iMFLUX
Industrial Machinery & Heavy Equipment NX Teamcenter
iMFLUX

Software NX pomáhá společnosti iMFLUX urychlit procesy od návrhu formy až po její výrobu a udržet si konkurenceschopnost

Hamilton, Ohio, United States

Tento inovativní výrobce forem využívá řešení od společnosti Siemens ke zlepšení kvality dílů, snížení nákladů a zkrácení doby realizace

Industrial Machinery & Heavy Equipment NX Teamcenter

Software NX pomáhá společnosti iMFLUX urychlit procesy od návrhu formy až po její výrobu a udržet si konkurenceschopnost

Hamilton, Ohio, United States

Tento inovativní výrobce forem využívá řešení od společnosti Siemens ke zlepšení kvality dílů, snížení nákladů a zkrácení doby realizace

quotation marks Software NX CAM nám umožnil zajistit si patřičnou konkurenceschopnost a stabilizovat naše procesy. Díky tomu získáme hned napoprvé výtěžnost kolem 90 percentilů prakticky bez zmetků. Jonathan Edwards, Programátor CAM iMFLUX
PROBLÉMY
 • Plňte rychle se blížící termíny při zachování patřičné přesnosti
 • Zkraťte dobu uvedení komplexních forem na trh
 • Minimalizujte a optimalizujte kapitálové investice
 • Nabízejte všestrannost a věnujte se různým odvětvím
 • Konkurujte místním a globálním výrobcům forem
KLÍČE K ÚSPĚCHU
 • Používejte software NX CAD/CAM k integraci navrhování forem a výroby
 • Automatizujte vývoj forem a zajistěte, že budete navrhovat díly, které je možné vyrobit
 • Zefektivněte proces navrhování forem pomocí komponent z digitálních knihoven
 • Předem ověřujte návrhy forem, vyhněte se chybám v oblasti rozměrů a zajistěte si patřičnou přesnost
 • Programujte všechny CNC stroje pomocí softwaru NX CAM, stabilizujte své procesy a zlepšete kvalitu
 • Simulujte obráběcí úkony a zajistěte si bezchybnou výrobu a rychlejší nastavení
VÝSLEDKY
 • Zrychlení vývoje forem o 20 procent
 • Formy vyrobené pomocí obrábění s přesností na 5 mikrometrů
 • Výtěžnost hned napoprvé kolem 90 percentilů
 • Meziroční zlepšení včasnosti dodávek o více než 10 procent

iMFLUX

Společnost iMFLUX je jediná společnost vyrábějící formy, která integruje revoluční software pro zpracování a strojové učení s nejmodernější lisovnou. Nabízí cestu k autonomnímu vstřikování s novou schopností navrhovat a vytvarovat zdánlivě nemožný díl. Revoluční platforma této společnosti pro vstřikování s nízkým konstantním tlakem funguje v kombinaci s prakticky jakýmkoli strojem, materiálem a formou.

www.imflux.com

quotation marks Společnost Siemens nám prostřednictvím nabízené sady technologií pomohla skutečně zjistit, co potřebujeme k tomu, abychom mohli růst. Dan Lumpkin, Viceprezident v oblasti výroby, iMFLUX
quotation marks Software NX CAM nám umožnil zajistit si patřičnou konkurenceschopnost a stabilizovat naše procesy. Díky tomu získáme hned napoprvé výtěžnost kolem 90 percentilů prakticky bez zmetků. Jonathan Edwards, Programátor CAM iMFLUX

Společnost iMFLUX® byla založena v roce 2013 jako dceřiná společnost ve stoprocentním vlastnictví společnosti Procter & Gamble (P&G), jelikož tento gigant v oblasti spotřebního zboží se sídlem v Ohiu chtěl zlepšit technologii zpracování plastů. Společnost P&G si byla vědoma potřeby snížit náklady a zkrátit dobu realizace při uvádění nových návrhů plastových dílů na trh. Vyvinula novou průlomovou technologii, která využívá vstřikování s nízkým konstantním tlakem, což vedlo ke vzniku společnosti iMFLUX.

Při vstřikování plastů se pracuje s vysokou přesností, jelikož tento plast putuje do nástrojů pod tlakem až 20 000 PSI a jednotlivé mezery mezi ocelovými částmi musí být schopné odolat tlaku plastu, který je mezi ně vstřikován. Proces, který společnost iMFLUX používá, se odvíjí od tlaku, ne od rychlosti vstřikování. To znamená, že jakmile lis posune příslušný prvek kupředu, kontroluje pouze nastavený cílový tlakový bod. Jakmile tohoto tlaku dosáhne, bude jej udržovat do doby, než se daná oblast patřičně zaplní.

