Measurement & Test Systems

Digitalization in Measure & Test

From mechanical testing of materials to a product level test system for complex electromechanical system, measure & test system manufacturers are faced with a variety of industry challenges. Some of their challenges arise from trends in increasing modularity, test as an ongoing process, and non-optical metrology.

více >

Measurement & Test Systems

Digitalization in Measure & Test

From mechanical testing of materials to a product level test system for complex electromechanical system, measure & test system manufacturers are faced with a variety of industry challenges. Some of their challenges arise from trends in increasing modularity, test as an ongoing process, and non-optical metrology.

Browse and explore solutions in this industry segment.

Modular Machine Engineering Process Management

Modular Machine Engineering Process Management solution for the Industrial Machinery industry supports Engineer to Order, Configure to Order, and Assembly to Order processes to help establishes common processes configuring and managing a family of products while defining functional modules (subsystems) that can be easily modified to meet a customer’s specific requirements and related changes.

Engineer To Order Process Automation

Engineer to Order Process Automation solution for the Industrial Machinery industry provides a powerful rule authoring environment and repository that allows domain experts to capture the rules and best practices used to engineer and bid engineer to order (ETO) products which helps reduce the manufacturing cost of configured products.

Verification Management

Our Verification Management Solution for the Heavy Equipment Industry combines unique capabilities for integrated simulation and test management with plant simulation for manufacturing and manufacturing planning and execution, all while insuring complete closed loop requirements traceability.

Software Engineering

Software Engineering solution for the Industrial Machinery Industry allows you to transform otherwise disconnected tools and processes into an integrated design solution that enables you to builds the complete digital twin by combining software functionality with mechanical and electrical capabilities and builds the complete digital twin and align the product through development and change impact analysis.

HVAC Performance Engineering

Gain better insight into HVAC systems for performance and efficiency, noise and vibration, and cooling than you can achieve with physical testing alone.

Manufacturing Process Planning & Simulation

Manufacturing Process Planning and Simulation for the Industrial Machinery and Heavy Equipment industry is designed to enable manufacturing enterprises to manage their highly complex, configured-to-order product variations and produce them as required to meet regional and local regulations, as well as specific customer requirements.

Electronics Manufacturing

Our electronic manufacturing solutions are helping deliver process plans throughout your medical device enterprise that reflect the correct product configurations while helping reconcile manufacturing constraints for enhanced design, development, and end use products.

Factory Layout, Line Design & Optimization for Beauty, Personal Care, & Home Care

The Consumer Package Goods industry is experiencing reduced margins along with the need to rapidly introduce new products. Designing the factory layout to produce a variety of products is essential to efficiency. Our completely integrated factory layout, line design & optimization solution enables you to maximize productivity, increase profitability and determine the best way to realize your products.

Factory Layout, Line Design & Optimization for Home & Office Goods

Consumer products industry, such as furniture, sporting goods, shoes, clothes, and objects for home and office, is experiencing reduced margins along with the need to rapidly introduce new products. Designing the factory layout to produce a variety of products  is essential to efficiency. Our completely integrated factory layout, line design optimization solution enables you to maximize productivity, increase profitability and determine the best way to realize your products.

In-service Data Management

In-service Data Management solution for the Industrial machinery Industry addresses the need for providing capabilities to manage physical product and related information and processes, specifically, test data management, as-built, and as-maintained (serviced) and perform functions related to servicing those physical products.

Elektromechanická konstrukce pro spotřební a průmyslovou elektroniku

Chápeme, jak vysoké požadavky jsou kladeny na servis elektromechanických zařízení. Proto nabízíme řešení s těmi nejlepšími nástroji pro konstrukci, které výrobcům umožňují uvádět spotřební a průmyslovou elektroniku na trh rychleji a překonat očekávání zákazníků.

Návrh strojů nové generace

Díky přehlednému 3D návrhu, integrované simulaci a bezkonkurenčních možností správy dat lze snadno provádět inovace i u strojů se stále složitější mechatronickou strukturou. Implementací našeho obsáhlého balíku řešení můžete urychlit schválení strojního zařízení zákazníkem, zvýšit kvalitu a dosáhnout vyšších marží.

Environmental Compliance Management for Electronics

Electronics manufacturers are constantly under strict environmental regulations and typically subject to export law, which can increase supply chain costs and expose companies to significant fines and brand erosion in case of noncompliance. Our solution maximizes the visibility of regulation compliance status in all stages of the product lifecycle by integrating material data into the product lifecycle, creating a sustainability framework to address current and future environmentally-related needs.

