Aerodynamika

Aerodynamika

Optimalizace aerodynamiky plavidel je naprosto zásadní z hlediska bezpečnosti, efektivity provozu i pohodlí cestujících. Pomocí našeho řešení můžete předvídat aerodynamické zatížení nástaveb a zvýšit tak aerodynamickou efektivitu. Vyhodnoťte kritické situace již v raných fázích návrhu díky našim nástrojům pro fyzikální simulaci a analyzujte emise a bezpečnost přistávací plochy pro vrtulníky.

Optimalizace aerodynamiky plavidel je naprosto zásadní z hlediska bezpečnosti, efektivity provozu i pohodlí cestujících. Pomocí našeho řešení můžete předvídat aerodynamické zatížení nástaveb a zvýšit tak aerodynamickou efektivitu. Vyhodnoťte kritické situace již v raných fázích návrhu díky našim nástrojům pro fyzikální simulaci a analyzujte emise a bezpečnost přistávací plochy pro vrtulníky.

Aerodynamika

Learn More

Vzhledem k rostoucím nárokům na plnění stále přísnějších zákaznických požadavků a ekologických norem musí konstruktéři lodí hledat nové způsoby jak snižovat emise a zvyšovat energetickou účinnost. I malá zlepšení ve spotřebě energie mohou vést k výrazným úsporám nákladů a získání konkurenční výhody. Návrh aerodynamické nástavby ve výsledku sníží spotřebu paliva, zvýší pohodlí cestujících a provozní bezpečnost plavidla.

Návrh řízený testováním je časově náročný, nákladný a v současném silně konkurenčním prostředí není konkurenceschopný. Náš návrh aerodynamiky řízený simulací nabízí přímočarý a automatizovaný způsob, jak chápat vliv nástavby a umožňuje rychle optimalizovat návrh vzhledem ke skutečným provozním podmínkám.

Naše aerodynamické řešení vám umožní:

  • zlepšovat všechny aspekty aerodynamické výkonnosti plavidla ve virtuálním větrném tunelu,
  • předpovídat zatížení nástavby a potvrzovat strukturní stabilitu,
  • minimalizovat vliv výfukových zplodin a zajistit soulad s normami,
  • zajistit soulad s bezpečnostními normami přistávací plochy pro vrtulníky a zlepšit provozní bezpečnost včetně provozu v extrémních podmínkách.
Aerodynamika

Možnosti řešení

Prohlédněte si klíčové oblasti tohoto řešení.