Plastics

Digitalization for Plastics

The versatility of plastic continues to increase applications for which it is used. With each new application, additional layers of complexity are added when faced with designing sustainable products and streamlining manufacturing processes. To address these challenges smart plastic part design and injection molding solutions are needed to help manufacturers gain a competitive advantage by improving product quality and eliminate unnecessary rework.

více >

Plastics

Digitalization for Plastics

The versatility of plastic continues to increase applications for which it is used. With each new application, additional layers of complexity are added when faced with designing sustainable products and streamlining manufacturing processes. To address these challenges smart plastic part design and injection molding solutions are needed to help manufacturers gain a competitive advantage by improving product quality and eliminate unnecessary rework.

Browse and explore solutions in this industry segment.

Správa nákladů na nástroje

Správa nákladů na výrobek pro oblast forem, nástrojů a výlisků nabízí výrobcům přístup k rozsáhlé sadě dat v hlavní databázi. Výběr profilů a lokalit z hlavní databáze umožňuje využít různé předkonfigurované informace, například specifikace, výrobní postupy a hodinové sazby. Výsledkem je velmi podrobný výpočet nákladů, který nabízí při tvorbě rozpadů nákladů značnou flexibilitu.

Automatizace procesů inženýringu na objednávku

Řešení pro automatizaci procesů inženýringu na objednávku v oblasti průmyslových strojů nabízí výkonné prostředí pro tvorbu pravidel a úložiště, které odborníkům z jednotlivých oborů umožňuje popisovat pravidla a postupy osvědčené u inženýringu a produktů inženýringu na objednávku (ETO), což umožňuje snížit výrobní náklady konfigurovaných výrobků.

Návrh kosmetických a hygienických výrobků

Návrh kosmetických a hygienických výrobků je odvětví, kde se od výrobků vyžaduje estetický vzhled a složité funkce, aby za něj byli zákazníci ochotni utratit své peníze. 

Naše řešení umožňuje spojit mechanický návrh s funkcemi pro elektrický a softwarový návrh. Díky tomu lze pracovat s kompletním výrobkem a vytvořit tak úplné digitální dvojče i u složitých výrobků. Využijte naše řešení k rychlejšímu a efektivnějšímu návrhu inovativních výrobků.

Návrh obalů pro spotřební zboží

Dnešní návrháři obalů pro spotřební zboží se potýkají s novými výzvami, například potřebují zviditelnit dodržování ekologických norem a udržet krok s rychlejšími výrobními cykly, které podléhají náročným podmínkám způsobeným online prodejem a přímou dopravou k zákazníkům. Nabízíme plně integrovanou sadu nástrojů, která umožňuje rychlý vývoj obalů, od počátečního konceptu až po kompletní obal zahrnující spojení mezi výrobkem a výrobním zařízením, a také pokročilé funkce pro návrh a simulace.

Packaging Design & Management

Deliver innovative product development processes faster and more efficiently at your medical device organization. From the initial concept through to the finished product, our end-to-end, digital packaging design and management solutions for medical device and pharmaceutical companies provide individualized tools for detailed designs with lower associated costs.

Umělecký návrh

Umělecký návrh musí předávat důležité informace zákazníkovi způsobem, který je konzistentní se značkou a srozumitelně sděluje výhody výrobku, aby zákazníka přesvědčil ke koupi. Naše integrované řešení pro umělecké návrhy zvýší agilnost a kvalitu, sníží riziko reklamace a umožní návrhářům, aby se více zaměřili na kreativní prvky návrhu podporující prodej výrobku a udržení zákazníků.

Umělecký návrh

Obuvnické a oděvní společnosti spolu soupeří na poli rychlé mody a musí být schopny uvádět nové výrobky v řádu dní. Agilita je při tvorbě uměleckého návrhu nezbytná.  Této agility lze dosáhnout opakovaným používáním stávajících návrhů. Umělecký návrh založený na platformě pro správu životního cyklu výrobku nabízí spolehlivá a přesná data, možnost opakovaného používání návrhů a rychlé tvorby konfigurací včetně personalizovaných popisků nebo monogramů. Umělecký návrh je v oblasti obuvnictví, oděvnictví a doplňků stejně důležitý jako balení výrobku.  Agilita je v oblasti uměleckého návrhu obzvláště důležitá v poslední fázi, aby bylo možné dodávat personalizované výrobky v řádu dnů.