Proces vstřikování plastů společnosti iMFLUX zahrnuje specializovanou řídicí jednotku, která umožňuje plnění formy při nižším definovaném profilu tlaku taveniny, což umožňuje plnit formu variabilní rychlostí, která se automaticky přizpůsobuje geometrii dílu. Výhodou tohoto procesu je lepší kvalita výrobků, nové možnosti návrhu dílů a forem, zlepšení udržitelnosti a snížení nákladů.

Navrhování forem nové generace

Celý proces začíná tím, že společnost P&G nebo externí zákazník zašle společnosti iMFLUX návrh formy nebo koncept návrhu dílu. Společnost poté přenese koncept z nákresu na papíře a zajistí vše až po vytvoření finální podoby formy a samotného dílu. Pracovníci se však musí vyrovnat s tlakem, který je nutí dokončovat procesy v co nejkratším časovém horizontu, aby mohli plnit očekávání zákazníků, začít co nejdříve pracovat na nových projektech a vyhnout se jakýmkoli překážkám. Výsledkem je, že doba od koncepce po výrobu se zkracuje.

Navzdory rychle se blížícím termínům je velmi důležité zajistit naprostou přesnost celého procesu. Pro společnost iMFLUX je zjišťování chyb v oblasti rozměrů nebo činnosti formy v pozdní fázi celého procesu v důsledku nedokonalého návrhu formy a/nebo procesu její výroby, který nebyl virtuálně ověřen, velmi nákladné. Zde přichází na řadu software NX™.

„Průvodce formami v softwaru NX nám pomáhá celý proces urychlit tím, že provádí analýzu dílu a kontroluje jeho těsnost a tloušťku stěn,“ říká Mark Reagan, který ve společnosti iMFLUX pracuje jako inženýr návrhu forem. „Dokáže také předem stanovit rozštěp jádra a dutiny, díky čemuž je možné zjistit, zda je takový výrobek možné vyrobit.“

Software NX také umožňuje společnosti iMFLUX stahovat předem navržené rámy forem a také informace o hardwaru z knihovny průvodce formami softwaru NX. Díky těmto funkcím zrychlila společnost iMFLUX své procesy navrhování a výroby forem o 20 procent.

Společnost iMFLUX, která je dceřinou společností ve stoprocentním vlastnictví společnosti P&G, přenáší návrhy od konceptu až po jejich vytvoření tak rychle, jak to jen jde, aby bylo možné využít výhod rychlosti, kterou mateřská společnost vyžaduje, a přitom konzistentně vyrábět výrobky s patřičnou úrovní kvality.

Tento inovativní výrobce forem využívá řešení od společnosti Siemens ke zlepšení kvality dílů, snížení nákladů a zkrácení doby realizace

Výroba forem s přesností na mikrometry

V počátcích své existence používala společnost iMFLUX k obrábění některých součástí forem pouze frézovací funkce systému NX CAM. Stále složitější návrhy výrobků, které vyžadují sofistikované a přesně vyrobené sestavy forem, však společnost donutily propojit všechny obory obrábění do jediného systému počítačem podporované výroby (CAM).

Výrobní tým společnosti iMFLUX si uvědomil, že tato konsolidace softwaru mu pomůže rychleji se přizpůsobovat a pohybovat v rozvíjejícím se oboru průmyslových strojů a spotřebních výrobků. Společnost tak následně přešla na řešení, v rámci kterého má víceosé frézování, soustružení, řezání drátů (EDM) a elektrojiskrové obrábění v jediném softwaru NX CAM.

„Software NX CAM nám umožnil zajistit si patřičnou konkurenceschopnost a stabilizovat naše procesy,“ říká Jonathan Edwards, který ve společnosti iMFLUX pracuje jako programátor CAM. „Díky tomu získáme hned napoprvé výtěžnost kolem 90 percentilů prakticky bez zmetků.“

Díky zavedení softwaru NX CAM do svých procesů může nyní společnost iMFLUX programovat celou řadu CNC strojů a vyrábět tak veškeré součásti forem (z různých materiálů, jako je například ocel nebo grafit) pomocí jediného softwaru CAM. Programátoři tak mohou ukládat veškeré dráhy nástrojů v jediném typu souboru dílů, což pomáhá propojit celý tým a podporuje efektivní spolupráci. Pokročilé metody dokončování v softwaru NX pomáhají společnosti zlepšovat kvalitu dílů a prodlužovat životnost nástrojů, což umožňuje vyrábět špičkové díly a zvyšovat spokojenost zákazníků.

