Pevnost a životnost

Zákazníci chtějí stroje, které vydrží a budou v provozu s minimálními odstávkami. Aby takto navržené stroje splnily očekávání zákazníků, musí vydržet různé typy zatížení po dlouhou dobu. Naše řešení simulací a testování nabízí efektivní nástroje pro celý proces inženýringu životnosti, od vysoce kvalitního automatizovaného shromažďování dat o zatížení, přes odhady zatížení na celém stroji po vyhodnocení napětí a životnosti jednotlivých komponent!

Zákazníci chtějí stroje, které vydrží a budou v provozu s minimálními odstávkami. Aby takto navržené stroje splnily očekávání zákazníků, musí vydržet různé typy zatížení po dlouhou dobu. Naše řešení simulací a testování nabízí efektivní nástroje pro celý proces inženýringu životnosti, od vysoce kvalitního automatizovaného shromažďování dat o zatížení, přes odhady zatížení na celém stroji po vyhodnocení napětí a životnosti jednotlivých komponent!

Learn More

Výrobci neustále hledají způsoby, jak zvýšit produktivitu.  Nové výrobní stroje musí být navrženy tak, aby vydržely namáhání vzniklá zvýšeným točivým momentem a výkonem s minimálními výpadky a poruchovostí. Většina strojů během svého provozu využívá maximálních kapacit a proto je nutné při jejich vývoji zohlednit jejich pevnost a životnost.

Aby konstruktéři zvládli navrhovat stále složitější techniku v celé řadě různých konfiguracích, potřebují efektivní nástroje s úplnou historií zatížení, přesnými modely a analýzou únavy materiálů.

Naše řešení testování a simulací nabízí prověřené nástroje pro analýzu životnosti. Díky našim řešením testováním získáte rychle, spolehlivě a automaticky kvalitní data a také realistické informace o možném poškození. Naše řešení simulací vám umožní snadněji predikovat zatížení celého stroje i jednotlivých komponent, takže je možné provádět vyhodnocení přípustných napětí a životnosti.

Vybrané úspěchy zákazníků

Mitsubishi Materials

Machine cutting tools manufacturer uses Simcenter FLOEFD to design enhanced cooling technology

Siemens Digital Industries Software solution enables Mitsubishi Materials to extend product life of tool holder

Další informace

Záznam webináře

Achieving Operational Efficiency in High Temperature Processes

Achieving Operational Efficiency in High Temperature Processes

Podívejte se na webinář

Možnosti řešení

Prohlédněte si klíčové oblasti tohoto řešení.

Durability Testing!

Nechte testování na nás a na našem kompletním řešení pro testování životnosti. Řešení pro simulace a testování společnosti Siemens utváří jedinečnou kombinaci hardwaru pro sběr dat se softwarovými funkcemi pro zpracování a analýzu. Naše řešení pokrývá všechny kroky testování – od prvotního nastavení a měření přes validaci, konsolidaci, analýzu až po tvorbu výkazů výsledků.

Engineering & Consulting

Urychlete vývoj výrobků a vyřešte ty nejobtížnější problémy díky našim službám inženýringu a poradenství.

Hardware & Data Acquisition

Zjednodušte nákup, testování i údržbu a vyberte si hardware od partnera, který vám nabídne kompletní řešení pro testování, od senzorů a budičů až po komplexní řešení pro sběr dat, jejich analýzu a tvorbu výkazů.

Multi-physics Simulation

Složité problémy dnešního průmyslu vyžadují řešení, která pokrývají množství fyzických jevů, které lze často řešit pouze pomocí technik simulace se zapojením různých inženýrských oborů.

Optimization

Jak snížit množství materiálu v komponentě nebo změnit jeho vlastnosti a přitom zachovat výkonnost? Díky optimalizačním technikám společnosti Siemens na tyto otázky naleznete odpověď systematickým hledáním návrhu splňujícím určitá kritéria. Snižte váhu komponenty nebo najděte tu pravou kombinaci parametrů pro zvýšení výkonnosti výrobku pomocí komplexních funkcí pro optimalizaci topologie, geometrie a parametrů.

Structural Dynamics Testing

Využijte nejmodernějších inženýrských poznatků a dosáhněte maximálního potenciálu při testování malých konstrukcí i velkých projektů čítajících stovky měření a 3D modelů s experimentálními daty.

Structural Simulation

Pochopení toho, jak se sestava komponenty nebo výrobku chová pod napětím či vibracemi je důležité ve všech odvětvích, se zvyšující se složitostí výrobků a materiálů už však lineární statické analýzy nestačí. Siemens nabízí pevnostní řešení, pomocí kterých lze řešit celou řadu analytických problému v jednotném uživatelském prostředí.