Tool Cost Management

Naše řešení pro správu nákladů na nástroje v oblasti forem, nástrojů a výlisků umožňuje výrobcům vytvářet velmi přesné nabídky a výrazně zrychlit přípravu návrhu. Naše řešení umožňuje parametrické výpočty různých technologií, například vstřikovacích forem, vysokotlakého odlévání a lisování postupových výlisků. Můžete také využít integrovanou znalostní databázi obsahující referenční data, například náklady na pracovní sílu, materiály, stroje a procesy, a integrovaný nástroj pro výpočet doby zpracování a zajistit tak konzistentní výpočetní standardy v rámci celé firmy.

Naše řešení pro správu nákladů na nástroje v oblasti forem, nástrojů a výlisků umožňuje výrobcům vytvářet velmi přesné nabídky a výrazně zrychlit přípravu návrhu. Naše řešení umožňuje parametrické výpočty různých technologií, například vstřikovacích forem, vysokotlakého odlévání a lisování postupových výlisků. Můžete také využít integrovanou znalostní databázi obsahující referenční data, například náklady na pracovní sílu, materiály, stroje a procesy, a integrovaný nástroj pro výpočet doby zpracování a zajistit tak konzistentní výpočetní standardy v rámci celé firmy.

Learn More

Výrobci nástrojů musí dodávat vysoce kvalitní formy a raznice a současně snižovat náklady a zrychlovat dodání. Výpočet nákladů je u výroby nástrojů a forem zásadní pro konkurenceschopnost a je velmi náročný u výroby jednotlivých kusů. Protože výrobci nástrojů často vyrábí po jednom kusu, jsou tyto problémy ještě zásadnější. Mnoho výrobců nástrojů využívá při výpočtu nákladů pouze přibližné výpočty prováděné zkušenými pracovníky. Cílem je výrazně snížit odchylku od rozpočtu a eliminovat výrazné výkyvy a pomoci tak vyhnout se finančním výpadkům.

Naše řešení pro správu nákladů pomáhá výrobcům nástrojů také při výpočtu realistické nabídky vedoucí k maximalizaci nákladů místo toho, aby kvůli špatnému výpočtu skončili ve ztrátě. To je možné díky parametrickým výpočtům různých technologií, například vstřikovacích forem, vysokotlakého odlévání, lisování postupových výlisků, řezání laserem a dalších. Díky správě nákladů na nástroje mohou výrobci nástrojů zlepšit obchodní postupy a vyhnout se nepřesným nabídkám, které mohou vést k opožděnému dodání a případným ztrátám.

Záznam webináře

How to estimate your tooling costs accurately?

Accelerate and optimize your product design processes and tool costing in mold, tool and die making with NX and Teamcenter Tool Costing

Accelerate and optimize your product design processes and tool costing in mold, tool and die making.

Podívejte se na webinář

Možnosti řešení

Podívejte se na klíčové oblasti tohoto řešení.

Bill of Materials Management

Reagujte rychleji na změny v návrhu výrobku, materiálech a výrobních postupech díky informacím z rozpisky a zobrazení 3D dat přímo v systému PLM v rámci výpočtu nákladů na výrobek a nástroje.

Design-to-Cost

Znázorněte celou cenovou struktury výrobků a umožněte tak nákladovým inženýrům kdykoliv zkoumat vliv vývojových změn na výslednou cenu a určit klíčové faktory nákladů již v raných fázích vývoje, kde jsou změny ještě levné.

Profitability Calculation

Předpovídejte budoucí náklady na nástroje a ceny během celého životního cyklu výrobku a určete tak ziskovost projektů, porovnávejte vzájemně různé projekty a programy a určete tak nejvhodnější směřování investic.

Purchase Price Analysis

Provedení spolehlivých odhadů nákladů na nástroje u dodavatelských součástí v rámci různých komodit vám může pomoci při vyjednávání o budoucích cenách nebo nákupních cenách na základě spolehlivých odhadů nákladů.

Quotation Costing

Zajistěte si silnější pozici při vyjednávání o nákladech díky tomu, že budete se zákazníky nebo dodavateli jednat na základě dat ve vlastním formátu, který srozumitelně znázorňuje strukturu nákladů a rozpad nákladů na výrobek.

Target Costing

Simulujte různé scénáře včetně výrobních závodů, strojů a přednastavených referenčních procesů pro různé technologie forem a nástrojů a jejich nákladů pomocí rozsáhlé databáze informací o nákladech.

Tool Purchase Price Analysis

Identifikujte klíčové faktory určující náklady na výrobek a nástroje již v raných fázích vývoje a navrhněte alternativní řešení díky zobrazení celkové cenové struktury výrobku, na níž je ihned vidět vliv změn provedených v rámci vývoje na náklady.

Tool Quotation Costing

Předpovídejte budoucí náklady na nástroje a ceny během celého životního cyklu výrobku a určete tak ziskovost projektů, porovnávejte vzájemně různé projekty a programy a určete tak nejvhodnější směřování investic.