Softwarový inženýring

Naše řešení pro softwarový inženýring průmyslových strojů umožňuje transformovat nepropojené nástroje a procesy do integrovaného návrhového řešení, ve kterém lze spojením softwarových, strojírenských a elektrických prvků vytvořit digitální dvojčata a ta využít během vývoje výrobků a analýz dopadu.

Naše řešení pro softwarový inženýring průmyslových strojů umožňuje transformovat nepropojené nástroje a procesy do integrovaného návrhového řešení, ve kterém lze spojením softwarových, strojírenských a elektrických prvků vytvořit digitální dvojčata a ta využít během vývoje výrobků a analýz dopadu.

Learn More

Složitá, softwarem řízená mechatronika hraje klíčovou roli při zprostředkování pokročilých funkcí strojů dostupných na trhu. Aby se mohli výrobci vypořádat se složitostí při vývoji výrobků, mohou využít naše integrované řešení PLM-ALM, v jehož prostředí mohou spolupracovat inženýři z různých inženýrských oborů při vývoji výrobků obsahujících strojírenské, elektronické a softwarové komponenty.

Toto integrované řešení PLM-ALM obsahuje funkce pro správu dat návrhů a umožňuje vývojářům a dodavatelům sdílet tato data mezi sebou. Sada podporuje veškeré nástroje a procesy, které potřebujete pro vývoj všech fázi životního cyklu výrobku.

Naše řešení softwarového inženýringu nabízí sdílený pohled na výrobek, který boří zeměpisné, organizační a technologické bariéry mezi inženýrskými doménami a umožňuje efektivněji využívat již existující návrhy. Díky asociativitě mohou týmy konstruktérů definovat, vyhledávat, vizualizovat a procházet vazby, interakce a závislosti mezi jednotlivými datovými bloky.

Záznam webináře

Výkonný systém ALM pro projektové manažery: Kanban, přehledy, zprávy a sledovatelnost

Spolupráce ve skutečném čase, centralizované úložiště dat, viditelnost napříč nástroji a projekty, lepší sledování projektu a zasílání zpráv pro rychlejší vývoj a vydávání kvalitního softwaru.

Podívejte se na webinář

Možnosti řešení

Prohlédněte si klíčové oblasti tohoto řešení.

Aero - DO-178C

Uncouple complex development processes at the work item level to accelerate innovative development while at the same time easing proof of compliance with DO-178C.

Auto - Functional Safety - ISO26262

Accelerate Functional Safety compliance for ISO 26262, Automotive SPICE and CMMI standard.

Bill of Materials Management

Spravujte software strojů a vytvářejte jejich různé varianty podle požadavků zákazníků v různých zemích.

Extensions

Srozumitelný ekosystém nástrojů vyhovující potřebám ALM v rámci správy kódu, výkonnosti, automatizace testování a sestavení.

ISO14971

Comprehensive, automated history of all artifacts facilitates proof of compliance - Integrate risk management processes leveraging the ISO 14971 template.

PLM-ALM Integration

Umožněte vývoj výrobků v rámci jednotného ekosystému produktů, které se pomocí propojení více směry spojují přímo s daty a procesy ALM a PLM.

Product Requirements Engineering

Zaznamenávejte a spravujte požadavky na stroje a podle získaných dat definujte specifikace a parametry, z nichž bude tým programátorů vycházet.

Software Agile/Hybrid Project Management

Vyzkoušejte dostupné předdefinované šablony, které lze přizpůsobit moderním agilním technikám nebo tradičním metodám.

Software Audits, Metrics & Reports

Zlepšete rozhodování a implementaci softwarových projektů díky podrobným analýzám a výkazům o stavu v reálném čase.