Nástroje a příslušenství

Naše řešení nástrojů a příslušenství pro výrobu součástí nabízí ucelenou sadu propojených nástrojů pro výrobu součástí, například CAD/CAM, robotiku, CNC obrábění, CMM kontrolu a 3D tisk. Toto integrované softwarové řešení vám umožňuje digitálně transformovat nástroje a výrobu a sdílet stejné softwarové prostředí všem konstruktérům a programátorům NC.  Sjednocením virtuálního a fyzického světa pomocí digitálních dvojčat dosáhnete optimálních výrobních operací.

Naše řešení nástrojů a příslušenství pro výrobu součástí nabízí ucelenou sadu propojených nástrojů pro výrobu součástí, například CAD/CAM, robotiku, CNC obrábění, CMM kontrolu a 3D tisk. Toto integrované softwarové řešení vám umožňuje digitálně transformovat nástroje a výrobu a sdílet stejné softwarové prostředí všem konstruktérům a programátorům NC.  Sjednocením virtuálního a fyzického světa pomocí digitálních dvojčat dosáhnete optimálních výrobních operací.

Learn More

Současní výrobci nástrojů a součástí všech velikosti musí odolat narůstajícím požadavkům na ziskovost u stávajících projektů a zároveň také získat projekty nové. Naše řešení nástrojů a příslušenství pro výrobu součástí v odvětví průmyslových a těžkých strojů představuje integrovaný software, který umožňuje sjednotit klíčové prvky návrhu a výroby do virtuálního modelu, který bude zastupovat fyzické provedení a bude vykazovat stejné vlastnosti. Díky těmto digitálním dvojčatům můžete efektivně definovat a řídit výrobní provoz.

Jednotný systém umožňuje využívat postup řízený modelem zasahující od CAD/CAM, přes CNC obrábění až po kontrolu kvality, což výrazně zvyšuje produktivitu. Díky tomuto systému je možné pomocí nových revolučních technologií, například aditivní výroby nebo robotického obrábění, vyrábět výrobky nové generace a zcela transformovat výrobní a obchodní procesy.  Díky tomuto řešení poskytnete všem v podniku stejnou aplikaci, která eliminuje samostatné celky v podniku, podpoří spolupráci a propojí osoby, systémy a vybavení v digitálním vláknu – od plánování až po výrobu. Naše řešení nástrojů a příslušenství pro výrobu součástí pomáhá digitalizovat veškeré výrobní postupy, takže můžete maximalizovat produktivitu a zvýšit ziskovost.

Vybrané úspěchy zákazníků

JK Machining

Automatizace pomáhá výrobnímu podniku obstát v konkurenčním prostředí

NX pomáhá společnosti JK Machining zvyšovat efektivitu návrhu a výroby forem pomocí digitálního vlákna propojujícího všechny procesy

Další informace

Záznam webináře | 30 minut

Fluid Flow Topology Optimization

Optimization of a part for fluid flow efficiency using Star CCM+

Topology Optimization like you’ve never seen

Podívejte se na webinář

Možnosti řešení

Prohlédněte si klíčové oblasti tohoto řešení.

Bill of Materials Management

Dosáhněte vyšší flexibility a škálovatelnosti tím, že pracovníkům poskytnete společný zdroj dat rozpisky a nástroje pro jejich správu, čímž pokryjete poptávku trhu různorodých výrobcích.

Design Validation

Analyzujte vyrobitelnost návrhu součástí, například tloušťku stěn, oblasti podříznutí a poloměry rohů, a zajistěte správnou definici součástí, nástrojů a výrobních procesů.

Drive All CNC Operations with One CAM System

Spravujte své obráběních stroje a roboty CNC díky komplexním programovacím funkcím, například integrovaným postprocesorům a simulacím řízeným G-kódem.

Ensure Dimensional & Build Quality During Planning

Používejte kvalitativní parametry během návrhu výrobku, plánování výroby i během samotné výroby a tím snižte náklady.

Industrialize Additive Manufacturing

Nejnovější technologie aditivní výroby, například zapékání prášku, nanášení více tryskami, fúzní modelování a hybridní aditivní metody, představují bezchybné pracovní postupy pro 3D tisk pomocí plastů a kovů.

Manage Manufacturing Data & Process Knowledge

Propojte veškeré výrobní procesy, od návrhu až po výrobu, a využívejte prověřené podnikové procesy opakovaně díky nástrojům pro správu dat nástrojů a výroby v prostředí podporujícím spolupráci.

Manufacture Composites

Zpracovávejte složité a specializované postupy výroby kompozitů pomocí inteligentního řešení pokrývajícího procesy od návrhu až po výrobu, které je možné plně začlenit do komerčních 3D CAD systémů.

Streamline Tooling & Fixture Design

Zjednodušte vývoj nástrojů, od návrhu, rozvržení sestav až po validaci, a automatizujte návrh forem, postupových výlisků, razicích lisů a upínek.

Tool Costing

Využijte celou řadu technologií pro nástroje, například vstřikování, odlévání nebo lisování, a vytvářejte spolehlivé odhady pro cenové nabídky a analýzy nákladů na nástroje.