Commercial Shipbuilding

Increase shipyard productivity and improve vessel performance to meet sustainability and growth targets

With traditional design, planning and manufacturing processes falling short of delivering sustainable vessels with lower total cost of ownership and shorter time to market, more and more shipyards are turning towards digital solutions. Learn more about Siemens Digital Industries Software solutions for commercial shipbuilding and how they can help you develop innovative designs, control complex projects, and seize new business opportunities in a challenging market.

Commercial Shipbuilding

Increase shipyard productivity and improve vessel performance to meet sustainability and growth targets

With traditional design, planning and manufacturing processes falling short of delivering sustainable vessels with lower total cost of ownership and shorter time to market, more and more shipyards are turning towards digital solutions. Learn more about Siemens Digital Industries Software solutions for commercial shipbuilding and how they can help you develop innovative designs, control complex projects, and seize new business opportunities in a challenging market.

FORAN is now a part of Siemens

FORAN, one of the most adopted design and construction systems in the marine industry worldwide, has now been added to Siemens’ Xcelerator portfolio.

The Royal IHC and Siemens Digitalization Partnership - Forging the Future of Shipbuilding

How do you operate as ONE organization when your company counts 37 distinct business units worldwide, each having developed their own set of procedures and processes, master data, and software applications? Dutch shipyard Royal IHC understood that to maintain efficient workflows, a superior customer service, and a competitive market position, they would need to evolve and become 'ONE IHC'. They embarked on an ambitious and challenging multi-year transformation project, choosing Siemens Digital Industries Software as their trusted partner.

Vybrané úspěchy zákazníků

Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering

Daewoo Shipbuilding significantly increases design productivity using cutting-edge technology from Siemens Digital Industries Software

Building the digital shipyard

Daewoo Shipbuilding significantly increases design productivity using cutting-edge technology from Siemens Digital Industries Software

Další informace

Browse and explore solutions in this industry segment.

Návrh výkonných lodí

Stále přísnější emisní normy a nařízení způsobují výrazný tlak na všechny aspekty výkonnosti lodí. Úspěšné dosažení požadované výkonnosti a efektivní dodávky v krátkých časových rámcích se neobejdou bez inovativního návrhu. Naše řešení nabízí možnost prozkoumat všechny aspekty návrhu lodi a splnit (nebo dokonce překročit) požadované normy návrhu.

Engineering Data Management for Shipbuilding

This solution is crucial to designing, building and sustaining future fleets on time, on budget and on performance. Additionally, it is essential for shipyards that plan to provide through-life service and support, and for fleet operating staff who have similar responsibilities.

Technical Publishing for Marine

Shipyards can dramatically improve content creation and management of documentation across the product lifecycle by using PLM to integrate ship design and technical publication domains. Our solutions enable engineering design and technical publication groups to share information across system repositories, reuse content and automate common domain functions and processes.

Composites for Shipbuilding

Composite Engineering and Manufacturing enables marine engineers to develop complex marine structures for the most challenging applications, and ensures reasonable manufacturing efficiency and production yields. With this solution, shipyards can be confident that their marine composite structures meet requirements for strength, weight and durability. Additionally, the solution provides shipyards and marine service centers with capabilities to manufacture replacement composite structures.

Ship Design

Transform your shipyard into a seamlessly integrated and synchronized enterprise linking designers, engineers, production specialists, support teams, partners and suppliers to optimize performance, maximize lifecycle productivity and sustain competitiveness. Our holistic shipbuilding solution spans the entire shipbuilding enterprise and lifecycle to enable shipbuilders to integrate their organizational knowledge, automate processes throughout the product lifecycle and improve efficiency, accuracy and execution to reduce time-to-delivery.

Piping Design for Shipbuilding

Today’s ships are far more complex to design, build and maintain throughout their lifecycle than they ever were before. Our solutions accelerate the development of modern ships and offshore structures so you can better respond to today’s demand for more energy-efficient, reliable and environmentally friendly vessels with better overall performance and lower total operating costs. Reduce design time and improve quality of production with next-gen software for piping, equipment and systems design for ships and offshore structures.

Steel Outfitting Design

Accelerate the development of modern ships and offshore structures to respond to today’s demand for more energy-efficient, reliable and environmentally friendly vessels with high performance and low total operating costs. Reduce design times and improve quality of production with a next-generation software for design of steel outfitting parts and all mechanical equipment, components and systems.

Ship Structures Design

Accelerate ship and offshore structure development to respond to today’s demand for energy-efficient, reliable and environmental-friendly ships and offshore structures with high performance and low operating costs. Use the focused environment provided in our next-generation ship structure design software to model and manufacture complete ship structures.

HVAC Design for Ships and Offshore Structures

HVAC systems are critical for ensuring the safety and comfort of crew members and passengers. Getting HVAC systems right can improve both energy requirements and internal space utilization. Reduce design time and energy consumption, improve production quality, and maximize available internal space with our next-generation software for designing HVAC equipment and systems for ships and offshore structures.

