Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Siemens Digital Industries Software slouží jako ochrana dat, které jsme od vás získali prostřednictvím webových stránek www.plm.automation.siemens.com. Vaše soukromí je pro nás velice důležité. Abychom zajistili, že data shromážděná na internetu budou v bezpečí, zavedli jsme tyto zásady ochrany osobních údajů. 

Méně Více

Závazek společnosti Siemens Digital Industries Software k ochraně osobních údajů

Zabezpečení a soukromí vašich osobních údajů je pro společnost Siemens Digital Industries Software důležité. Doufáme, že níže uvedené zásady vám pomohou pochopit, jaká data může společnost Siemens Digital Industries Software shromažďovat, jak je používá, chrání a s kým je sdílí. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje pouze na webové stránky, služby a produkty společnosti Siemens Digital Industries Software, které data shromažďují a u kterých jsou tyto zásady uvedeny. Nevztahuje se na webové stránky, služby a produkty společnosti Siemens Digital Industries Software, u kterých nejsou tyto zásady uvedeny, neobsahují na ně přímý odkaz, nebo které podléhají svým vlastním zásadám ochrany osobních údajů.

Méně Více

Osobní údaje

Společnost Siemens Digital Industries Software nebude sama shromažďovat žádné vaše osobní údaje (například jméno, adresu, telefonní číslo nebo e-mailovou adresu) kromě případů, kdy se pro to vy sami dobrovolně rozhodnete (například při registraci, v dotazníku nebo vytvořením objednávky), a případů, kdy budou tyto údaje vyžadovány platnými zákony a předpisy. V některých případech o vás můžeme shromažďovat údaje nepřímo z jiných zdrojů, než jsou naše vlastní webové stránky. Shromážděné osobní údaje můžeme kombinovat z různých zdrojů.

Méně Více

Informace které shromažďujeme

Pokud se vy nebo vaše organizace přihlásíte k používání naší stránky nebo služeb nebo zažádáte o další informace o našich produktech a službách, můžeme obdržet některé vaše údaje, například jméno, pracovní pozici, adresu, telefonní číslo a další typy osobních údajů.

Pro přístup k některým našim produktům a službám můžeme vyžadovat specifické informace, pomocí kterých před zpřístupněním údajů ověříme vaši identitu. Tyto informace použijeme pouze k tomu, abychom vám zpřístupnili daný účet nebo údaje.

Méně Více

Data shromážděná automaticky

Při přístupu na naše webové stránky nebo mobilní aplikace můžeme automaticky (bez registrace) shromažďovat další údaje (například typ internetového prohlížeče, IP adresu, operační systém, název domény webové stránky, přes kterou jste na naši stránku přistoupili, počet návštěv, průměrný čas strávený na stránce, počet zobrazených stránek, informace týkající se interakce se stránkou). Tyto údaje můžeme používat a sdílet s pobočkami nebo třetími stranami po celém světě, což nám umožňuje měřit atraktivitu našich webových stránek a mobilních aplikací, zlepšovat jejich výkonnost a obsah, přizpůsobovat jejich obsah vašim potřebám nebo pro jiné marketingové účely.

Méně Více

Účel použití

Vaše osobní údaje můžeme použít k nabízení služeb a funkcí na stránce, ke správě vašeho používání stránek, k odpovědím na vaše dotazy nebo požadavky, ke zpracování vašich objednávek nebo abychom vám zpřístupnili určité informace nebo nabídky, ověřili vaši identitu a také pro podporu vzájemných existujících a potencionálních obchodních vztahů. Společnost Siemens (samostatně nebo s pomocí třetí strany) může osobní údaje ukládat, zpracovávat a sdílet s pobočkami po celém světě (tzn. s entitami, které jsou pod částečnou nebo úplnou správou společnosti Siemens), což nám umožňuje lépe pochopit vaše obchodní potřeby a zlepšit naše firemní postupy, produkty a služby. Naše společnost (nebo třetí strana v našem zastoupení) může použít osobní údaje k nabídkám, které odpovídají vašim potřebám, a k online průzkumům, které nám umožňují potřeby zákazníků lépe pochopit. Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat, používat, zveřejňovat a sdílet:

