Chocolates Valor
Consumer Products & Retail Food & beverage Opcenter Advanced Planning and Scheduling Opcenter
Chocolates Valor

Řešení společnosti Siemens pomáhá společnosti Chocolates Valor při provozu továrny na výrobky vysoké kvality

Villajoyosa, Alicante, Spain

Aplikace Preactor APS podporuje digitalizaci průmyslových procesů společnosti Chocolates Valor a zjednodušuje plánování výroby

Consumer Products & Retail Food & beverage Opcenter Advanced Planning and Scheduling Opcenter

Řešení společnosti Siemens pomáhá společnosti Chocolates Valor při provozu továrny na výrobky vysoké kvality

Villajoyosa, Alicante, Spain

Aplikace Preactor APS podporuje digitalizaci průmyslových procesů společnosti Chocolates Valor a zjednodušuje plánování výroby

quotation marks Díky aplikaci Preactor APS jsme ušetřili 16 hodin týdne, které bychom museli trávit plánováním a rozvrhováním výroby. Jordi Barbero, Správce dodavatelského řetězce Chocolates Valor
PROBLÉMY
 • Zachycení dat z výrobního provozu v reálném čase
 • Vyšší transparentnost a lepší komunikace mezi odděleními
 • Flexibilnější a přesnější rozhodování
 • Lepší viditelnost v celém dodavatelském řetězci
 • Optimalizace výrobních procesů
KLÍČE K ÚSPĚCHU
 • Implementace systému Preactor APS
 • Integrace systému Preactor APS s existujícími ERP a automatizačními systémy
VÝSLEDKY
 • Rychlejší plánování a vyřizování objednávek
 • Přesnější plánování výroby
 • Efektivnější aktualizace hlavního výrobního plánu
 • Lepší komunikace mezi odděleními
 • Úspora 16 hodin plánování každý týden
 • Zvýšení kvality služeb z 97,8 na 98,5 procent

Chocolates Valor

Chocolates Valor S.A. je výrobce vysoce kvalitních čokolád a specializuje se na čokoládové pralinky. Je vedoucí společností na domácím trhu, kam dodává čokolády bez cukru, čokolády s vysokým obsahem kakaa i instantní výrobky.

https://www.valor.es/

quotation marks Naše výrobní procesy umožňují dosahovat maximální kvality našich čokolád. Jordi Barbero, Správce dodavatelského řetězce Chocolates Valor
quotation marks Díky aplikaci Preactor APS jsme ušetřili 16 hodin týdne, které bychom museli trávit plánováním a rozvrhováním výroby. Jordi Barbero, Správce dodavatelského řetězce Chocolates Valor

Přední výrobce čokolád již více než století

Společnost Chocolates Valor S.A. byla založena v roce 1881 a vyrábí vysoce kvalitní tabulky čokolády a další občerstvení. Je vedoucí společností na domácím trhu, kam dodává čokolády bez cukru, čokolády s vysokým obsahem kakaa i instantní výrobky. Společnost je známá po celém Španělsku a vyváží své výrobky do více než 60 zemí. Kromě prvotřídních surovin si podnik zakládá i na procesu nazvaném „od kakaových bobů k tabulce čokolády“, kdy své suroviny zpracovává v závodech ve Španělsku od úplného počátku, tedy pražení a mletí kakaových bobů, mletí, míchání, rafinaci a formování vysoce kvalitních výrobků. Společnost si zakládá na tom, že v jejích čokoládách nebyla použita předpřipravená kakaová pasta a každý kakaový bob lze doslova vysledovat až do jeho domoviny.

Chocolates Valor má v provozu dva moderní výrobní závody, které se rozléhají na více než 65 000 čtverečních metrech a ročně produkují téměř 21 000 tun čokolády. Společnost má také svou sít 33 prodejen čokolády po celém Španělsku. Hlavní konkurenční výhodou společnosti Chocolates Valor je její snaha o zachování dlouholeté čokoládové tradice, vysoce kvalitní výrobky a dokonalá výrobní strategie.