Marine Industry Sustainability

The demand for sustainable ships is growing significantly. By ensuring that future classes of ships and the shipyards that design and build them are fully compliant with both current and future environmental requirements in all stages of a ship lifecycle, this solution will support your eco-design initiatives and help you minimize the risks and costs associated with noncompliance.

Hydrodynamika

Inženýring s ohledem na hydrodynamickou výkonnost je pro optimální návrh plavidla naprosto zásadní. Naše řešení umožňují analyzovat hydrodynamiku plavidel ve skutečném měřítku a skutečných provozních podmínkách. Díky virtuální nádrži lze zkoumat libovolné aspekty proudění nebo výkonnosti, například odpor lodního šroubu, samotný pohon, manévrování, zrychlení nebo tvar a zarovnání přívěsků.

Motory a výroba energie

Snižování spotřeby vyžaduje holistický přístup k návrhu motorů a pohonů. Naše kombinované portfolio nástrojů pro testování a pokročilé simulace umožňuje podrobnou analýzu všech aspektů návrhu a integrace motorů.

Structural Integrity & Dynamics

Sound structural integrity is critical for viable operation, crew and passengers’ safety and comfort, as well as minimal environmental impact. Our simulation and testing solutions can predict fatigue life and hotspots while optimizing a product for durability.

Propulsion Systems

Propeller performance is the key for efficient conversion of generated power into thrust force. We provide all the necessary tools to analyze propulsion system performance, from the propeller in isolation to sub-systems and full system performance for complete power management.  Predict propeller performance, cavitation, and erosion using our hydrodynamics simulation capabilities, then analyze noise and dynamic response, vibration and structural integrity with our powerful 3D tools.

Aerodynamika

Optimalizace aerodynamiky plavidel je naprosto zásadní z hlediska bezpečnosti, efektivity provozu i pohodlí cestujících. Pomocí našeho řešení můžete předvídat aerodynamické zatížení nástaveb a zvýšit tak aerodynamickou efektivitu. Vyhodnoťte kritické situace již v raných fázích návrhu díky našim nástrojům pro fyzikální simulaci a analyzujte emise a bezpečnost přistávací plochy pro vrtulníky.

System Performance & Controls

Ensuring efficient vessel performance requires integration and optimization of multiple complex systems. Our solutions allow designers to check system architecture impacts on the complete vessel performance before any physical development takes place. Simulate and validate components early in the design cycle, and accurately predict system performance.

Integrated Ship Design and Engineering

Today’s marine market demands greener, smarter, and more high-tech vessels. To remain competitive, shipbuilders must deliver those vessels on time, on budget, and on quality. Our Integrated Ship Design and Engineering solution enables marine companies to remain in control of the design spiral. By bringing all their multidisciplinary design data, processes, and tools in one centralized environment, they can break down information and collaboration silos, boost innovation, and improve enterprise productivity.

Integrated Project Planning & Execution

As the demand for high value-added vessels increases, so does the need to identify and mitigate the risks associated with more complex design and manufacturing processes. This need is compounded by the current climate of unpredictability and increased competition in the shipbuilding market. To remain competitive, a shipyard must deliver bids that are both attractive and accurate. To this end, having a fully planned, resourced, and budgeted end-to-end project management solution has become critical.

Digital ship lifecycle management

To meet today’s regulations and market demands, ships need to be greener, safer, smarter, more cost-effective, more connected, and more adaptable than ever before. As complexity increases, more parties need to be involved in the vessel design, manufacturing, and maintenance processes. With ship service lives reaching up to 40 years for a commercial vessel and 50 years for a naval one, it becomes apparent that robust ship lifecycle management is not optional; it is critical.

Stavba lodí v digitálním prostředí

Přísnější předpisy a stále více přizpůsobitelné funkční požadavky zvyšují poptávku po složitějších plavidlech. Tyto složitosti přicházejí v době, kdy rostoucí konkurence a ekonomická nejistota nutí loďařské společnosti snižovat výrobní náklady a dobu uvedení výrobků na trh. Chtějí-li loděnice zůstat konkurenceschopné, musí dodávat výrobky podle daných specifikací, včas a nesmějí překročit možnosti rozpočtu. Jak ale mohou stavitelé lodí snižovat výrobní náklady, aniž by se snížila kvalita, když mají již teď nízké marže?

Ship Service & Maintenance

As the economic slowdown continues to impact the already overcrowded shipping market, ship owners and operators are looking to maximize profit margins by lowering operational costs and improving vessel availability. At the same time, the rise of information and communication technology is opening new horizons for shipping companies and shipbuilders alike. So how can the marine industry capitalize on the sea of newly available data to improve the current ship service and maintenance model?

Displaying of solutions.

Návrh výkonných lodí

Stále přísnější emisní normy a nařízení způsobují výrazný tlak na všechny aspekty výkonnosti lodí. Úspěšné dosažení požadované výkonnosti a efektivní dodávky v krátkých časových rámcích se neobejdou bez inovativního návrhu. Naše řešení nabízí možnost prozkoumat všechny aspekty návrhu lodi a splnit (nebo dokonce překročit) požadované normy návrhu.