„Naši zákazníci potřebují takové formy, které jim umožní vyrobit miliony dílů a vydrží ve službě co nejdéle. Chtějí, aby bylo možné měnit jejich jednotlivé součásti,“ říká Brent Huxel, který ve společnosti iMFLUX pracuje jako vedoucí pracovník v oblasti navrhování a řízení projektů. „Abychom toho byli schopni dosáhnout, musíme pracovat s odchylkami v rámci mikrometrů.“

Software NX CAM poskytuje programátorům CNC strojů společnosti iMFLUX možnost definovat přesné digitální dvojče jejich obráběcích nastavení a procesů. Digitální replika součásti, svíracích prvků a celého stroje umožňuje programátorům snadno vytvářet složité obráběcí procesy. Při programování úkonů v softwaru NX tak přesně vědí, kde se budou řezné nástroje pohybovat a kde se budou nacházet díly ve vztahu k držákům a svíracím prvkům. Jednotlivé programy mohou ověřit pomocí integrovaného simulačního modulu, který zrychluje dobu nastavení, eliminuje chyby a snižuje množství zmetků.

Pomocí postprocesorů v softwaru NX, které jsou plně přizpůsobitelné, mohou inženýři vytvářet programy pro potřebu výroby a kompletní dokumentaci pro pracovníky v dílně, což umožňuje efektivně pracovat se stroji typu EDM a CNC, a to včetně nejnovějších soustruhů a frézek pro tří a pětiosé frézování.

Tento inovativní výrobce forem využívá řešení od společnosti Siemens ke zlepšení kvality dílů, snížení nákladů a zkrácení doby realizace
Tento inovativní výrobce forem využívá řešení od společnosti Siemens ke zlepšení kvality dílů, snížení nákladů a zkrácení doby realizace

Dosažení výroby forem zítřka již dnes

Integrace softwaru NX CAD s řešením NX CAM umožňuje zautomatizovat komplexní proces od počítačem podporovaného návrhu (CAD) modelu dílu přes návrh formy až po její obrábění s extrémně vysokou přesností. Software NX je součástí portfolia Xcelerator™, komplexního a integrovaného portfolia softwaru a služeb od společnosti Siemens Digital Industries Software.

„Naše společnost je strukturalizovaná a postavili jsme ji na technologii, která je v oblasti návrhu dílů a forem na světové úrovni,“ říká Dan Lumpkin, který ve společnosti iMFLUX pracuje jako viceprezident v oblasti výroby. „Společnost Siemens nám prostřednictvím nabízené sady technologií pomohla skutečně zjistit, co potřebujeme k tomu, abychom mohli růst. A přesně takového partnera potřebujeme, jelikož se snažíme dělat věci jinak. Díky technologickému partnerovi, který tomu rozumí a který tomu přizpůsobuje svá řešení, je to pro nás velký přínos.“

Společnosti iMFLUX se pomocí softwaru NX a Teamcenter® podařilo zvýšit produktivitu díky automatizaci procesu vytváření forem a může nyní zaznamenávat, optimalizovat a opětovně používat potřebné znalosti. Tato společnost nyní může využívat bezproblémové výrobní procesy a propojovat pracovníky, systémy a zdroje. Software NX a Teamcenter nabízí společnosti iMFLUX patřičnou flexibilitu a umožňuje jí již dnes plnit potřeby zítřka.

„Lidé často nevěří, že společnosti jako ta naše mohou uspět. Přeci jen se pohybujeme v odvětví, ve kterém se již 75 let dělají určité věci určitým způsobem. My se však tento přístup snažíme zpochybnit a žádáme své zaměstnance, aby se na věci dívali jinak. A když tomu porozumí i zákazník, je to velmi uspokojivé.“

Tento inovativní výrobce forem využívá řešení od společnosti Siemens ke zlepšení kvality dílů, snížení nákladů a zkrácení doby realizace
Tento inovativní výrobce forem využívá řešení od společnosti Siemens ke zlepšení kvality dílů, snížení nákladů a zkrácení doby realizace
Tento inovativní výrobce forem využívá řešení od společnosti Siemens ke zlepšení kvality dílů, snížení nákladů a zkrácení doby realizace
Méně Více
quotation marks Společnost Siemens nám prostřednictvím nabízené sady technologií pomohla skutečně zjistit, co potřebujeme k tomu, abychom mohli růst. Dan Lumpkin, Viceprezident v oblasti výroby, iMFLUX