Řízení teploty a spotřeby energie

Aby výrobní stroje splnily přísné předpisy na spotřebu energie, musí dosáhnout maximální efektivity.  Přebytečné teplo znamená, že stroj nevyužívá energii efektivně, což se může negativně projevit na jeho životnosti, kvalitě a také životním prostředí. Proto je důležité navrhovat řízení teploty stroje již v rané fázi vývoje.  Tepelná a energetická řešení společnosti Siemens Digital Industries Software vám pomohou během celého vývoje, od modelování systémů až po simulace přenosu tepla a proudění ve chladicích systémech a vlivu tepla na jednotlivé komponenty stroje.

Aby výrobní stroje splnily přísné předpisy na spotřebu energie, musí dosáhnout maximální efektivity.  Přebytečné teplo znamená, že stroj nevyužívá energii efektivně, což se může negativně projevit na jeho životnosti, kvalitě a také životním prostředí. Proto je důležité navrhovat řízení teploty stroje již v rané fázi vývoje.  Tepelná a energetická řešení společnosti Siemens Digital Industries Software vám pomohou během celého vývoje, od modelování systémů až po simulace přenosu tepla a proudění ve chladicích systémech a vlivu tepla na jednotlivé komponenty stroje.

Learn More

Tepelné a energetické vlastnosti strojů mají velký vliv na to, zda si je koncoví zákazníci vyberou pro své výrobní linky. Předpisy týkající se životního prostředí a emisí se neustále zpřísňují, proto nelze tepelné vlastnosti strojů již nadále přehlížet.  Simulace pomáhají pochopit tepelné vlastnosti strojů již v rané fázi jejich vývoje, čímž zabraňují nákladným změnám v návrhu na konci vývojového cyklu.

Řešení pro simulace od společnosti Siemens Digital Industries Software umožňují vypořádat se nejen s celými koncepčními studiemi, ale také s podrobnými validacemi výkonnosti na úrovni systému a podsystému. Pokud potřebujete zjistit, jak návrhová rozhodnutí ovlivní elektrické a hydraulické vlastnosti stroje, naše 1D řešení pro systémové simulace je ideálním místem, kde začít. Pro podrobnější práce jsou tu naše 3D a CFD řešení. Pomocí nich můžete analyzovat chladicí systémy strojů, například účinnost chladicího ventilátoru, a zároveň optimalizovat úroveň pohodlí v okolí. Další možností je kombinace těchto dvou řešení, čímž vznikne kosimulace CFD a 1D modelu. Pomocí ní můžete prozkoumat celý systém řízení spotřeby energie, například vyhodnotit strategii řídicích systémů.

Vybrané úspěchy zákazníků

SANDEN

Heat pump manufacturer uses Simcenter STAR-CCM+ to rapidly explore design space and bring products to market faster

Siemens Digital Industries Software solutions enable Sanden to lower development costs and maximize product performance

Další informace

Záznam webináře | 53 minut

Zlepšení technologií hydraulických systémů těžkých strojů

návrh těžkých strojů

Proč je systémová simulace zásadní metodologií pro splnění požadavků na hydraulické systémy, například energetické efektivity, řiditelnosti, stability a složitosti?

Podívejte se na webinář

Možnosti řešení

Prohlédněte si klíčové oblasti tohoto řešení.

Electrics

Využijte dodávaných modelů pro baterie, palivové články, měniče, lineární pohony a elektrické motory a vytvořte architekturu libovolného typu elektrického zařízení. Pomocí víceoborového, víceúrovňového, škálovatelného a flexibilního přístupu můžete řešit různé inženýrské problémy, například návrh systému pro řízení teploty, hodnocení výkonnosti systému nebo účinnosti se skutečným mechanickým nebo hydraulickým zatížením a návrh a validaci řídicích systémů.

Engineering & Consulting

Urychlete vývoj výrobků a vyřešte ty nejobtížnější problémy díky našim službám inženýringu a poradenství.

Fluid Dynamics Simulation

Společnost Siemens nabízí špičkový software pro výpočetní dynamiku tekutin, který dokáže simulovat téměř jakýkoliv inženýrský problém související s prouděním kapalin či plynů (nebo kombinace obojího) a souvisejících fyzikálních jevů.

Fluids

Vyhodnocujte chování hydraulických nebo pneumatických systémů a komponent. Naše nástroje pro systémové simulace obsahují funkční komponenty pro čerpadla, kompresory, ventily a pohony a také detailní geometrické komponenty, které jsou připraveny ihned k použití. Můžete studovat vývoj tlaků, průtoků a teplot v celém systému a analyzovat výkonnost konkrétních komponent (ventilů nebo čerpadel) s ohledem na stlačitelná proudění, směsi plynů, tepelné účinky, aeraci a kavitaci.

Multi-physics Simulation

Složité problémy dnešního průmyslu vyžadují řešení, která pokrývají množství fyzických jevů, které lze často řešit pouze pomocí technik simulace se zapojením různých inženýrských oborů.

Thermal Simulation

Společnost Siemens nabízí prvotřídní software pro tepelné simulace, který vám umožní porozumět tepelným vlastnostem výrobků a navrhnout podmínky pro jejich optimální výkonnost.

Thermodynamics

Modelujte a simulujte systémy řízení teploty, přenos tepla mezi pevnými látkami, kapalinami a plyny i fázové změny. Využijte rozsáhlé sady komponent, například čerpadel, termostatů nebo výměníků tepla, které vám pomohou přesně analyzovat přechodné jevy v systému. Můžete dimenzovat komponenty a porovnávat různé architektury nebo typy regulace a zohledňovat přitom tepelné interakce mezi různými podsystémy.