Návrh výkonných lodí

Stále přísnější emisní normy a nařízení způsobují výrazný tlak na všechny aspekty výkonnosti lodí. Úspěšné dosažení požadované výkonnosti a efektivní dodávky v krátkých časových rámcích se neobejdou bez inovativního návrhu. Naše řešení nabízí možnost prozkoumat téměř všechny aspekty návrhu lodi a splnit (nebo dokonce překročit) požadované normy návrhu.

Stále přísnější emisní normy a nařízení způsobují výrazný tlak na všechny aspekty výkonnosti lodí. Úspěšné dosažení požadované výkonnosti a efektivní dodávky v krátkých časových rámcích se neobejdou bez inovativního návrhu. Naše řešení nabízí možnost prozkoumat téměř všechny aspekty návrhu lodi a splnit (nebo dokonce překročit) požadované normy návrhu.

Performance Engineering for Marine trial

Optimize complete performance with ship design software

Návrh výkonných lodí

Learn More

Lodní průmysl čelí řadě velkých výzev, například novým omezením zaměřeným na zmírnění dopadů na životní prostředí, převisu nabídky nad poptávkou (který vede k nižším maržím a výraznější konkurenci) a metodám návrhu, které již nejsou vhodné, protože znesnadňují rychlé inovace. Vyřešení posledního zmíněného problému je klíčem i k ostatním problémům.

Vývoj další generace lodí a zvýšení efektivity stávajících lodí vyžaduje integrovaný přístup k návrhu. Tradiční přístupy typu návrh-testy-výroba jsou drahé, časově náročné a nelze přesně predikovat, jak se bude výsledné plavidlo včetně všech systémů chovat ve skutečných provozních podmínkách. Konstruktéři lodí potřebují dosahovat výrazných zvýšení efektivity v krátkém čase, což je při využívání současných způsobů návrhu nemožné.

Inovativní společnosti využívají návrh řízený simulacemi, který jim umožňuje rychle testovat více různých možností a zkoumat provozní prostor výsledné lodi. Pomáháme vám rychleji dosáhnout vašich cílů díky bezkonkurenčnímu portfoliu řešení pro prediktivní analytiku: využití víceoborových simulací, testování a měření s využitím inteligentních zpráv a datové analytiky. Naše řešení obsahují software a služby pro fyzické testování a inženýring, díky nimž můžete snadno splnit (nebo překročit) požadavky na efektivitu. Tato řešení lze používat jako součást úplného systému pro řízení životního cyklu výrobku.

Návrh výkonných lodí
Vybrané úspěchy zákazníků

Becker Marine Systems

Leading developer of innovative devices for marine industry uses Simcenter STAR-CCM+ to develop energy-saving Becker Mewis Duct

Becker Marine helps ship owners realize up to 6 percent annual fuel savings by using Siemens Digital Industries Software

Další informace

Záznam webináře

Simulating Ship Self-Propulsion with CFD: Is it Time to Break with Tradition?

Simulating Ship Self-Propulsion with CFD: Is it Time to Break with Tradition?

Guest Speakers: Constantinos Zegos & Dr. Dmitriy Ponkratov, Lloyd's Register

Podívejte se na webinář

Možnosti řešení

Prohlédněte si klíčové oblasti tohoto řešení.

On-Demand Webinar

Tomorrow’s power, today: optimizing marine engine performance with system simulation

Tomorrow’s power, today: optimizing marine engine performance with system simulation

This webinar introduces the use of system simulation for ship internal combustion engine design. Learn how 1D simulation is used to frontload ship main engine designs. This means you can understand marine engine performance, consider complex systems, and assess alternative fuel types and configurations from your early planning stages.