Mechanical Design for Medical Instruments & Equipment

Innovate continuously, and with speed and confidence that your mechanical design environment will allow your medical device organization to create designs which seamlessly incorporate biomedical user needs and multidisciplinary engineering design outputs.

Správa souladu s ekologickými předpisy

Naše řešení pro správu souladu s ekologickými předpisy a udržitelnosti výrobku je efektivním a rychlým způsobem, jak se vypořádat s celosvětovou problematikou ochrany planety a jejích obyvatel. Je založena na koncepci jediného zdroje informací, která umožňuje sledovat složení materiálu výrobků a navrhovat ekologické alternativy. Omezte používání nebezpečných látek, snižte riziko nesouladu s předpisy a buďte transparentní, zatímco vaše podnikání poroste díky inovativním a ekologickým výrobkům.

Technické publikace

Publikace dodávané s výrobky musí obsahovat správné informace a musí být v souladu s nařízeními. Musí být také upraveny podle geografických oblastí nebo skupin zákazníků. Naše řešení umožňuje udržovat publikace aktuální díky zahrnutí změn výrobku a používat zdrojová konstrukční data přímo. Naše integrovaná řešení pro správu a publikování dokumentů synchronizují v rámci prostředí PLM vývoj dokumentů a správní procesy s daty o výrobku.

Pokročilý inženýring strojů

Zavádění inovací při plánování, vývoji a výrobě může být náročné. Díky softwarovému řešení pro pokročilý inženýring strojů od společnosti Siemens Digital Industries Software může váš podnik nastoupit cestu digitálních inovací a zvýšit svou produktivitu. Naše řešení pro pokročilý inženýring strojů zajistí větší jistotu při vývoji pokročilých strojů, zkracuje čas potřebný k náběhu výroby díky virtuální konstrukci a zprovoznění jejímž výsledkem je včasná validace, zkrácení času potřebného ke zprovoznění a dřívější dosažení produktivity.

Performance & Efficiency

Efficiency, flow rate, heat exchange, and controls are all critical performance criteria of HVAC systems like heat pumps, air conditioners and furnaces.  Siemens Digital Industries Software simulation and testing solutions give you the tools you need to determine if your HVAC system meets requirements for these criteria and more before you ever need to build a prototype.

Displaying of solutions.

Lifecycle Management

A lifecycle approach to process and data management is critical to meet these challenges regardless of how your business contributes value to the industry.  Our solution improves how manufacturers manage change, execute work processes, drive quality, and connect to external suppliers and customers. Our lifecycle management approach to centralizing technical information, keeping it up to date, and accessible means knowledge workers can be more efficient and achieve higher levels of performance.

IoT a analýza životního cyklu (výroba)

Naše řešení pro IoT a analýzu životního cyklu v oblasti průmyslových strojů umožňuje kombinovat různé zdroje dat a fragmentované informace a umožnit tak, aby zákazníci mohli ovlivňovat návrh, inovace výrobku a zvýšenou výkonnost. Od fáze návrhu a vývoje stroje přes jeho výrobu, dodání a použití u zákazníka jsou v každém z těchto kroků nezbytné pokročilé analytické funkce.

Project Management

Project Lifecycle Management for the Industrial Machinery and Heavy Equipment industries provides a platform for Program Management, Project Management, and Product Lifecycle Management to be combined with features for managing the Project and Product Portfolio in an integrated manner.

Správa nákladů na nástroje

Správa nákladů na výrobek pro oblast forem, nástrojů a výlisků nabízí výrobcům přístup k rozsáhlé sadě dat v hlavní databázi. Výběr profilů a lokalit z hlavní databáze umožňuje využít různé předkonfigurované informace, například specifikace, výrobní postupy a hodinové sazby. Výsledkem je velmi podrobný výpočet nákladů, který nabízí při tvorbě rozpadů nákladů značnou flexibilitu.

Modular Machine Engineering Process Management

Modular Machine Engineering Process Management solution for the Industrial Machinery industry supports Engineer to Order, Configure to Order, and Assembly to Order processes to help establishes common processes configuring and managing a family of products while defining functional modules (subsystems) that can be easily modified to meet a customer’s specific requirements and related changes.

Engineer To Order Process Automation

Engineer to Order Process Automation solution for the Industrial Machinery industry provides a powerful rule authoring environment and repository that allows domain experts to capture the rules and best practices used to engineer and bid engineer to order (ETO) products which helps reduce the manufacturing cost of configured products.