Návrh obalů pro potraviny a nápoje

Obaly jsou skvělým místem pro marketing značky, ale současně musí splňovat požadavky na každodenní použití. Návrháři se musí vypořádat s ekologickými normami, rychlejším výrobním cyklem způsobeným sociálními médii a novými nároky na mechanické namáhání kvůli růstu online prodejů. Náš balík funkcí pro návrh a vizualizaci balení umožňuje návrhářům vytvářet obaly, jaké si zákazníci přejí, a přitom zachovat strukturální integritu a zajistit efektivní výrobu kdekoliv na světě.

Umělecký návrh

Umělecký návrh je hlavním způsobem, jak propagovat značku a předat důležité informace, které zákazníka přesvědčí k nákupu. Musí být proveden správně, v souladu s požadavky a sdělovat hlavní výhody výrobku.  Umělecký návrh založený na základech platformy PLM zvýší agilnost a kvalitu, sníží riziko reklamace a umožní návrháři, aby se více zaměřil na kreativní prvky podporující prodej výrobku a udržení zákazníků.

Návrh s ohledem na proudění vzduchu a řízení teploty

Navrhněte efektivní systém řízení teploty rotačních strojů již v rané fázi vývoje. Tepelná a energetická řešení společnosti Siemens Digital Industries Software vám pomohou během celého vývoje, od modelování 1D systémů až po 3D simulace přenosu tepla a proudění ve chladicích systémech a vlivu tepla na jednotlivé komponenty stroje.

Návrh forem, nástrojů a výlisků nové generace

Naše řešení pro návrh forem, nástrojů a výlisků nové generace využívá synchronní technologii, díky které lze efektivně pracovat s různými CAD daty a validovat návrhy forem v rané fázi návrhu, což výrobcům pomáhá získat výhodu před konkurencí díky rychlejší výrobě kvalitnějších součástí.

Tool Cost Management

Řešení pro správu nákladů na nástroje v oblasti forem, nástrojů a výlisků umožňuje výrobcům vytvářet velmi přesné nabídky a výrazně zrychlit přípravu návrhu. Toto řešení umožňuje parametrický výpočet různých technologií nástrojů. Můžete také využít integrovanou znalostní databázi obsahující referenční data a integrovaný nástroj pro výpočet doby zpracování a zajistit tak konzistentní výpočetní normu v rámci celé firmy.

Displaying of solutions.

Správa životního cyklu

Správa dat a procesů v průběhu celého životního cyklu je pro řešení problémů důležitá bez ohledu na to, jakou roli podnik v daném odvětví hraje.  Naše řešení zlepšuje způsoby správy změn, provádění pracovních postupů, řízení kvality a propojení s externími dodavateli a zákazníky. Náš přístup k centralizaci technických informací v rámci řízení životního cyklu a udržování neustále aktuálních informací umožňuje pracovníkům využívajícím tyto znalosti dosahovat vyšší efektivity a výkonnosti.

IoT a analýza životního cyklu (výrobní provoz)

Naše řešení pro IoT a analýzu životního cyklu v oblasti průmyslových strojů umožňuje kombinovat fragmentovaná data z různých zdrojů a inovovat výrobky. V každé fázi stroje jsou potřeba pokročilé analytické funkce – od návrhu a vývoje přes výrobu a dodání až po použití u zákazníka.

Řízení projektů

Správa životního cyklu projektů v odvětví průmyslových a těžkých strojů nabízí inovativní platformu pro správu programů a řízení projektů životního cyklu výrobků.

Správa nákladů na nástroje

Správa nákladů na výrobek pro oblast forem, nástrojů a výlisků nabízí výrobcům přístup k rozsáhlé sadě dat v hlavní databázi. Výběr profilů a lokalit z hlavní databáze umožňuje využít různé předkonfigurované informace, například specifikace, výrobní postupy a hodinové sazby. Výsledkem je velmi podrobný výpočet nákladů, který nabízí při tvorbě rozpadů nákladů značnou flexibilitu.

