Přejít k obsahu

Hydrodynamika

Inženýring s ohledem na hydrodynamickou výkonnost je pro optimální návrh plavidla naprosto zásadní. Naše řešení umožňují analyzovat hydrodynamiku plavidel ve skutečném měřítku a skutečných provozních podmínkách. Díky virtuální nádrži lze zkoumat libovolné aspekty proudění nebo výkonnosti, například odpor lodního šroubu, samotný pohon, manévrování, zrychlení nebo tvar a zarovnání přívěsků.

Inženýring s ohledem na hydrodynamickou výkonnost je pro optimální návrh plavidla naprosto zásadní. Naše řešení umožňují analyzovat hydrodynamiku plavidel ve skutečném měřítku a skutečných provozních podmínkách. Díky virtuální nádrži lze zkoumat libovolné aspekty proudění nebo výkonnosti, například odpor lodního šroubu, samotný pohon, manévrování, zrychlení nebo tvar a zarovnání přívěsků.

WEBINAR

Advanced hydrodynamic simulations for vessel performance and safety

Join this webinar to learn how Lloyds Register use advanced hydrodynamics simulation via Simcenter STAR-CCM+ and HEEDS to meet their customer’s requirements.

Learn More

Vzrůstající konkurence a zvýšený důraz na ekologické vlivy způsobily tlak na neustálou tvorbu efektivnějších metod návrhu v oblasti lodní dopravy. V současnosti se simulace (obzvláště CFD) využívá k analýze trupu lodi v klidné vodě. Skutečné provozní podmínky však zahrnují celou řadu různých stavů moře a optimální návrh pro rozbouřené moře se od návrhu pro klidné moře často výrazně liší. Hydrodynamické vlastnosti plavidla, například návrh trupu, interakce mezi trupem a lodním šroubem, odpor, manévrování a plavbyschopnost, je nutné optimalizovat současně tak, aby bylo dosaženo energeticky efektivního návrhu, který se v obtížných podmínkách chová podle očekávání.

Díky tvorbě digitálního dvojčete plavidla ve fázi návrhu umožňuje naše řešení včasné vyhodnocení a optimalizaci tvarů trupu v realistických podmínkách, díky čemuž lze rychleji vyvíjet inovativní návrhy v oblasti lodního průmyslu.

Díky našim hydrodynamickým řešením lze:

  • provádět CFD analýzy tvaru trupu a přívěsků ve skutečném měřítku bez nepřesností vzniklých zmenšením,
  • predikovat odpor trupu v realistických provozních podmínkách včetně vln a otevřeného moře,
  • analyzovat výkonnost při manévrování včetně vlastního pohonu,
  • zajistit, že návrhy plavidel splní výkonnostní požadavky plavbyschopnosti,
  • zkoumat zatížení vlivem vln a zajistit strukturní stabilitu,
  • optimalizovat tvar trupu a přívěsků včetně zařízení pro úsporu energie.

Webinář na vyžádání

Návrh lodí řízený simulací

Díky automatizaci procesů a inteligentnímu prohledávání prostoru návrhů můžete při návrhu lodí dosáhnout stanovených konstrukčních a provozních cílů

Podívejte se na webinář

Možnosti řešení

Prohlédněte si klíčové oblasti tohoto řešení.

Interested in [[global-preference-center-interest-placeholder]]?

Subscribe to [[global-preference-center-interest-placeholder]] updates

Oops

We're very sorry, but we weren't able to capture your submission. Please try again.

Thanks for signing up! First time subscribing? Be sure to check your email to confirm your subscription.

Customer Success

Sailing on the waves of silence

Caponnetto-Hueber uses Simcenter STAR-CCM+ to simulate complex fluid dynamics behaviors and optimize the design of the hydrodynamic part of the innovative SeaBubbles taxi, meeting the requirements of the client.