Verification Management

Our Verification Management Solution for the Heavy Equipment Industry combines unique capabilities for integrated simulation and test management with plant simulation for manufacturing and manufacturing planning and execution, all while insuring complete closed loop requirements traceability.

Návrh kosmetických a hygienických výrobků

Návrh kosmetických a hygienických výrobků je odvětví, kde se od výrobků vyžaduje estetický vzhled a složité funkce, aby za něj byli zákazníci ochotni utratit své peníze. 

Naše řešení umožňuje spojit mechanický návrh s funkcemi pro elektrický a softwarový návrh. Díky tomu lze pracovat s kompletním výrobkem a vytvořit tak úplné digitální dvojče i u složitých výrobků. Využijte naše řešení k rychlejšímu a efektivnějšímu návrhu inovativních výrobků.

Robotics Design & Commissioning

Robotic Design and Commissioning for the Industrial Machinery Industry helps you develop complete robot programs that contain robot specific logic to help you perform “What-if” scenarios to check system behavior and provide complete validation of cell behavior virtually.

Software Engineering

Software Engineering solution for the Industrial Machinery Industry allows you to transform otherwise disconnected tools and processes into an integrated design solution that enables you to builds the complete digital twin by combining software functionality with mechanical and electrical capabilities and builds the complete digital twin and align the product through development and change impact analysis.

Návrh obalů pro spotřební zboží

Dnešní návrháři obalů pro spotřební zboží se potýkají s novými výzvami, například potřebují zviditelnit dodržování ekologických norem a udržet krok s rychlejšími výrobními cykly, které podléhají náročným podmínkám způsobeným online prodejem a přímou dopravou k zákazníkům. Nabízíme plně integrovanou sadu nástrojů, která umožňuje rychlý vývoj obalů, od počátečního konceptu až po kompletní obal zahrnující spojení mezi výrobkem a výrobním zařízením, a také pokročilé funkce pro návrh a simulace.

Packaging Design & Management

Deliver innovative product development processes faster and more efficiently at your medical device organization. From the initial concept through to the finished product, our end-to-end, digital packaging design and management solutions for medical device and pharmaceutical companies provide individualized tools for detailed designs with lower associated costs.

HVAC Performance Engineering

Gain better insight into HVAC systems for performance and efficiency, noise and vibration, and cooling than you can achieve with physical testing alone.

Rotating Machinery Performance Engineering

Gain better insight into rotating equipment like pumps, compressors, motors and more for performance and efficiency, noise and vibration, and cooling than you can achieve with physical testing alone.

Umělecký návrh

Umělecký návrh musí předávat důležité informace zákazníkovi způsobem, který je konzistentní se značkou a srozumitelně sděluje výhody výrobku, aby zákazníka přesvědčil ke koupi. Naše integrované řešení pro umělecké návrhy zvýší agilnost a kvalitu, sníží riziko reklamace a umožní návrhářům, aby se více zaměřili na kreativní prvky návrhu podporující prodej výrobku a udržení zákazníků.

Umělecký návrh

Obuvnické a oděvní společnosti spolu soupeří na poli rychlé mody a musí být schopny uvádět nové výrobky v řádu dní. Agilita je při tvorbě uměleckého návrhu nezbytná.  Této agility lze dosáhnout opakovaným používáním stávajících návrhů. Umělecký návrh založený na platformě pro správu životního cyklu výrobku nabízí spolehlivá a přesná data, možnost opakovaného používání návrhů a rychlé tvorby konfigurací včetně personalizovaných popisků nebo monogramů. Umělecký návrh je v oblasti obuvnictví, oděvnictví a doplňků stejně důležitý jako balení výrobku.  Agilita je v oblasti uměleckého návrhu obzvláště důležitá v poslední fázi, aby bylo možné dodávat personalizované výrobky v řádu dnů.

Aditivní návrh a výroba

Naše řešení pro aditivní návrh a výrobu v oblasti těžkého průmyslu obsahuje integrované softwarové aplikace pro aditivní výrobu umožňují rychle měnit vzhled výrobků a postup výroby a revidovat obchodní modely.

3D Printing & CNC Machining (CAM)

Re-imagine your entire med-tech business in order to achieve optimal performance at reduced costs.  Our Additive Manufacturing solutions for the medical device industry eliminate the need to translate and remodel parts between applications in order to create breakthrough products and transform your business.