Production Planning & Engineering for Shipbuilding

Ship construction is a complex and lengthy process that demands careful planning and timely decision-making. Plan, optimize and validate ship construction processes before building. Use a broad range of tools to streamline your process planning workflows, automate non-value-added planning tasks and validate the best shipbuilding plan. These tools facilitate process design and sequencing, production BOM and BOP management, time management, 3D shipyard layout and ergonomic analysis. Control ship and production lifecycles from process planning and detailed engineering to full production by connecting the entire value chain to realize the best production strategy.

HVAC Design for Ships and Offshore Structures

HVAC systems are critical for ensuring the safety and comfort of crew members and passengers. Getting HVAC systems right can improve both energy requirements and internal space utilization. Reduce design time and energy consumption, improve production quality, and maximize available internal space with our next-generation software for designing HVAC equipment and systems for ships and offshore structures.

Marine Industry Sustainability

The demand for sustainable ships is growing significantly. By ensuring that future classes of ships and the shipyards that design and build them are fully compliant with both current and future environmental requirements in all stages of a ship lifecycle, this solution will support your eco-design initiatives and help you minimize the risks and costs associated with noncompliance.

Hydrodynamika

Inženýring s ohledem na hydrodynamickou výkonnost je pro optimální návrh plavidla naprosto zásadní. Naše řešení umožňují analyzovat hydrodynamiku plavidel ve skutečném měřítku a skutečných provozních podmínkách. Díky virtuální nádrži lze zkoumat libovolné aspekty proudění nebo výkonnosti, například odpor lodního šroubu, samotný pohon, manévrování, zrychlení nebo tvar a zarovnání přívěsků.

Motory a výroba energie

Snižování spotřeby vyžaduje holistický přístup k návrhu motorů a pohonů. Naše kombinované portfolio nástrojů pro testování a pokročilé simulace umožňuje podrobnou analýzu všech aspektů návrhu a integrace motorů.

Structural Integrity & Dynamics

Sound structural integrity is critical for viable operation, crew and passengers’ safety and comfort, as well as minimal environmental impact. Our simulation and testing solutions can predict fatigue life and hotspots while optimizing a product for durability.

Propulsion Systems

Propeller performance is the key for efficient conversion of generated power into thrust force. We provide all the necessary tools to analyze propulsion system performance, from the propeller in isolation to sub-systems and full system performance for complete power management.  Predict propeller performance, cavitation, and erosion using our hydrodynamics simulation capabilities, then analyze noise and dynamic response, vibration and structural integrity with our powerful 3D tools.

Aerodynamika

Optimalizace aerodynamiky plavidel je naprosto zásadní z hlediska bezpečnosti, efektivity provozu i pohodlí cestujících. Pomocí našeho řešení můžete předvídat aerodynamické zatížení nástaveb a zvýšit tak aerodynamickou efektivitu. Vyhodnoťte kritické situace již v raných fázích návrhu díky našim nástrojům pro fyzikální simulaci a analyzujte emise a bezpečnost přistávací plochy pro vrtulníky.

System Performance & Controls

Ensuring efficient vessel performance requires integration and optimization of multiple complex systems. Our solutions allow designers to check system architecture impacts on the complete vessel performance before any physical development takes place. Simulate and validate components early in the design cycle, and accurately predict system performance.

Integrated Ship Design and Engineering

Today’s marine market demands greener, smarter, and more high-tech vessels. To remain competitive, shipbuilders must deliver those vessels on time, on budget, and on quality. Our Integrated Ship Design and Engineering solution enables marine companies to remain in control of the design spiral. By bringing all their multidisciplinary design data, processes, and tools in one centralized environment, they can break down information and collaboration silos, boost innovation, and improve enterprise productivity.

Integrated Project Planning & Execution

As the demand for high value-added vessels increases, so does the need to identify and mitigate the risks associated with more complex design and manufacturing processes. This need is compounded by the current climate of unpredictability and increased competition in the shipbuilding market. To remain competitive, a shipyard must deliver bids that are both attractive and accurate. To this end, having a fully planned, resourced, and budgeted end-to-end project management solution has become critical.

Digital ship lifecycle management

To meet today’s regulations and market demands, ships need to be greener, safer, smarter, more cost-effective, more connected, and more adaptable than ever before. As complexity increases, more parties need to be involved in the vessel design, manufacturing, and maintenance processes. With ship service lives reaching up to 40 years for a commercial vessel and 50 years for a naval one, it becomes apparent that robust ship lifecycle management is not optional; it is critical.

Ship Service & Maintenance

As the economic slowdown continues to impact the already overcrowded shipping market, ship owners and operators are looking to maximize profit margins by lowering operational costs and improving vessel availability. At the same time, the rise of information and communication technology is opening new horizons for shipping companies and shipbuilders alike. So how can the marine industry capitalize on the sea of newly available data to improve the current ship service and maintenance model?

Displaying of solutions.