 • tak, jak je zde uvedeno
 • s vašim souhlasem
 • v případech, kdy je to nutné pro uspokojení vašeho požadavku
 • pro přípravu, vyjednávání nebo realizaci smlouvy s vámi
 • pokud to bude nezbytné pro využití našich funkcí
 • k vytvoření a správě vašeho účtu
 • k ověření vaší identity v souvislosti s ostatními zde uvedenými důvody
 • ke komunikaci ohledně zaměstnání
 • v případech, kdy to vyžaduje zákon nebo vládní či soudní autority
 • k prosazení našich Podmínek užívání, k uplatnění právního nároku nebo ochrany, k zabránění podvodům nebo jiným nezákonným činnostem, včetně útoků na systémy informačních technologií společnosti Siemens nebo k ochraně práv společnosti Siemens nebo dalších subjektů
 • pro účely, které byly platné v době shromáždění daných údajů
 • pro libovolný další účel, který přímo souvisí s původním účelem, pro který byly osobní údaje shromážděny

Pro účely hostování nebo podpory našich webových stránek, aplikací nebo služeb můžeme využít služeb společností nebo jednotlivců. Tyto třetí strany mohou mít vaše osobní údaje k dispozici pro realizaci těchto úkonů. Vaše osobní údaje neprodáváme ani nijak jinak neinzerujeme třetím stranám kromě případů výše uvedených.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s jinými subjekty, například obchodními partnery, poštovními a dopravními společnostmi nebo zmocněnci či autoritami, v rozsahu nutném pro uskutečnění vašich objednávek nebo požadavků.

Vaše osobní údaje můžeme přenést mimo zemi vašeho trvalého pobytu a tam je zpracovat. Vyhrazujeme si právo na přenos vašich osobních údajů v případě, kdy prodáme nebo předáme celou společnost nebo její část nástupnické společnosti, ať už prostřednictvím fúze nebo jiným způsobem.

Méně Více

Soubory „Cookie“ – Informace automaticky ukládané do počítače

Pokud si zobrazíte některou z našich webových stránek, můžeme na váš počítač nebo zařízení uložit menší objem dat ve formě souboru „Cookie“, pomocí kterého můžeme automaticky rozpoznat váš počítač nebo zařízení při další návštěvě. Soubory Cookie nám pomáhají mnoha způsoby, můžeme díky nim například přizpůsobit webovou stránku vašim potřebám nebo uložit vaše heslo, abyste ho nemuseli pokaždé zadávat. Návštěvou našich webových stránek nám udělujete souhlas k uložení souborů Cookie do vašeho prohlížeče a zařízení v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Pokud soubory Cookie dostávat nechcete, nakonfigurujte si váš internetový prohlížeč tak, aby odstranil všechny soubory Cookie ze zařízení nebo pevného disku počítače, blokoval veškeré další soubory Cookie, případně před uložením souboru Cookie zobrazil upozornění. Pokud se rozhodnete soubory Cookie blokovat, nebudete moci využívat některé funkce na našich webových stránkách.

Shromažďování osobních údajů o aktivitách na našich webových stránkách můžeme podle našeho uvážení přizpůsobit tak, aby probíhalo kontinuálně v průběhu času napříč různými webovými stránkami.

Méně Více

Používání analýz třetích stran

Naše webové stránky využívají různých analytických prostředků třetích stran, které nám pomáhají stránky vylepšovat, hledat chyby a upravovat jejich obsah. Pokud se rozhodnete váš počítač nebo zařízení z datových agregací a analýz třetích stran vyřadit, na váš počítač bude uložen soubor Cookie. Tento soubor Cookie neobsahuje žádné osobní údaje, ale pouze informace o tomto vašem rozhodnutí. Spravujte své předvolby týkající se analytických souborů Cookie.

Méně Více

Marketing

Inzerci můžeme realizovat také prostřednictvím online reklamních technologií. V takovém případě může třetí strana na váš počítač nebo zařízení uložit a číst jedinečný reklamní soubor Cookie, který bude obsahovat neosobní údaje o prohlížeči a vaší aktivitě na těchto webových stránkách, a pomocí kterého bude moci zobrazovat cílenou reklamu společnosti Siemens. Reklamní soubory Cookie se řadí mezi trvalé. Chcete-li získat další informace o zpětném marketingu nebo reklamní soubor Cookie odmítnout, klikněte zde.

