Hydrodynamika

Inženýring s ohledem na hydrodynamickou výkonnost je pro optimální návrh plavidla naprosto zásadní. Naše řešení umožňují analyzovat hydrodynamiku plavidel ve skutečném měřítku a skutečných provozních podmínkách. Díky virtuální nádrži lze zkoumat libovolné aspekty proudění nebo výkonnosti, například odpor lodního šroubu, samotný pohon, manévrování, zrychlení nebo tvar a zarovnání přívěsků.

Inženýring s ohledem na hydrodynamickou výkonnost je pro optimální návrh plavidla naprosto zásadní. Naše řešení umožňují analyzovat hydrodynamiku plavidel ve skutečném měřítku a skutečných provozních podmínkách. Díky virtuální nádrži lze zkoumat libovolné aspekty proudění nebo výkonnosti, například odpor lodního šroubu, samotný pohon, manévrování, zrychlení nebo tvar a zarovnání přívěsků.

WEBINAR

Advanced hydrodynamic simulations for vessel performance and safety

Join this webinar to learn how Lloyds Register use advanced hydrodynamics simulation via Simcenter STAR-CCM+ and HEEDS to meet their customer’s requirements.

Learn More

Vzrůstající konkurence a zvýšený důraz na ekologické vlivy způsobily tlak na neustálou tvorbu efektivnějších metod návrhu v oblasti lodní dopravy. V současnosti se simulace (obzvláště CFD) využívá k analýze trupu lodi v klidné vodě. Skutečné provozní podmínky však zahrnují celou řadu různých stavů moře a optimální návrh pro rozbouřené moře se od návrhu pro klidné moře často výrazně liší. Hydrodynamické vlastnosti plavidla, například návrh trupu, interakce mezi trupem a lodním šroubem, odpor, manévrování a plavbyschopnost, je nutné optimalizovat současně tak, aby bylo dosaženo energeticky efektivního návrhu, který se v obtížných podmínkách chová podle očekávání.

Díky tvorbě digitálního dvojčete plavidla ve fázi návrhu umožňuje naše řešení včasné vyhodnocení a optimalizaci tvarů trupu v realistických podmínkách, díky čemuž lze rychleji vyvíjet inovativní návrhy v oblasti lodního průmyslu.

Díky našim hydrodynamickým řešením lze:

  • provádět CFD analýzy tvaru trupu a přívěsků ve skutečném měřítku bez nepřesností vzniklých zmenšením,
  • predikovat odpor trupu v realistických provozních podmínkách včetně vln a otevřeného moře,
  • analyzovat výkonnost při manévrování včetně vlastního pohonu,
  • zajistit, že návrhy plavidel splní výkonnostní požadavky plavbyschopnosti,
  • zkoumat zatížení vlivem vln a zajistit strukturní stabilitu,
  • optimalizovat tvar trupu a přívěsků včetně zařízení pro úsporu energie.

Záznam webináře

Modelování turbulencí a jeho použití v námořním průmyslu

Podívejte se, jak při modelování turbulencí u námořních simulací využívat osvědčené postupy.

Podívejte se na webinář

Možnosti řešení

Prohlédněte si klíčové oblasti tohoto řešení.

Customer Success

Sailing on the waves of silence

Caponnetto-Hueber uses Simcenter STAR-CCM+ to simulate complex fluid dynamics behaviors and optimize the design of the hydrodynamic part of the innovative SeaBubbles taxi, meeting the requirements of the client.