Správa procesů inženýringu modulárních strojů

Řešení pro správu procesů inženýringu modulárních průmyslových strojů podporuje postupy inženýringu na objednávku, konfigurace na objednávku a sestavení na objednávku, s jejichž pomocí lze zavést jednotné procesy pro konfiguraci a správu řad výrobků a určit funkční moduly (podsystémy), které lze snadno upravit dle specifických požadavků zákazníka a souvisejících změn.

Automatizace procesů inženýringu na objednávku

Řešení pro automatizaci procesů inženýringu na objednávku v oblasti průmyslových strojů nabízí výkonné prostředí pro tvorbu pravidel a úložiště, které odborníkům z jednotlivých oborů umožňuje popisovat pravidla a postupy osvědčené u inženýringu a produktů inženýringu na objednávku (ETO), což umožňuje snížit výrobní náklady konfigurovaných výrobků.

Správa ověřování

Naše řešení správy ověření pro odvětví těžkých strojů kombinuje funkce pro simulace komponent, řešení výrobních linek, plánování celých závodů a posuzování výrobních programů. To vše v jednotném prostředí a v rámci úplné uzavřené smyčky.

Návrh kosmetických a hygienických výrobků

Návrh kosmetických a hygienických výrobků je odvětví, kde se od výrobků vyžaduje estetický vzhled a složité funkce, aby za něj byli zákazníci ochotni utratit své peníze. 

Naše řešení umožňuje spojit mechanický návrh s funkcemi pro elektrický a softwarový návrh. Díky tomu lze pracovat s kompletním výrobkem a vytvořit tak úplné digitální dvojče i u složitých výrobků. Využijte naše řešení k rychlejšímu a efektivnějšímu návrhu inovativních výrobků.

Návrh a zprovozňování robotů

Díky řešení pro návrh a zprovozňování robotů a průmyslových strojů můžete vyvíjet programy, pomocí kterých bude možné posuzovat systémové chování a validovat ho virtuálně na úrovni buněk.

Softwarový inženýring

Řešení pro softwarový inženýring průmyslových strojů umožňuje transformovat nepropojené nástroje a procesy do integrovaného návrhového řešení, ve kterém lze spojením softwarových, strojírenských a elektrických prvků vytvořit digitální dvojčata a ta využít během vývoje výrobků a analýz dopadu.

Návrh obalů pro spotřební zboží

Dnešní návrháři obalů pro spotřební zboží se potýkají s novými výzvami, například potřebují zviditelnit dodržování ekologických norem a udržet krok s rychlejšími výrobními cykly, které podléhají náročným podmínkám způsobeným online prodejem a přímou dopravou k zákazníkům. Nabízíme plně integrovanou sadu nástrojů, která umožňuje rychlý vývoj obalů, od počátečního konceptu až po kompletní obal zahrnující spojení mezi výrobkem a výrobním zařízením, a také pokročilé funkce pro návrh a simulace.

Packaging Design & Management

Deliver innovative product development processes faster and more efficiently at your medical device organization. From the initial concept through to the finished product, our end-to-end, digital packaging design and management solutions for medical device and pharmaceutical companies provide individualized tools for detailed designs with lower associated costs.

Návrh výkonných systémů HVAC

Získejte lepší přehled o vlastnostech systémů HVAC a vyhodnoťte je s ohledem na jejich výkonnost, hluk, vibrace a chlazení lépe, než při fyzickém testování.

Návrh výkonných rotačních strojů

Získejte lepší přehled o vlastnostech rotačních strojů, například čerpadel, kompresorů, motorů a dalších, a vyhodnoťte je s ohledem na jejich výkonnost, hluk, vibrace a chlazení lépe, než při fyzickém testování.

Umělecký návrh

Umělecký návrh musí předávat důležité informace zákazníkovi způsobem, který je konzistentní se značkou a srozumitelně sděluje výhody výrobku, aby zákazníka přesvědčil ke koupi. Naše integrované řešení pro umělecké návrhy zvýší agilnost a kvalitu, sníží riziko reklamace a umožní návrhářům, aby se více zaměřili na kreativní prvky návrhu podporující prodej výrobku a udržení zákazníků.

