Motory a výroba energie

Snižování spotřeby vyžaduje holistický přístup k návrhu motorů a pohonů. Naše kombinované portfolio nástrojů pro testování a pokročilé simulace umožňuje podrobnou analýzu na úrovni součástí, například analýzu proudění ve válci. Využijte integrovanou analýzu systémů k získání informací o motorech, generátorech, silové elektronice a chladicích systémech. Klíčové oblasti výkonnosti, například únavové zatížení a odolnost, optimalizace baterií, návrh elektrických motorů a spotřebu energie lze analyzovat pomocí našich simulačních a testovacích nástrojů.

Snižování spotřeby vyžaduje holistický přístup k návrhu motorů a pohonů. Naše kombinované portfolio nástrojů pro testování a pokročilé simulace umožňuje podrobnou analýzu na úrovni součástí, například analýzu proudění ve válci. Využijte integrovanou analýzu systémů k získání informací o motorech, generátorech, silové elektronice a chladicích systémech. Klíčové oblasti výkonnosti, například únavové zatížení a odolnost, optimalizace baterií, návrh elektrických motorů a spotřebu energie lze analyzovat pomocí našich simulačních a testovacích nástrojů.

Motory a výroba energie

Learn More

Od největších a nejvýkonnějších dieselových motorů přes jaderné pohony ledoborců až po moderní plavidla s elektrickým pohonem je u lodních pohonů důležitá energetická efektivita.

Naše portfolio řešení umožňuje dodávat lepší motory na trh rychleji díky přístupu založenému na simulace, pomocí nějž lze hodnotit výkonnost a provoz na úrovni celých systémů místo jednotlivých komponent. Díky kombinaci simulačních, testovacích a optimalizačních nástrojů a specializovaných řešení pro tradiční a alternativní pohonné systémy umožňuje naše řešení navrhovat a integrovat do plavidel optimální pohonné systémy.

Naše řešení lze použít k následujícím úkonům:

  • Optimalizovat výkonnost dieselových a hybridních pohonných systémů na úrovni komponent a systémů.
  • Zvyšovat účinnost motorů, snižovat spotřebu paliva a plnit tak emisní nařízení.
  • Virtuálně vyvíjet a integrovat elektrické motory a generátory a zajistit tak vysokou výkonnost a spolehlivost.
  • Předvídat vliv změn (například filtrů) na stávající plavidla.
  • Navrhovat tepelně efektivní balíky baterií díky optimalizovanému návrhu systémů.
Motory a výroba energie

Záznam webináře | 37 minut

Integrated simulation tools for electric ship propulsion

Ship on water with digitally layered propulsion design system

Electric-powered boats reduce noise and fuel emissions and bring significant benefits to the marine industry. In this webinar learn how you can design and optimize electrical power systems and components using our simulation solutions. Using virtual investigation, you can explore every aspect of electric ship propulsion and electric motor performance. Learn how to:

  • Predict performance and provide efficient, stable and sufficient energy for fully or hybrid electric-powered boats
  • Use simulation to predict hull resistance and powering requirements
  • Choose battery pack and electric motor dimensions with system simulation
  • Use high-fidelity modeling tools for electrical component design and optimization

Podívejte se na webinář

Možnosti řešení

Prohlédněte si klíčové oblasti tohoto řešení.