Souhlas

Souhlas se zasíláním marketingových informací dle osobních zájmů

Předmět souhlasu

Chci od společnosti Siemens Industry Software Inc. (U.S.) a jejích dceřiných společností (dále jen „Siemens“) dostávat marketingové informace o výrobcích a službách společnosti Siemens podle mých zájmů prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. Kromě možnosti přímého zájmu a konkrétní produkty a služby společnosti Siemens (např. přes webový formulář) získává společnost Siemens údaje o osobních zájmech z informací uložených pomocí cookies při návštěvě webových stránek společnosti Siemens. Tyto informace mohou zahrnovat zobrazené články, stažené dokumenty či datum a čas přístupu („Data o používání“) a jsou uloženy v rámci uživatelského profilu. Do profilu se ukládají také informace o tom, zda a kdy jsem otevřel marketingový e-mail zaslaný společností Siemens; společnost Siemens tyto informace získává z malých obrázků vložených v e-mailů (známých jako „web beacons“).

Kromě toho budou do mého profilu přidány také následující informace, které jsem společnosti Siemens předal prostřednictvím webové stránky nebo systémů CRM společnosti Siemens:

  • Osobní kontaktní údaje (např. jméno, titul, firma, role, země, telefonní číslo)
  • Informace o společnosti, pro kterou pracuji (např. adresa, obor a další veřejně dostupné informace)

Data popsaná v předchozím odstavci („Data“) bude společnost Siemens využívat k zasílání marketingového obsahu (např. novinek, pozvánek na události, veletrhy atd.) souvisejícího s produkty a službami, které mě zajímají, prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. Kromě toho mohou obchodníci společnosti Siemens tato Data využívat k tvorbě obchodních nabídek, které mně nebo mojí společnosti mohou pomoci.

Moje data budou z automatizovaného marketingového systému společnosti Siemens AG odstraněna v okamžiku, kdy již nebudou třeba, nebo po zrušení tohoto souhlasu.

Méně Více

Přenos dat

Společnost Siemens Digital Industries Software může Data z výše zmíněných důvodů předávat dceřiným společnostem uvedeným ve výroční zprávě společnosti Siemens AG, kterou naleznete na adrese http://www.siemens.com/investor/en/.

Poskytovatel automatizované marketingové platformy společnosti Siemens má k mým Datům technický přístup.

Méně Více

Zrušení souhlasu a další informace

Mám právo tento souhlas kdykoliv zrušit kliknutím na odkaz „odhlásit“ v libovolném obdrženém e-mailu nebo zasláním e-mailu na adresu unsubscribe.plm@siemens.com.

Po zrušení souhlasu již nadále nebudu dostávat marketingový obsah společnosti Siemens založený na tomto souhlasu. Kromě možnosti kdykoliv odvolat souhlas mohu využití svých dat technicky vyloučit ze zpracování odstraněním následujících cookie souborů v prohlížeči: ELQSTATUS

Kliknutím zde mohu volitelně přidat cookie soubor, který v budoucnu zabrání zpracování dat o používání, dokud nebude znovu existovat platný souhlas.

Další informace o zpracování Dat lze nalézt v dokumentu prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Siemens Digital Industries Software.

Méně Více