Umělecký návrh

Obuvnické a oděvní společnosti spolu soupeří na poli rychlé mody a musí být schopny uvádět nové výrobky v řádu dní. Agilita je při tvorbě uměleckého návrhu nezbytná.  Této agility lze dosáhnout opakovaným používáním stávajících návrhů. Umělecký návrh založený na platformě pro správu životního cyklu výrobku nabízí spolehlivá a přesná data, možnost opakovaného používání návrhů a rychlé tvorby konfigurací včetně personalizovaných popisků nebo monogramů. Umělecký návrh je v oblasti obuvnictví, oděvnictví a doplňků stejně důležitý jako balení výrobku.  Agilita je v oblasti uměleckého návrhu obzvláště důležitá v poslední fázi, aby bylo možné dodávat personalizované výrobky v řádu dnů.

Aditivní návrh a výroba

Naše řešení pro aditivní návrh a výrobu v oblasti těžkého průmyslu obsahuje integrované softwarové aplikace pro aditivní výrobu umožňují rychle měnit vzhled výrobků a postup výroby a revidovat obchodní modely.

3D Printing & CNC Machining (CAM)

Re-imagine your entire med-tech business in order to achieve optimal performance at reduced costs.  Our Additive Manufacturing solutions for the medical device industry eliminate the need to translate and remodel parts between applications in order to create breakthrough products and transform your business.

3D Printing & CNC Machining (CAM)

Re-imagine your entire cardiovacascular or neurological medical device business and achieve optimal product performance while also reducing costs with our 3D Printing and CNC Machining (CAM) solution capabilities.

Spolupráce s řetězcem dodavatelů

Spolupráce s řetězcem dodavatelů v oblasti forem, nástrojů a výlisků nabízí jednoduchou a bezpečnou platformu pro dodavatele, v níž mohou sdílet data o pracovních postupech a změnových procesech i dodavatelé mimo prostředí PLM daného výrobce.

Správa výrobních dat

Naše řešení pro správu výrobních dat v odvětví průmyslových strojů umožňuje spravovat všechny informace o výrobcích, procesech, výrobních zdrojích a zařízeních v závodu v rámci jediného směrodatného zdroje pro oblast výroby.

Body Manufacturing Stamping

Automotive stamping dies and press lines are high-cost, long lead-time investments. To maximize return on investment (ROI), it’s important to streamline development and commissioning of new lines, while flexibly adapting existing lines to new designs. Our automotive stamping solutions are used by leading companies to optimize operational efficiency and reduce time, cost and errors in design, planning and production of sheet metal parts and dies. Performance improvement include: reduction of try-out time by 70 percent, reduction of tooling design costs by 20 percent, reduction of stamping die design errors by 90 percent, and increase of stroke rate by 10 percent.

Nástroje a příslušenství

Řešení nástrojů a příslušenství pro výrobu součástí v odvětví průmyslových a těžkých strojů nabízí ucelenou sadu propojených nástrojů pro výrobu součástí, například CAD/CAM, robotiku, CNC obrábění, CMM kontrolu a 3D tisk.

Electronics Manufacturing

Our electronic manufacturing solutions are helping deliver process plans throughout your medical device enterprise that reflect the correct product configurations while helping reconcile manufacturing constraints for enhanced design, development, and end use products.

Factory Layout, Line Design & Optimization for Beauty, Personal Care, & Home Care

The Consumer Package Goods industry is experiencing reduced margins along with the need to rapidly introduce new products. Designing the factory layout to produce a variety of products is essential to efficiency. Our completely integrated factory layout, line design & optimization solution enables you to maximize productivity, increase profitability and determine the best way to realize your products.

Factory Layout, Line Design & Optimization for Home & Office Goods

Consumer products industry, such as furniture, sporting goods, shoes, clothes, and objects for home and office, is experiencing reduced margins along with the need to rapidly introduce new products. Designing the factory layout to produce a variety of products  is essential to efficiency. Our completely integrated factory layout, line design optimization solution enables you to maximize productivity, increase profitability and determine the best way to realize your products.