3D Printing & CNC Machining (CAM)

Re-imagine your entire cardiovacascular or neurological medical device business and achieve optimal product performance while also reducing costs with our 3D Printing and CNC Machining (CAM) solution capabilities.

Spolupráce s řetězcem dodavatelů

Spolupráce s řetězcem dodavatelů v oblasti forem, nástrojů a výlisků nabízí jednoduchou a bezpečnou platformu pro dodavatele, v níž mohou sdílet data o pracovních postupech a změnových procesech i dodavatelé mimo prostředí PLM daného výrobce.

Manufacturing Data Management

Our Manufacturing Data Management solution for the Industrial Machinery Industry allows you to manage all of the information defining your products, processes, production resources and plant facilities in a single source of manufacturing knowledge.

Body Manufacturing Stamping

Automotive stamping dies and press lines are high-cost, long lead-time investments. To maximize return on investment (ROI), it’s important to streamline development and commissioning of new lines, while flexibly adapting existing lines to new designs. Our automotive stamping solutions are used by leading companies to optimize operational efficiency and reduce time, cost and errors in design, planning and production of sheet metal parts and dies. Performance improvement include: reduction of try-out time by 70 percent, reduction of tooling design costs by 20 percent, reduction of stamping die design errors by 90 percent, and increase of stroke rate by 10 percent.

Nástroje a příslušenství

Řešení nástrojů a příslušenství pro výrobu součástí v odvětví průmyslových a těžkých strojů nabízí ucelenou sadu propojených nástrojů pro výrobu součástí, například CAD/CAM, robotiku, CNC obrábění, CMM kontrolu a 3D tisk.

Electronics Manufacturing

Our electronic manufacturing solutions are helping deliver process plans throughout your medical device enterprise that reflect the correct product configurations while helping reconcile manufacturing constraints for enhanced design, development, and end use products.

Factory Layout, Line Design & Optimization for Beauty, Personal Care, & Home Care

The Consumer Package Goods industry is experiencing reduced margins along with the need to rapidly introduce new products. Designing the factory layout to produce a variety of products is essential to efficiency. Our completely integrated factory layout, line design & optimization solution enables you to maximize productivity, increase profitability and determine the best way to realize your products.

Factory Layout, Line Design & Optimization for Home & Office Goods

Consumer products industry, such as furniture, sporting goods, shoes, clothes, and objects for home and office, is experiencing reduced margins along with the need to rapidly introduce new products. Designing the factory layout to produce a variety of products  is essential to efficiency. Our completely integrated factory layout, line design optimization solution enables you to maximize productivity, increase profitability and determine the best way to realize your products.

Factory Layout, Line Design & Optimization

Our Factory Layout, Line Design and Optimization solution for the Industrial Machinery and Heavy Equipment Industries allows you to design, layout, and configure your factory environment, as well as optimize factory operations using digital 3D factory models and advanced software tools.

Production Planning & Scheduling

Production Planning and Scheduling Solution for the Industrial Machinery and Heavy Equipment Industry provides a suite of tools that helps planners, from owner-operators to equipment OEM’s to work together to optimize production processes within the digital enterprise to increase efficiency, flexibility and time-to market.

Integrated Quality Management

Our Quality Management solution provides manufacturers with the ability to improve quality and reduce costs along the entire product lifecycle by providing a closed-loop quality environment that will optimize operational efficiency and help to drive out waste and scrap, allowing you to build a best-in-class manufacturing operation.

In-service Data Management

In-service Data Management solution for the Industrial machinery Industry addresses the need for providing capabilities to manage physical product and related information and processes, specifically, test data management, as-built, and as-maintained (serviced) and perform functions related to servicing those physical products.

Elektromechanická konstrukce pro spotřební a průmyslovou elektroniku

Chápeme, jak vysoké požadavky jsou kladeny na servis elektromechanických zařízení. Proto nabízíme řešení s těmi nejlepšími nástroji pro konstrukci, které výrobcům umožňují uvádět spotřební a průmyslovou elektroniku na trh rychleji a překonat očekávání zákazníků.

Návrh strojů nové generace

Díky přehlednému 3D návrhu, integrované simulaci a bezkonkurenčních možností správy dat lze snadno provádět inovace i u strojů se stále složitější mechatronickou strukturou. Implementací našeho obsáhlého balíku řešení můžete urychlit schválení strojního zařízení zákazníkem, zvýšit kvalitu a dosáhnout vyšších marží.

