Přejít k obsahu

IoT a analýza životního cyklu

IoT a analýza životního cyklu pro zdravotnická zařízení

Využijte internet věcí k dosažení vyšší pružnosti, rychlosti a lepšího dodržování norem v rámci vaší společnosti působící v oblasti zdravotnických zařízení nebo farmacie. Díky spojení informací z velkých dat s inteligentními nástroji obsaženými v systému PLM můžete získat potřebné informace a zajistit tak vyšší kvalitu, lepší výkonnost a dokonalou výrobu.

Využijte internet věcí k dosažení vyšší pružnosti, rychlosti a lepšího dodržování norem v rámci vaší společnosti působící v oblasti zdravotnických zařízení nebo farmacie. Díky spojení informací z velkých dat s inteligentními nástroji obsaženými v systému PLM můžete získat potřebné informace a zajistit tak vyšší kvalitu, lepší výkonnost a dokonalou výrobu.

IoT a analýza životního cyklu pro zdravotnická zařízení

Learn More

Potřeba vyšší pružnosti, rychlosti, kvality a lepšího dodržování norem je nyní v oblasti zdravotnických zařízení důležitější než dříve. Globální megatrendy, například konektivita zařízení a personalizované zdravotnické terapie a zařízení, vytváří tlak na rychlost provádění změn. Výrobci nemusí jen splnit zákonné požadavky, ale ideálně být ještě lepší. Aby mohly být společnosti vyrábějící zdravotnická zařízení na tomto silně konkurenčním, složitém a individualizovaném trhu úspěšné, musí využívat internet věcí ke spárování analýz velkých dat s výrobou a globálních dodavatelských řetězců s procesy návrhu a vývoje napříč celým hodnotovým řetězcem.

Naše IoT řešení pro oblast zdravotnických zařízení využívají spojení velkých dat s digitálními dvojčaty (virtuálním znázorněním skutečných zařízení) v průběhu celého životního cyklu díky propojení pomocí digitálních vláken. Díky spojení virtuálních prostředí pro vývoj a plánování výroby se skutečnými daty z podpory a výroby zajišťujeme společnostem v oblasti zdravotnických zařízení transparentnost a nabízíme jim pokročilé analytické nástroje nutné pro získání konkurenční výhody s využitím velkých dat.

IoT a analýza životního cyklu pro zdravotnická zařízení

On-Demand Webinar | 24 minut

The Closed-Loop Digital Twin

Learn how IIoT brings performance data for closed loop innovation

Podívejte se na webinář

Možnosti řešení

Interested in [[global-preference-center-interest-placeholder]]?

Subscribe to [[global-preference-center-interest-placeholder]] updates

Oops

We're very sorry, but we weren't able to capture your submission. Please try again.

Thanks for signing up! First time subscribing? Be sure to check your email to confirm your subscription.