Rozvržení výroby, návrh linek a optimalizace provozu

Naše řešení rozvržení výroby, návrhu linek a optimalizace provozu pro odvětví průmyslových a těžkých strojů umožňuje navrhovat, rozvrhovat a konfigurovat prostředí továrny a také optimalizovat jeho provoz pomocí digitálních 3D modelů továren a pokročilých softwarových nástrojů.

Plánování a rozvrhování výroby

Řešení plánování a rozvrhování výroby pro průmyslové a těžké stroje obsahuje sadu nástrojů, která vlastníkům, obsluze i prodejcům pomáhá spolupracovat na optimalizaci výrobních procesů v digitálním podniku a zvyšovat jeho efektivitu a flexibilitu a urychlovat dodání strojů na trh.

Integrované řízení kvality

Naše řešení integrovaného řízení kvality výrobcům umožňuje zvýšit kvalitu a snížit náklady v celém životním cyklu výrobku. Nabízí jim prostředí pro řízení kvality v uzavřené smyčce, ve kterém mohou optimalizovat provozní efektivitu, snížit množství odpadu a definovat výrobní operace.

Správa dat z provozu

Řešení pro správu dat z provozu průmyslových strojů nabízí funkce pro správu fyzických výrobků a souvisejících dat a procesů, zejména správu dat z testování, jejich výroby a údržby, a také funkce související se servisními službami.

Elektromechanická konstrukce pro spotřební a průmyslovou elektroniku

Chápeme, jak vysoké požadavky jsou kladeny na servis elektromechanických zařízení. Proto nabízíme řešení s těmi nejlepšími nástroji pro konstrukci, které výrobcům umožňují uvádět spotřební a průmyslovou elektroniku na trh rychleji a překonat očekávání zákazníků.

Návrh strojů nové generace

Díky přehlednému 3D návrhu, integrované simulaci a bezkonkurenčních možností správy dat lze snadno provádět inovace i u strojů se stále složitější mechatronickou strukturou. Implementací našeho obsáhlého balíku řešení můžete urychlit schválení strojního zařízení zákazníkem, zvýšit kvalitu a dosáhnout vyšších marží.

Environmental Compliance Management for Electronics

Electronics manufacturers are constantly under strict environmental regulations and typically subject to export law, which can increase supply chain costs and expose companies to significant fines and brand erosion in case of noncompliance. Our solution maximizes the visibility of regulation compliance status in all stages of the product lifecycle by integrating material data into the product lifecycle, creating a sustainability framework to address current and future environmentally-related needs.

Mechanical Design for Medical Instruments & Equipment

Innovate continuously, and with speed and confidence that your mechanical design environment will allow your medical device organization to create designs which seamlessly incorporate biomedical user needs and multidisciplinary engineering design outputs.

Správa souladu s ekologickými předpisy

Naše řešení pro správu souladu s ekologickými předpisy a udržitelnosti výrobku je efektivním a rychlým způsobem, jak se vypořádat s celosvětovou problematikou ochrany planety a jejích obyvatel. Je založena na koncepci jediného zdroje informací, která umožňuje sledovat složení materiálu výrobků a navrhovat ekologické alternativy. Omezte používání nebezpečných látek, snižte riziko nesouladu s předpisy a buďte transparentní, zatímco vaše podnikání poroste díky inovativním a ekologickým výrobkům.

Výroba kvalitních součástí

Naše řešení výroby kvalitních součástí nabízí ucelenou sadu propojených nástrojů pro výrobu součástí, která zahrnuje CAD/CAM, robotiku, CNC obrábění, CMM kontrolu a 3D tisk.

Správa nákladů na výrobek

Náklady na výrobu zařízení a strojů jsou pod neustálým tlakem a jsou ovlivňovány stále přísnějšími vládními předpisy. Přizpůsobené specifikace výrobků od uživatelů v oblasti průmyslových strojů a těžkého průmyslu ovlivňují procesy dodání, kalkulace nákladů a kontroly kvality po celém světě. Naše řešení pomáhají získat konkurenční výhodu díky efektivním a sofistikovaným řešením nákladů na výrobek, která integrují špičkový software PLM s přesnými nástroji pro správu nákladů.