Správa technických dat

Výroba průmyslových strojů a těžké techniky je stále složitější. Zvyšují se zejména nároky na vestavěný software a elektroniku. Mnoho výrobců se potýká s těmito novými a neustále se měnícími potřebami. Spravujte data technických týmů z různých oborů pro vývoj strojů a zařízení s integrovaným přístupem ke správě životního cyklu inženýringu, který využívá integrovanou správu požadavků, bezpečnou spolupráci s dodavateli a platformu pro správu technické dokumentace kombinující strojní, elektro, softwarová a data ze simulací v jednom kolaborativním prostředí.

Environmental Compliance Management for Electronics

Electronics manufacturers are constantly under strict environmental regulations and typically subject to export law, which can increase supply chain costs and expose companies to significant fines and brand erosion in case of noncompliance. Our solution maximizes the visibility of regulation compliance status in all stages of the product lifecycle by integrating material data into the product lifecycle, creating a sustainability framework to address current and future environmentally-related needs.

Mechanical Design for Medical Instruments & Equipment

Innovate continuously, and with speed and confidence that your mechanical design environment will allow your medical device organization to create designs which seamlessly incorporate biomedical user needs and multidisciplinary engineering design outputs.

Správa souladu s ekologickými předpisy

Naše řešení pro správu souladu s ekologickými předpisy a udržitelnosti výrobku je efektivním a rychlým způsobem, jak se vypořádat s celosvětovou problematikou ochrany planety a jejích obyvatel. Je založena na koncepci jediného zdroje informací, která umožňuje sledovat složení materiálu výrobků a navrhovat ekologické alternativy. Omezte používání nebezpečných látek, snižte riziko nesouladu s předpisy a buďte transparentní, zatímco vaše podnikání poroste díky inovativním a ekologickým výrobkům.

Výroba součástí a kvalita

Naše řešení výrobu součástí a kvalitu nabízí ucelenou sadu propojených nástrojů pro výrobu součástí, která zahrnuje CAD/CAM, robotiku, CNC obrábění, CMM kontrolu a 3D tisk.

Product Cost Management

Machine and equipment costs are under constant pressure and increasingly stringent governmental regulations. Customized user specifications around the globe affect delivery, costing and quality control processes in the industrial machinery and heavy equipment industry. Our solutions help deliver a competitive advantage through an effective, sophisticated product cost solution that integrates a world class PLM program with precise cost management tools.

Part Manufacturing

It is no secret that manufacturing challenges in the aerospace industry are growing. Advanced materials, such as composites, and advanced technologies, such as additive manufacturing, are driving up manufacturing complexity. Automated processes are replacing labor-intensive applications on the shop floor, and this is increasing the need for specialized tools. Our manufacturing solution offers a comprehensive set of fully integrated tools for part manufacturing, including CAD/CAM, robotics, CNC machining, CMM inspection, and 3D printing.

Technické publikace

Publikace dodávané s výrobky musí obsahovat správné informace a musí být v souladu s nařízeními. Musí být také upraveny podle geografických oblastí nebo skupin zákazníků. Naše řešení umožňuje udržovat publikace aktuální díky zahrnutí změn výrobku a používat zdrojová konstrukční data přímo. Naše integrovaná řešení pro správu a publikování dokumentů synchronizují v rámci prostředí PLM vývoj dokumentů a správní procesy s daty o výrobku.

Návrh obalů pro potraviny a nápoje

Obaly jsou skvělým místem pro marketing značky, ale současně musí splňovat požadavky na každodenní použití. Návrháři se musí vypořádat s ekologickými normami, rychlejším výrobním cyklem způsobeným sociálními médii a novými nároky na mechanické namáhání kvůli růstu online prodejů. Náš balík funkcí pro návrh a vizualizaci balení umožňuje návrhářům vytvářet obaly, jaké si zákazníci přejí, a přitom zachovat strukturální integritu a zajistit efektivní výrobu kdekoliv na světě.

Umělecký návrh

Umělecký návrh je hlavním způsobem, jak propagovat značku a předat důležité informace, které zákazníka přesvědčí k nákupu. Musí být proveden správně, v souladu s požadavky a sdělovat hlavní výhody výrobku.  Umělecký návrh založený na základech platformy PLM zvýší agilnost a kvalitu, sníží riziko reklamace a umožní návrháři, aby se více zaměřil na kreativní prvky podporující prodej výrobku a udržení zákazníků.

