálé a přenosné systémy pro manipulaci s materiálem.

Produktivita ve složitém období

Zákazníci společnosti Masaba často požadují změny v návrhu v době, kdy již byla zahájena výroba jejich výrobku. „Jednou z našich největších výzev je to, že zákazníci v průběhu procesu výroby chtějí výrobek doplnit o další funkce, což může konečný výrobek výrazně změnit, prodloužit dobu, po kterou se musíme věnovat jeho výrobě, a také zvýšit množství spotřebovaného materiálu,“ říká Elmes.

Vzhledem k tomu, že systémy společnosti Masaba jsou určeny pro zákazníky v těžebním průmyslu, musí být většina projektů hotová začátkem března, kdy nastane změna počasí. „Všichni zákazníci chtějí stejné datum dodání, ale termíny objednávek kolísají, což zvyšuje provozní složitost,“ říká Elmes. „Otázkou pro nás tedy je, jak dosáhnout co největší produktivity během tohoto velmi rušného období.“

Společnost Masaba se snažila zvýšit produktivitu prostřednictvím efektivní výroby. Doufala, že se jí podaří zlepšit plánování a rozvrhování výroby prostřednictvím svého systému plánování podnikových zdrojů (ERP). Nástroje pro plánování a rozvrhování systému ERP byly založeny na modelu s nekonečnou kapacitou, který plánuje výrobní činnosti zpětně od pevného data a nebere v úvahu omezení zdrojů, probíhající práci a závazky zdrojů.

Společnost Masaba potřebovala řešení pro plánování a rozvrhování, které by rozpoznalo omezení výrobních zdrojů a umožnilo manažerům určit dopad nových objednávek nebo změn zákazníků na aktuální výrobu. Takové řešení by společnosti Masaba pomohlo zlepšit přesnost a flexibilitu plánování a rozvrhování a aktualizovat měnící se priority, harmonogramy a plány zásob. „Naší největší výzvou u zařízení vyráběných na zakázku je pochopení dodacích lhůt a přizpůsobení se tomu, co se děje v závodě,“ říká Elmes.

Řešení: Software Opcenter APS

V roce 2019 si společnost Masaba vybrala řešení Opcenter™ Advanced Planning and Scheduling (APS) od společnosti Siemens, které jí pomáhá překonat provozní překážky a zlepšit plánování výroby a podrobné rozvrhování. Software Opcenter APS spadá pod řešení Opcenter pro řízení výrobního provozu, což je součást portfolia integrovaných řešení a služeb Xcelerator™ od společnosti Siemens Digital Industries Software.

Společnost Masaba se obrátila na společnost SNic Solutions, která je partnerem řešení společnosti Siemens a která se specializuje na řešení komplexních problémů v oblasti provozu a dodavatelského řetězce ve výrobě. Společnost SNic Solutions poskytla a nainstalovala software Opcenter APS, nabídla společnosti Masaba cenné poznatky o plánování výroby a efektivitě podrobného rozvrhování a zajistila provozní plán.

Na rozdíl od modulu pro plánování výroby v systému plánování podnikových zdrojů (ERP) bere software Opcenter APS pro plánování v potaz také stávající výrobní omezení, jako jsou materiály, nástroje, obsluha a kapacita, a na základě těchto faktorů vytváří výrobní plány. Předkonfigurovaná verze softwaru poskytuje interaktivní rozhraní umožňující porozumět aktuálnímu vytížení dílny a dopadům každodenních změn na dodávky výrobků zákazníkům. Pokročilé verze tohoto softwaru nabízejí aplikační programové rozhraní (API), které společnosti SNic Solutions umožňuje vytvořit rozšíření specifická pro průmysl přesného strojírenství, výrobu pneumatik, potravinářství, výrobu plastů a obalů a mnoho dalších.

Více pracovníků nebo strojů?

Jedním z klíčových rozhodnutí při plánování výroby je, zda zvýšit kapacitu přidáním strojů nebo zaměstnanců. Po zavedení řešení Opcenter pro plánování výroby od společnosti Siemens si společnost Masaba uvědomila, že zvyšování počtu strojů není vždy řešením. Přehled o výrobních úkonech společnosti Masaba, vytvořený pomocí softwaru MOM, poukázal na to, že pokud společnost lépe využije své pracovníky, dosáhne tím vyšší efektivity než v případě, kdy by přidala další stroje.