Part Manufacturing

It is no secret that manufacturing challenges in the aerospace industry are growing. Advanced materials, such as composites, and advanced technologies, such as additive manufacturing, are driving up manufacturing complexity. Automated processes are replacing labor-intensive applications on the shop floor, and this is increasing the need for specialized tools. Our manufacturing solution offers a comprehensive set of fully integrated tools for part manufacturing, including CAD/CAM, robotics, CNC machining, CMM inspection, and 3D printing.

Technické publikace

Publikace dodávané s výrobky musí obsahovat správné informace a musí být v souladu s nařízeními. Musí být také upraveny podle geografických oblastí nebo skupin zákazníků. Naše řešení umožňuje udržovat publikace aktuální díky zahrnutí změn výrobku a používat zdrojová konstrukční data přímo. Naše integrovaná řešení pro správu a publikování dokumentů synchronizují v rámci prostředí PLM vývoj dokumentů a správní procesy s daty o výrobku.

Návrh obalů pro potraviny a nápoje

Obaly jsou skvělým místem pro marketing značky, ale současně musí splňovat požadavky na každodenní použití. Návrháři se musí vypořádat s ekologickými normami, rychlejším výrobním cyklem způsobeným sociálními médii a novými nároky na mechanické namáhání kvůli růstu online prodejů. Náš balík funkcí pro návrh a vizualizaci balení umožňuje návrhářům vytvářet obaly, jaké si zákazníci přejí, a přitom zachovat strukturální integritu a zajistit efektivní výrobu kdekoliv na světě.

Umělecký návrh

Umělecký návrh je hlavním způsobem, jak propagovat značku a předat důležité informace, které zákazníka přesvědčí k nákupu. Musí být proveden správně, v souladu s požadavky a sdělovat hlavní výhody výrobku.  Umělecký návrh založený na základech platformy PLM zvýší agilnost a kvalitu, sníží riziko reklamace a umožní návrháři, aby se více zaměřil na kreativní prvky podporující prodej výrobku a udržení zákazníků.

Pokročilý inženýring strojů

Zavádění inovací při plánování, vývoji a výrobě může být náročné. Díky softwarovému řešení pro pokročilý inženýring strojů od společnosti Siemens Digital Industries Software může váš podnik nastoupit cestu digitálních inovací a zvýšit svou produktivitu. Naše řešení pro pokročilý inženýring strojů zajistí větší jistotu při vývoji pokročilých strojů, zkracuje čas potřebný k náběhu výroby díky virtuální konstrukci a zprovoznění jejímž výsledkem je včasná validace, zkrácení času potřebného ke zprovoznění a dřívější dosažení produktivity.

Tooling & Fixtures for Medical Devices & Pharmaceuticals

Our end-to-end tooling and fixtures solutions for medical devices optimize part manufacturing processes using digital twins to unify the digital and physical worlds.

Pevnost a životnost

Zákazníci chtějí stroje, které vydrží a budou v provozu s minimálními odstávkami.  Aby takto navržené stroje splnily očekávání zákazníků, musí vydržet různé typy zatížení po dlouhou dobu. Naše řešení simulací a testování nabízí efektivní nástroje pro celý proces inženýringu životnosti, od vysoce kvalitního automatizovaného shromažďování dat o zatížení, přes odhady zatížení na celém stroji po vyhodnocení napětí a životnosti jednotlivých komponent!

Řízení teploty a spotřeby energie

Navrhněte efektivní systém řízení teploty strojů již v rané fázi jejich vývoje. Tepelná a energetická řešení společnosti Siemens Digital Industries Software vám pomohou během celého vývoje, od modelování 1D systémů až po 3D simulace přenosu tepla a proudění ve chladicích systémech a vlivu tepla na jednotlivé komponenty stroje.