Pokročilý inženýring strojů

Zavádění inovací při plánování, vývoji a výrobě může být náročné. Díky softwarovému řešení pro pokročilý inženýring strojů od společnosti Siemens Digital Industries Software může váš podnik nastoupit cestu digitálních inovací a zvýšit svou produktivitu. Naše řešení pro pokročilý inženýring strojů zajistí větší jistotu při vývoji pokročilých strojů, zkracuje čas potřebný k náběhu výroby díky virtuální konstrukci a zprovoznění jejímž výsledkem je včasná validace, zkrácení času potřebného ke zprovoznění a dřívější dosažení produktivity.

Tooling & Fixtures

Our end-to-end tooling and fixtures solutions for medical devices optimize part manufacturing processes using digital twins to unify the digital and physical worlds.

Structural Integrity and Durability

Your customers need machines that will last and minimize downtown.  That means you need to engineer your machines to withstand multiple types of loads over millions of cycles to deliver the longevity your customers expect. Our simulation and testing solutions provide a complete and effective durability engineering process, from high-quality, automated load data acquisition and target setting, to load prediction on full product level, to stress and lifetime behavior assessment of components!

Thermal & Energy Management

Engineer the thermal performance of your machines from the earliest stages of development. Siemens Digital Industries Software has thermal and energy solutions that can help you at every step of the development process, from 1D systems modeling to 3D coupled thermal-fluid simulation of cooling systems to simulation of how temperature will affect machine components.

Performance & Efficiency

Efficiency, flow rate, heat exchange, and controls are all critical performance criteria of HVAC systems like heat pumps, air conditioners and furnaces.  Siemens Digital Industries Software simulation and testing solutions give you the tools you need to determine if your HVAC system meets requirements for these criteria and more before you ever need to build a prototype.

Noise, Vibrations & Dynamics

Rattle, whine, torsional vibration, rotor dynamics, and other noise and vibration issues are common in rotating machinery. Reduce noise and vibration with a comprehensive set of advanced vibration and acoustic simulation and testing solutions that can help you earlier predict the dynamic and acoustic performance of your machine, as well as determine the source and transfer path of noise in machines that are already in the field.

Flow & Thermal Design

Engineer the thermal performance of rotating machines from the earliest stages of development. Siemens Digital Industries Software has thermal and energy solutions that can help you at every step of the development process, from 1D systems modeling to 3D coupled thermal-fluid simulation of cooling systems to simulation of how temperature will affect machine components.

Digitální maketa, virtuální a rozšířená realita

V minulosti bylo ověření funkčnosti výrobku a balení před uvedením výrobku na trh časově náročné a velmi nákladné a zahrnovalo tvorbu jedné nebo více fyzických maket. Tento postup je díky větší poptávce po personalizaci, inovacích a rychlosti uvedení na trh stále obtížnější. Naše řešení pro návrh a kontrolu digitální makety umožňuje týmům napříč dodavatelským řetězcem sestavovat, vizualizovat a analyzovat modely a odhalovat problémy včas ještě před zahájením výroby.

Digital Mockup, Virtual & Augmented Reality

Digital Markup, Augmented and Virtual Reality for the Industrial Machinery Industry is a lifecycle visualization and mockup technology allows design teams to immersing themselves in the virtual world of the product’s digital twin to create high-level digital prototypes comprised of thousands of parts and components.

Next Generation Design for Mold, Tool, & Die

Our Next Generation Mold, Tool & Die Design solution leverages synchronous technology to efficiently work and modify Multi-CAD data and early validation of mold designs to create a competitive advantage by reducing part turnaround time and increasing quality in the final design.

Tool Cost Management

Řešení pro správu nákladů na nástroje v oblasti forem, nástrojů a výlisků umožňuje výrobcům vytvářet velmi přesné nabídky a výrazně zrychlit přípravu návrhu. Toto řešení umožňuje parametrický výpočet různých technologií nástrojů. Můžete také využít integrovanou znalostní databázi obsahující referenční data a integrovaný nástroj pro výpočet doby zpracování a zajistit tak konzistentní výpočetní normu v rámci celé firmy.

Displaying of solutions.

Learn More

Measure & test system manufacturers also face ongoing needs of expanding uses of their product and new applications that require testing. Their products aid their customers in developing and producing new and more sophisticated products to market such as vehicles with dozens of modules requiring individual measure & test as well as being tested while operating as a system.

Our digitalization solutions for measure & test system manufacturers help them collaborate, manage requirements and adhere to industry standards from design through manufacturing to provide the essential systems their customers need.

Méně Více