Přejít k obsahu

Návrh výkonných lodí

Stále přísnější emisní normy a nařízení způsobují výrazný tlak na všechny aspekty výkonnosti lodí. Úspěšné dosažení požadované výkonnosti a efektivní dodávky v krátkých časových rámcích se neobejdou bez inovativního návrhu. Naše řešení nabízí možnost prozkoumat téměř všechny aspekty návrhu lodi a splnit (nebo dokonce překročit) požadované normy návrhu.

Stále přísnější emisní normy a nařízení způsobují výrazný tlak na všechny aspekty výkonnosti lodí. Úspěšné dosažení požadované výkonnosti a efektivní dodávky v krátkých časových rámcích se neobejdou bez inovativního návrhu. Naše řešení nabízí možnost prozkoumat téměř všechny aspekty návrhu lodi a splnit (nebo dokonce překročit) požadované normy návrhu.

WEBINAR

Faster simulation, increased realism: Latest advances in marine CFD

Huge gains in productivity are now possible through new developments in engineering simulation. Reduced set-up times, faster meshing methods and automated design sweeps can all be applied to your CFD process, reducing simulation times from days to hours. Combining these techniques with advanced multiphysics and motion models means you can rapidly analyze complex scenarios and explore alternative designs.

Návrh výkonných lodí

Learn More

Lodní průmysl čelí řadě velkých výzev, například novým omezením zaměřeným na zmírnění dopadů na životní prostředí, převisu nabídky nad poptávkou (který vede k nižším maržím a výraznější konkurenci) a metodám návrhu, které již nejsou vhodné, protože znesnadňují rychlé inovace. Vyřešení posledního zmíněného problému je klíčem i k ostatním problémům.

Vývoj další generace lodí a zvýšení efektivity stávajících lodí vyžaduje integrovaný přístup k návrhu. Tradiční přístupy typu návrh-testy-výroba jsou drahé, časově náročné a nelze přesně predikovat, jak se bude výsledné plavidlo včetně všech systémů chovat ve skutečných provozních podmínkách. Konstruktéři lodí potřebují dosahovat výrazných zvýšení efektivity v krátkém čase, což je při využívání současných způsobů návrhu nemožné.

Inovativní společnosti využívají návrh řízený simulacemi, který jim umožňuje rychle testovat více různých možností a zkoumat provozní prostor výsledné lodi. Pomáháme vám rychleji dosáhnout vašich cílů díky bezkonkurenčnímu portfoliu řešení pro prediktivní analytiku: využití víceoborových simulací, testování a měření s využitím inteligentních zpráv a datové analytiky. Naše řešení obsahují software a služby pro fyzické testování a inženýring, díky nimž můžete snadno splnit (nebo překročit) požadavky na efektivitu. Tato řešení lze používat jako součást úplného systému pro řízení životního cyklu výrobku.

Návrh výkonných lodí
Vybrané úspěchy zákazníků

BAR (Ben Ainslie Racing) Technologies

Siemens solutions help take racing performance into the leisure sector

BAR Technologies uses Siemens Digital Industries software solutions to create a new class of sport yacht

Siemens solutions help take racing performance into the leisure sector

Další informace

Webinář na vyžádání

Using CFD to evaluate ship hull performance in realistic sea conditions

Using CFD to evaluate ship hull performance in realistic sea conditions

Guest Presenter: David Frisk, FS Dynamics

Podívejte se na webinář

Možnosti řešení

Prohlédněte si klíčové oblasti tohoto řešení.

Interested in [[global-preference-center-interest-placeholder]]?

Subscribe to [[global-preference-center-interest-placeholder]] updates

Oops

We're very sorry, but we weren't able to capture your submission. Please try again.

Thanks for signing up! First time subscribing? Be sure to check your email to confirm your subscription.

Video

Simcenter for Marine Performance Engineering

Discover how Simcenter solutions enable naval architects to design, analyze and optimize every aspect of vessel performance. Explore virtually and confirm physically with a design digital twin.

Watch Video