Výkonnost a účinnost

Účinnost, průtok, výměna tepla a řídicí systémy – tyto faktory zásadně ovlivňují výkonnost systémů HVAC, například tepelných čerpadel, klimatizací a pecí.  S řešením pro simulace a testování společnosti Siemens Digital Industries Software získáte nástroje, které vám pomohou určit, zda systém HVAC tato kritéria splňuje ještě před tvorbou samotného prototypu.

Hluk, vibrace a dynamika

Drnčení, pískání, torzní vibrace, dynamika rotoru a další problémy s hlukem a vibracemi jsou u rotačních strojů běžnou záležitostí. Snižte míru hluku a vibrací na minimum díky kompletní sadě pokročilých nástrojů pro simulace a testování vibrací a akustiky a predikujte dynamické a akustické vlastnosti stroje a také zdroj a přenosovou dráhu hluku v již nasazených strojích.

Návrh s ohledem na proudění vzduchu a řízení teploty

Navrhněte efektivní systém řízení teploty rotačních strojů již v rané fázi vývoje. Tepelná a energetická řešení společnosti Siemens Digital Industries Software vám pomohou během celého vývoje, od modelování 1D systémů až po 3D simulace přenosu tepla a proudění ve chladicích systémech a vlivu tepla na jednotlivé komponenty stroje.

Digitální maketa, virtuální a rozšířená realita

V minulosti bylo ověření funkčnosti výrobku a balení před uvedením výrobku na trh časově náročné a velmi nákladné a zahrnovalo tvorbu jedné nebo více fyzických maket. Tento postup je díky větší poptávce po personalizaci, inovacích a rychlosti uvedení na trh stále obtížnější. Naše řešení pro návrh a kontrolu digitální makety umožňuje týmům napříč dodavatelským řetězcem sestavovat, vizualizovat a analyzovat modely a odhalovat problémy včas ještě před zahájením výroby.

Digitální maketa, virtuální a rozšířená realita

Digitální maketa, virtuální a rozšířená realita pro odvětví průmyslových strojů je technologie pro vizualizaci životního cyklu, díky které se mohou konstrukční týmy ponořit do virtuálního světa digitálních dvojčat výrobků a vytvářet detailní digitální prototypy složené z tisíců součástí a komponent.

Návrh forem, nástrojů a výlisků nové generace

Naše řešení pro návrh forem, nástrojů a výlisků nové generace využívá synchronní technologii, díky které lze efektivně pracovat s různými CAD daty a validovat návrhy forem v rané fázi návrhu, což výrobcům pomáhá získat výhodu před konkurencí díky rychlejší výrobě kvalitnějších součástí.

Tool Cost Management

Řešení pro správu nákladů na nástroje v oblasti forem, nástrojů a výlisků umožňuje výrobcům vytvářet velmi přesné nabídky a výrazně zrychlit přípravu návrhu. Toto řešení umožňuje parametrický výpočet různých technologií nástrojů. Můžete také využít integrovanou znalostní databázi obsahující referenční data a integrovaný nástroj pro výpočet doby zpracování a zajistit tak konzistentní výpočetní normu v rámci celé firmy.

Sound & vibration testing

Simcenter testing helps sound and vibration engineers to make smarter decisions, increase testing productivity, ensure compliance with industry standards, and ultimately deliver a unique sound and vibration quality experience.

PLM for Component Manufacturers

PLM for Component Manufacturers is a Teamcenter X industry solution that offers a fully integrated cloud, SaaS PLM solution for component manufacturers of any size. Real-time collaboration enables teams to streamline engagement with their supply chain. With inherent, preconfigured best practices, companies can accelerate product launches, share and reuse product data, improve program management, and smooth the transition from order to manufacturing.

Displaying of solutions.

Learn More

Digitalization for Plastics

Many manufacturers of plastic parts are faced with a variety of design and production challenges, including shortages of skilled workers, which are impacting capacity and delivery.

Our digitalization solutions for the plastics industry facilitate rapid design iterations and virtual validation prior to production by connecting machines, equipment, and people into a single system to help manufacturers make the most efficient use of the skilled production teams to satisfy their customers.

Méně Více
Digitalization for Plastics