Životní cyklus a analýza provozu

Muž sleduje klíčové ukazatele výkonnosti digitálního stroje

Kvůli nízkým maržím na výrobcích, stárnoucím výrobním prostředkům a rychle se měnícím volbám zákazníků vytvářejí společnosti komplexní digitální dvojče pro optimalizaci výrobků a procesů. Naše řešení pro životní cyklus a analýzu provozu umožňuje servisním technikům shromažďovat informace ze strojů pomocí IoT, takže mohou sledovat požadavky na servis, řešit problémy a využívat informace z praxe v procesu návrhu, testování a výroby k zajištění neustálého zlepšování životního cyklu výrobku.

Kvůli nízkým maržím na výrobcích, stárnoucím výrobním prostředkům a rychle se měnícím volbám zákazníků vytvářejí společnosti komplexní digitální dvojče pro optimalizaci výrobků a procesů. Naše řešení pro životní cyklus a analýzu provozu umožňuje servisním technikům shromažďovat informace ze strojů pomocí IoT, takže mohou sledovat požadavky na servis, řešit problémy a využívat informace z praxe v procesu návrhu, testování a výroby k zajištění neustálého zlepšování životního cyklu výrobku.

Montážní linka plnění lahví s přidaným obrázkem digitálního stroje

Learn More

Výrobci strojů, kteří nedigitalizovali celé své konstrukční a výrobní procesy, budou mít i nadále problémy s poskytováním individualizovaného obsahu školení, servisu a údržby. Většina společností, které vyrábějí stroje, si uvědomuje, že příjmy ze servisu jsou pro jejich přežití rozhodující. Mohou poskytovat vyšší marže než samotné zařízení a mohou navýšit celkové příjmy o 5 až 10 %. Toho všeho lze dosáhnout využitím analýzy na vyžádání, implementací sledovatelného digitálního dvojčete a novým přístupem k servisu a provozu.

Analýza na vyžádání

Zlepšení analytické infrastruktury nabízí možnosti pro zlepšování strojů a podpůrného servisu. Analýza na vyžádání vám pomůže porozumět stavu a provoznímu chování jednotlivých strojů nebo celých skupin strojů ve výrobě.

Sledovatelné digitální dvojče

Propojené, přesné a sledovatelné digitální dvojče umožňuje sledovat změny po servisu a upgradech po dobu od vzniku stroje po celou jeho životnost a poskytuje poutavý digitální podpůrný materiál, který je potřeba k výrobě strojů, jejich uvádění do provozu a údržbě.

Nový přístup k servisu a provozu

Nástroje pro vývoj s nízkou potřebou kódu umožňují nový přístup ke strategii servisu a provozu tím, že automatizují servisní funkce a podporují tak nižší celkové náklady na vlastnictví stroje pomocí proaktivních záručních operací a údržby správy zdrojů.

Montážní linka plnění lahví s přidaným obrázkem digitálního stroje

Záznam webináře | 25 minut

Jak efektivně měřit akustický výkon podle normy ISO

Akustický výkon

Podívejte se, jak provádět testy akustického výkonu dle norem ISO 3744 a splnit tak evropské směrnice ohledně hluku.

Podívejte se na webinář

Možnosti řešení

Automatizace a zprovoznění

Výrobci strojů se snaží dodávat své výrobky na trh rychleji a získat tak náskok v dnešním konkurenčním prostředí. Naše řešení pro automatizaci a zprovoznění umožňuje výrobcům značně urychlit zprovoznění strojů a odhalovat selhání v nejkratší možné době. Propojením digitálních dvojčat nebo virtuálního modelu stroje se skutečnými řídicími systémy je možné testovat navržené stroje ve skutečných provozních podmínkách.

Business Intelligence & Reporting Tools

Visibility into the cumulative knowledge of product development is critical to making smart business decisions. It takes a single source of reporting and analytics information to deliver the insight necessary for you to fully know your product. Natural language self-service reporting helps you efficiently create new analytics and out-of-the-box reports help you quickly gain an understanding of your products and processes.

Document Authoring Tool Integrations

Vytvářejte a upravujte požadavky na stroje a zařízení a servisní a podpůrné příručky v softwaru Microsoft Office pomocí šablon, které lze umístit přímo do pracovních postupů nebo recenzí.

Environmental compliance & product sustainability

Environmental compliance and product sustainability solutions to control and trace the material makeup of your products down to the substance level. Limit hazardous substances in your products and reduce the risk of non-compliance with regulatory directives (REACH, RoHS, Conflict Minerals, etc.).

IoT a analýza životního cyklu (výrobní provoz)

Naše řešení pro IoT a analýzu životního cyklu v oblasti průmyslových strojů umožňuje kombinovat fragmentovaná data z různých zdrojů a inovovat výrobky. V každé fázi stroje jsou potřeba pokročilé analytické funkce – od návrhu a vývoje přes výrobu a dodání až po použití u zákazníka.

Servisní inženýring a podpora průmyslových strojů

Řešení pro servisní inženýring a podporu průmyslových strojů umožňuje využít existující znalosti získané z návrhu i simulací ke stanovení servisních požadavků, plánů a postupů pro daný stroj. Ty je nutné vyvinout, validovat a zdokumentovat ještě před dodáním výrobku.

Servisní operace pro průmyslové stroje

Systém pro servisní operace průmyslových strojů umožňuje koordinovat údržbu podle dříve definovaných servisních plánů a pomáhá servisním podnikům generovat servisní objednávky, plánovat servisní zásahy a přiřazovat servisní úkony. Systém dále odesílá servisním technikům informace a objednávky, sleduje neuzavřené zakázky a kontroluje provedenou servisní práci.

Správa dat z provozu

Řešení pro správu dat z provozu průmyslových strojů nabízí funkce pro správu fyzických výrobků a souvisejících dat a procesů, zejména správu dat z testování, jejich výroby a údržby, a také funkce související se servisními službami.

Technické publikace

Složitost průmyslových strojů a těžkého průmyslu roste kvůli globalizaci, přizpůsobením a Průmyslu 4.0 dosud nevídaným tempem. Přenesení vývoje dokumentů a procesů správy do prostředí PLM vám umožní se s touto složitostí vyrovnat, a to díky efektivnějšímu a přesnějšímu procesu vývoje, pomocí kterého je možné se vyhnout duplicitním chybám a práci se zastaralými informacemi, které vznikají při tradičních postupech založených na papírování. Toto řešení vám také umožní vytvářet bohatší 2D a 3D obsah, díky čemuž získají koncoví uživatelé příslušné informace v médiích, která si sami zvolí.