Stavba lodí v digitálním prostředí

Vytvoření digitální loděnice: Simulace procesu stavby lodí pomocí řešení Siemens Digital Ship Construction.

Přísnější emisní/bezpečnostní předpisy a stále více přizpůsobitelné funkční požadavky zvyšují poptávku po složitějších plavidlech. Tyto složitosti přicházejí v době, kdy rostoucí konkurence a ekonomická nejistota nutí loďařské společnosti snižovat výrobní náklady a dobu uvedení výrobků na trh. Chtějí-li loděnice zůstat konkurenceschopné, musí dodávat výrobky podle daných specifikací, včas a nesmějí překročit možnosti rozpočtu. Jak ale mohou stavitelé lodí snižovat výrobní náklady, aniž by se snížila kvalita, když mají již teď nízké marže?

Přísnější emisní/bezpečnostní předpisy a stále více přizpůsobitelné funkční požadavky zvyšují poptávku po složitějších plavidlech. Tyto složitosti přicházejí v době, kdy rostoucí konkurence a ekonomická nejistota nutí loďařské společnosti snižovat výrobní náklady a dobu uvedení výrobků na trh. Chtějí-li loděnice zůstat konkurenceschopné, musí dodávat výrobky podle daných specifikací, včas a nesmějí překročit možnosti rozpočtu. Jak ale mohou stavitelé lodí snižovat výrobní náklady, aniž by se snížila kvalita, když mají již teď nízké marže?

Využijte nové technologie, jako je rozšířená realita, ke zefektivnění procesu stavby lodí. V digitální loděnici jsou pracovní pokyny snadno přístupné na tabletech, což stavbu lodí výrazně usnadňuje.

Learn More

U většiny projektů stavby lodí se 80 až 90 procent celkových nákladů projektu vynaloží během její stavby například za materiál, práce, vybavení, dodavatele systémů, dozor a mnoho dalšího. Efektivní plánování tak může mít ve výsledku výrazný dopad na ziskovost.

S naším řešením pro digitální stavbu lodí mohou stavitelé simulovat celý proces stavby lodí v integrovaném virtuálním prostředí loděnice ještě předtím, než započnou první práce. To jim umožňuje optimalizovat postup výroby lodě a minimalizovat změny návrhu a práce mimo plánovaný výrobní postup. Veškerá data týkající se plavidla lze uchovávat v jeho komplexním digitálním dvojčeti, které lze následně použít jako jediný směrodatný zdroj pro sdílení stavu projektu v reálném čase a zajištění efektivní spolupráce se všemi zúčastněnými stranami, tedy například s dodavateli, subdodavateli, spolupracovníky, jinými společnostmi, a dokonce i se zákazníky.

Kromě toho mohou stavitelé lodí využít digitální dvojče loděnice a s jeho pomocí spravovat loděnici jako kapitálový majetek. Stav nejdůležitějších výrobních zařízení lze sledovat za účelem prediktivní údržby, čímž se předejde neplánovaným odstávkám a zpožděním výroby. Simulace mohou být použity k optimalizaci uspořádání loděnice pro dosažení vyšší efektivity nebo k ověření návratnosti investic u zařízení ještě předtím, než je společnost pořídí.

Stavba lodí je komplexní proces. Aby bylo možné snížit náklady a zvýšit produktivitu, aniž by došlo ke snížení kvality, je třeba tento proces vyladit a co nejvíce automatizovat. Pokud společnosti využijí technologie digitálního dvojčete, mohou digitální loděnice minimalizovat rizika a neefektivitu současného výrobního procesu a přeměnit složitost v konkurenční výhodu.

Využijte nové technologie, jako je rozšířená realita, ke zefektivnění procesu stavby lodí. V digitální loděnici jsou pracovní pokyny snadno přístupné na tabletech, což stavbu lodí výrazně usnadňuje.
Vybrané úspěchy zákazníků

Hyundai Heavy Industries

World’s largest shipbuilder creates first digital shipyard environment to improve productivity in Korea

Using Siemens Digital Industries Software technology, Teamcenter and Tecnomatix, HHI implemented the first PLM infrastructure specialized for shipbuilding, resulting in significantly improved information sharing and efficiency

Další informace

Záznam webináře | 31 minut

Creating low-code solutions to solve marine business problems

Digital layered image of coding on desktop, laptop, smartphone and tablet.

Learn about the benefits of low-code solutions in the marine industry

Podívejte se na webinář