E-maily společnosti Siemens mohou obsahovat určité sledovací prvky („web beacon“), které umožňují zjistit, zda byl e-mail otevřen a zda bylo kliknuto na některý z odkazů.

Méně Více

Mezinárodní výměna dat

Společnost Siemens Digital Industries Software může vaše osobní údaje během jejich zpracování přenést do mateřské společnosti Siemens AG sídlící v Německu nebo do kterékoliv pobočky na světě. Vaše data můžeme také předat třetí straně sídlící mimo vaši zemi původu.

Méně Více

Funkce DNT

Naše webové stránky momentálně nepodporují a nereagují na požadavky prohlížeče DNT („Do Not Track“). Další informace o funkci DNT naleznete na stránce podpory vašeho internetového prohlížeče.

Méně Více

Děti

Tato webová stránka není určena pro děti mladší než 13 let. Nebudeme vědomě shromažďovat osobní údaje dětí mladších třinácti let bez předchozího souhlasu rodičů (pokud to vyžaduje platný zákon). Osobní údaje o dítěti použijeme nebo zveřejníme pouze v rozsahu povoleném zákonem – pro získání souhlasu rodiče, pro účely vyžadované místními zákony a předpisy nebo pro ochranu dítěte.

Méně Více

Zabezpečení

Pro ochranu vašich osobních údajů před náhodným nebo nezákonným odstraněním, ztrátou, použitím, úpravou, zveřejněním nebo zpřístupněním používá společnost Siemens různá fyzická, technická a organizační bezpečnostní opatření. Bohužel nikdy nelze zajistit absolutní jistotu ve věci zabezpečení dat při jejich přenosu nebo uložení. Pokud by došlo k narušení ochrany fyzického, technického nebo organizačního zdroje, vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny, zveřejněny, upraveny nebo odstraněny.

Méně Více

Práva na ochranu osobních údajů v Kalifornii

Kalifornský zákon „Shine the Light“ umožňuje našim zákazníkům bydlícím v Kalifornii jednou ročně zažádat o seznam svých osobních údajů (pokud existují), která jsme předali třetím stranám za účelem marketingu v předchozím kalendářním roce, a také jména a adresy těchto třetích stran. V současné době s třetími stranami nesdílíme žádné osobní údaje pro jejich marketingové účely.

Méně Více

Právní rámec EU-U.S Privacy Shield

Společnost Siemens Digital Industries Software se účastní, dodržuje a je certifikována v právním rámci EU-U.S. Privacy Shield ustanoveném Ministerstvem obchodu USA, který se týká shromažďování, používání a uchovávání osobních údajů přenesených z Evropské unie a Spojeného království do Spojených států. Společnost Siemens Digital Industries Software se zavazuje, že s osobními údaji přijatými od členských zemí Evropské unie (EU) a Spojeného království bude zacházet podle právního rámce Privacy Shield a souvisejících ustanovení. Pokud mezi ustanoveními v těchto zásadách ochrany osobních údajů a právním rámcem Privacy Shield dojde ke konfliktu, platí právní rámec Privacy Shield. Chcete-li se o právním rámci Privacy Shield dozvědět další informace a zobrazit naši certifikaci, navštivte stránku U.S. Department of Commerce’s Privacy Shield

Společnost Siemens Digital Industries Software je odpovědná za zpracování osobních údajů, které získá na základě právního rámce Privacy Shield a které následně předá třetí straně vystupující jako její zastupitel. Vaše osobní údaje můžeme třetí straně vystupující jako zastupitel společnosti Siemens Digital Industries Software předat bez souhlasu a pro omezené a specifické účely v případě, že tato třetí strana: (i) je certifikována v rámci právního rámce Privacy Shield, (ii) podléhá zákonům, které naplňují minimální požadavky směrnice EU o ochraně dat nebo (iii) se společností Siemens Digital Industries Software uzavřela smlouvu, ve které se tato třetí strana zavazuje poskytnout stejnou úroveň ochrany, jaká je požadována v právním rámci Privacy Shield. V případě podezření, že třetí strana své povinnosti týkající se ochrany osobních údajů porušuje, podnikneme komerčně přiměřené a vhodné kroky, abychom zabránili nebo zastavili neoprávněné zpracování osobních údajů touto třetí stranou. Společnost Siemens Digital Industries Software však uznává, že podle právního rámce zůstává potenciálně odpovědná za jednání svých zastupitelů, ovšem pouze v případě, že se jí nepodaří prokázat, že za vzniklou škodu nenese odpovědnost.

