Servisní operace pro průmyslové stroje

Servisní operace pro průmyslové stroje

Výrobci musí řešit snižování ceny nových strojů i finanční dostupnost jejich pozdější údržby. Naše řešení pro servisní operace průmyslových strojů umožňuje koordinovat údržbu podle dříve definovaných servisních plánů a pomáhá servisním podnikům generovat servisní objednávky, plánovat servisní zásahy a přiřazovat servisní úkony. Systém dále odesílá servisním technikům informace a objednávky, sleduje neuzavřené zakázky a kontroluje provedenou servisní práci.

Výrobci musí řešit snižování ceny nových strojů i finanční dostupnost jejich pozdější údržby. Naše řešení pro servisní operace průmyslových strojů umožňuje koordinovat údržbu podle dříve definovaných servisních plánů a pomáhá servisním podnikům generovat servisní objednávky, plánovat servisní zásahy a přiřazovat servisní úkony. Systém dále odesílá servisním technikům informace a objednávky, sleduje neuzavřené zakázky a kontroluje provedenou servisní práci.

Learn More

Neustále se snižující marže nutí výrobce strojů hledat další zdroje příjmů z výrobků. Vlastníci strojů chtějí získat maximum ze svých investic a proto vyžadují jejich delší životnost a dobu provozu.  Tlaky na snižování cen a s tím spojené snižování marží nutí vlastníky zdrojů hledat způsoby, jak optimalizovat využití prostředků a snížit náklady na údržbu s minimálním dopadem na produktivitu. Podniky specializující se na údržbu a provoz strojů a optimalizaci servisních operací spoléhají na přesné konfigurace výrobků a servisní historii, díky kterým jsou schopni zdroje spravovat, optimalizovat rozvrhy údržeb, zjednodušovat jejich provoz a zajistit dodržování předpisů a požadavků.

Naše řešení pro servisní operace. Začleňuje servisních funkce do prostředí PLM používaného pro vývoj výrobků, což umožňuje těsnější spolupráci mezi jednotlivými subjekty a pomáhá zvýšit kvalitu výrobků i souvisejících služeb. Díky tvorbě jednoho zdroje znalostí o výrobku a servisu mohou servisní střediska tyto znalosti využívat k optimálnímu plánování a provádění servisních operací strojů. Navíc mají k dispozici data servisní historie daných strojů a mohou tedy nabízet proaktivní a reaktivní servisní modely.

Možnosti řešení

Prohlédněte si klíčové oblasti tohoto řešení.