Pomocí softwaru Opcenter může společnost Masaba snadno přerozdělovat pracovníky podle toho, jak se mění projekty a časové plány. „Software Opcenter nám dává možnost přeřazovat pracovníky do různých oddělení a sledovat, jak to ovlivní harmonogram,“ říká Elmes. „Pokud vidíme, že výroba zaostává, přidáme do oddělení personál, abychom splnili týdenní cíle.“

Klíčovou funkcí softwaru pro společnost Masaba je možnost provádět experimenty typu „co kdyby“. Vzhledem k nejisté poptávce chtěla společnost Masaba zajistit, aby její výroba plnila objednávky přinášející zisk, a ne aby pouze rozšiřovala zásoby svých distributorů. Pomocí softwaru Opcenter mohou plánovači výroby vložit nový pracovní příkaz mezi dva stávající pracovní příkazy a přesně určit dopady změny plánu. Společnost Masaba tak získala možnost přidělovat výrobní zakázky na dílnu, které jsou určeny k okamžitému dodání oproti těm, které poputují do skladu.

Zvyšování efektivity ve společnosti Masaba i nadále pokračuje, protože společnost překonala první fázi implementace systému Opcenter. Společnost Masaba dokázala rozšířit využití svého výrobního oddělení o devíti lidech tím, že do oddělení přidala třetí pracovní zakázku. Software na základě grafů využití kapacity rozpoznal, že dva pracovní příkazy musí být v daném týdnu dokončeny pouze na 60 %, díky čemuž bylo možné přidat právě tuto třetí pracovní zakázku. „Software Opcenter nám umožnil navýšit efektivitu a ukázal nám, že přidání dalších strojů není vždy řešením,“ říká Elmes.

Zjednodušená integrace se systémem ERP

V roce 2020 rozšířila společnost Masaba integraci systému Opcenter s podnikovým systémem ERP. Společnost SNic Solutions zavedla své rozšíření pro zrychlení objednávek, které importuje kusovníky ze systému ERP společnosti přímo do softwaru Opcenter.

Rychlá zpětná vazba zákazníkům

Přístup společnosti Masaba vybudovaný na datech a odklon od starších provozních postupů umožňuje, aby se zákazníci rychle dozvěděli odpovědi na své dotazy ohledně termínů dodání nebo změn v rozsahu projektu. „Společnost Masaba se vždy snaží vůči svým zákazníkům zlepšovat dobu reakce a nabídnout jim jen to nejlepší. Software Opcenter nám pomohl porozumět našemu harmonogramu plánu výroby a umožnil nám rychle reagovat na termíny dodání výrobků zákazníkům,“ říká Elmes.

Provozní efektivita, kterou sleduje software pro plánování a rozvrhování výroby, pomáhá společnostem snižovat výdaje na stroje. „Plánování výroby jako první krok k digitální transformaci v rámci řízení výrobního provozu zlepšuje plnění plánů a pomáhá zákazníkům vyhnout se zbytečným výdajům,“ říká Nikhil Joshi, zakladatel společnosti SNic Solutions.

Kromě dosažení vyšší výrobní efektivity zjistila společnost Masaba také to, že její obchodní oddělení může využívat software Opcenter k rychlejšímu sdělování časových harmonogramů projektů a k poskytování více údajů zákazníkům na základě vypočtených časových harmonogramů. Společnost Masaba v roce 2020 dodala včas o 15 % výrobků více, což je v odvětví, kde jsou dodací lhůty velmi komplikované, zásadní úspěch.

Méně Více
quotation marks Jednou z našich největších výzev je to, že zákazníci v průběhu procesu výroby chtějí výrobek doplnit o další funkce, což může konečný výrobek výrazně změnit, prodloužit dobu, po kterou se musíme věnovat jeho výrobě, a také zvýšit množství spotřebovaného materiálu. John Elmes, Výrobní manažer Masaba Canada