S ohledem na osobní údaje přijaté nebo přenesené v souladu s právním rámcem Privacy Shield podléhá společnost Siemens Digital Industries Software také zákonnému vyšetřování a pravomocím Federální obchodní komise USA. V určitých situacích může být společnost Siemens Digital Industries Software povinna zveřejnit osobní údaje v reakci na žádosti zákonných orgánů, mezi které mohou patřit i požadavky týkající se národní bezpečnosti a vymáhání práva.

Společnost Siemens Digital Industries Software uzavírá smlouvu se zákazníky, kteří žádají o služby a v této souvislosti společnosti Siemens předávají osobní údaje, které dodání služeb umožňují. V takových případech společnost Siemens Digital Industries Software požadavky na služby od těchto zákazníků plní podle jejich pokynů, kromě případů, kdy byl zahájen průzkum obchodní povinné péče (due diligence).

Méně Více

Přístup k osobním údajům

V případě odůvodněné žádosti společnost Siemens Digital Industries Software poskytne obyvatelům EU přiměřený přístup ke shromážděným osobním údajům a umožní jejich opravu, změnu nebo odstranění, pokud jsou nepřesné nebo zpracované v rozporu se zásadami ochrany osobních údajů. Právní rámec Privacy Shield definuje výjimky z povinnosti poskytnout přístup nebo umožnit opravu, změnu nebo odstranění osobních údajů. Omezen může být přístup k důvěrným nebo chráněným informacím, například k obchodním informacím nebo tam, kde musí být přístup k informacím vyvážen se zájmy dalších subjektů. Přístup může být také zamítnut: (i) pokud se požadované informace týkají probíhajícího vyšetřování, soudního sporu (i potenciálního), (ii) pokud by břemeno nebo náklady spojené s poskytnutím přístupu byly nepřiměřené rizikům souvisejícím se soukromím osoby EU nebo (iii) pokud by byla porušena práva osob mimo EU.

Méně Více

Stížnosti nebo připomínky

V souladu s právním rámcem pro přenosy dat EU-US Privacy Shield se společnost Siemens Digital Industries Software zavazuje reagovat na stížnosti nebo připomínky týkající se osobních údajů, jejich shromažďování a používání. Jste-li obyvatel Evropské unie, který má požadavek nebo stížnost týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás na adrese dataprotection@siemens.com a do předmětu napište „Privacy Request (Požadavek týkající se ochrany osobních údajů)“. Zadejte podrobný popis vašeho požadavku nebo stížnosti tak, abychom na něj mohli adekvátně reagovat.

Pokud máte obavy týkající se ochrany osobních údajů nebo využití dat, které jsme uspokojivě nevyřešili, obraťte se na našeho amerického poskytovatele řešení sporů třetích stran (bezplatně) na adrese feedback-form.truste.com/watchdog/request. Za určitých podmínek, podrobněji popsaných na webové stránce právního rámce Privacy Shield, se můžete domáhat závazného rozhodčí řízení, pokud byly vyčerpány jiné postupy řešení sporů.

Méně Více

Kontaktní informace

V případě dotazů nebo komentářů týkajících se zásad ochrany osobních údajů společnosti Siemens (např. z důvodu kontroly nebo aktualizace osobních údajů) nás můžete kontaktovat e-mailem na adrese dataprotection@siemens.com nebo poštou na adrese:

Siemens Digital Industries Software
Attention: Privacy Officer
5800 Granite Pkwy #600
Plano, TX 75024

Méně Více

O společnosti Siemens Digital Industries Software

Siemens Digital Industries Software je předním světovým dodavatelem softwarových řešení podporujících digitální transformaci průmyslu, která umožňuje výrobcům dosahovat inovací. Společnost Siemens Digital Industries Software sídlí ve městě Plano v Texasu a má více než 140 000 zákazníků po celém světě. Spolupracuje s různě velkými společnostmi, pomáhá jim realizovat jejich představy, vyrábět lepší výrobky a efektivněji využívat výrobní zařízení. Další informace o produktech a službách společnosti Siemens Digital Industries Software naleznete na stránce www.siemens.com/plm.

Méně Více