Digitalizace dodavatelského řetězce od kakaových bobů až po tabulky čokolády

Pro společnost Chocolates Valor je digitalizace naprosto zásadní, protože umožňuje získávat dostupné a přesné informace, díky kterým lze činit lepší rozhodnutí. „Ve všech procesech je vyžadována vysoká míra standardizace,“ říká Jordi Barbero, správce dodavatelského řetězce ve společnosti Chocolates Valor. „Díky ní a našim vyškoleným zaměstnancům jsme schopni dosáhnout velmi dobrých výsledků v přijatelném čase.“

Společnost Chocolates Valor si zakládá na svém výrobním procesu, protože všechny prodávané výrobky vyrábí opravdu od samotných kakaových bobů. Proto potřebuje kontrolu nad všemi výrobními údaji v reálném čase a také vhodné nástroje, díky kterým může činit flexibilní návrhová rozhodnutí a dále optimalizovat výrobní procesy

Viditelně a transparentní údaje z výrobního provozu

Před nasazením softwaru Preactor APS používala společnost Chocolates Valor tabulky v aplikaci Microsoft Excel s daty z řešení SAP® pro plánování podnikových zdrojů (ERP). Tento systém vyžaduje vysokou míru úsilí při zachycování dat ze závodů, je časově náročný a vyžaduje mnoho prostředků. Získaná data navíc nebyla vždy přesná a neumožňovala flexibilní a efektivní rozhodování. Navíc dřívější systém neposkytoval dostatečnou viditelnost vztahů mezi výrobními procesy a proto byl celý dodavatelský řetězec méně transparentní.

Synchronizované a jednodušší výrobní procesy

Výrobní procesy jsou pro společnost Chocolates Valor naprosto zásadní. „Naše výrobní procesy umožňují dosahovat maximální kvality našich čokolád,“ říká Barbero. Společnost se proto rozhodla investovat do řešení pro digitalizaci výroby, zejména Preactor APS, což je rodina produktů pro plánování a programování výroby, která zlepšuje synchronizaci výrobních procesů a nabízí větší viditelnost a kontrolu. „Rozhodli jsme se pro řešení Preactor APS, protože jsme do výroby potřebovali zavést flexibilitu a přesnost,“ říká Barbero.

Výběr systému Preactor APS souvisel také s možností integrace automatizačních systémů Siemens, které se již v závodech společnosti Chocolates Valor používají, a také s dobrou pověstí společnosti Siemens na celosvětové úrovni. Přijetí nástrojů vyžadovalo další dva týdny s ohledem na plán implementace, školení a připravenost uživatelů.

Okamžitá návratnost investic

Implementace systému Preactor APS přinesla významné funkční výhody. Řešení umožnilo společnosti Chocolates Valor rychleji a přesněji plánovat objednávky a výrobu. Rovněž zjednodušilo aktualizaci hlavních výrobních plánů a zlepšilo komunikaci mezi odděleními.

Tato změna přinesla měřitelné zlepšení z hlediska času. „Díky aplikaci Preactor APS jsme ušetřili 16 hodin týdne, které bychom museli trávit plánováním a rozvrhováním výroby,“ říká Barbero. „Navíc jsme tím zvýšili o úroveň našich služeb. Před dvěma lety jsme byli kvalitou na 97,8 procentech, nyní jsme na 98,5 procentech.“

Plány do budoucna: pokračování na cestě k dokonalosti

Společnost Chocolates Valor plánuje i nadále digitalizovat své továrny a tento úkol zahrnula i do svého strategického plánu. Hlavním cílem je schopnost zobrazovat data v reálném čase v celém dodavatelském řetězci a tím zvýšit flexibilitu. Společnost si je vědoma, že efektivní procesy nestačí: důležitá je i flexibilita, kterou lze dosáhnout zejména digitalizací.

Méně Více
quotation marks Naše výrobní procesy umožňují dosahovat maximální kvality našich čokolád. Jordi Barbero, Správce dodavatelského řetězce Chocolates Valor