Řešení pro servisní cyklus a analýzy

Naše řešení pro servisní cyklus a analýzy umožňuje výrobcům průmyslových strojů navrhovat stroje modulárně, výsledkem čehož je proces vývoje výrobků, který umožňuje vyrábět decentralizované a autonomní stroje, které spolu dokážou vzájemně komunikovat. Servisní inženýři mohou využívat technologii IoT a sbírat informace přímo ze stroje v terénu (tedy fyzického dvojčete), kombinovat je s inženýrskými údaji v systému PLM (tedy digitálním dvojčeti) a zajistit tak výrobcům strojů patřičnou konkurenční výhodu.

Naše řešení pro servisní cyklus a analýzy umožňuje výrobcům průmyslových strojů navrhovat stroje modulárně, výsledkem čehož je proces vývoje výrobků, který umožňuje vyrábět decentralizované a autonomní stroje, které spolu dokážou vzájemně komunikovat. Servisní inženýři mohou využívat technologii IoT a sbírat informace přímo ze stroje v terénu (tedy fyzického dvojčete), kombinovat je s inženýrskými údaji v systému PLM (tedy digitálním dvojčeti) a zajistit tak výrobcům strojů patřičnou konkurenční výhodu.

Learn More

Digitalizace ovlivnila všechny aspekty našich životů, například obchodní modely, způsob zavádění inovací a servisní možnosti. Tyto změny však zvýšily tlak na servisní inženýry strojů, kteří se potýkají s neustále složitějšími a chytřejšími stroji, což ovlivňuje také způsoby jejich údržby v provozu.  Naše řešení pro servisní cyklus a analýzy je speciálně navrženo tak, aby výrobcům průmyslových strojů pomohlo urychlit předání koncepčního návrhu do procesu výroby. Možnost sledovat servisní požadavky z provozu, řešit problémy a získané poznatky využít v následných návrzích, testování a výrobě, představuje jedinečný způsob, jak zajistit neustálé zlepšování životního cyklu výrobku.

Od fáze návrhu a vývoje stroje přes jeho výrobu, dodání a použití u zákazníka – v každém z těchto kroků potřebují servisní inženýři pro své rozhodování pokročilé analytické funkce. Složitost zvyšuje také ohromné množství dat, která je nutné shromáždit, zpracovat a analyzovat. Internet věcí (IoT) hraje stále významnější roli v kontextu dat propojených výrobků, závodů, systémů a strojů.

Možnosti řešení

Prohlédněte si klíčové oblasti tohoto řešení.

In-Service Data Management

Řešení pro správu dat z provozu průmyslových strojů nabízí funkce pro správu fyzických výrobků a souvisejících dat a procesů, zejména správu dat z testování, jejich výroby a údržby, a také funkce související se servisními službami.

IoT & Lifecycle Analytics (shop floor)

Naše řešení pro IoT a analýzu životního cyklu v oblasti průmyslových strojů umožňuje kombinovat fragmentovaná data z různých zdrojů a inovovat výrobky. V každé fázi stroje jsou potřeba pokročilé analytické funkce – od návrhu a vývoje přes výrobu a dodání až po použití u zákazníka.

Maintenance, Repair & Overhaul

Systém pro servisní operace průmyslových strojů umožňuje koordinovat údržbu podle dříve definovaných servisních plánů a pomáhá servisním podnikům generovat servisní objednávky, plánovat servisní zásahy a přiřazovat servisní úkony. Systém dále odesílá servisním technikům informace a objednávky, sleduje neuzavřené zakázky a kontroluje provedenou servisní práci.

Service Engineering

Řešení pro servisní inženýring a podporu průmyslových strojů umožňuje využít existující znalosti získané z návrhu i simulací ke stanovení servisních požadavků, plánů a postupů pro daný stroj. Ty je nutné vyvinout, validovat a zdokumentovat ještě před dodáním výrobku.

Technical Publishing for Industrial Machinery & Heavy Equipment

Složitost průmyslových strojů a těžkého průmyslu roste kvůli globalizaci, přizpůsobením a Průmyslu 4.0 dosud nevídaným tempem. Přenesení vývoje dokumentů a procesů správy do prostředí PLM vám umožní se s touto složitostí vyrovnat, a to díky efektivnějšímu a přesnějšímu procesu vývoje, pomocí kterého je možné se vyhnout duplicitním chybám a práci se zastaralými informacemi, které vznikají při tradičních postupech založených na papírování. Toto řešení vám také umožní vytvářet bohatší 2D a 3D obsah, díky čemuž získají koncoví uživatelé příslušné informace v médiích, která si sami zvolí.

Zajímá vás [[global-preference-center-interest-placeholder]]?

Přihlaste se k odběru novinek [[global-preference-center-interest-placeholder]]

Jejda

Nepodařilo se nám přijmout vaše data, omlouváme se. Zkuste to znovu.

Děkujeme za registraci! Je to vaše první předplatné? Nezapomeňte zkontrolovat svůj e-mail a potvrdit předplatné.

Toto pole je povinné Je vyžadována platná e-mailová adresa
Toto pole je povinné Hodnota je neplatná nebo příliš dlouhá
Toto pole je povinné Je vyžadována platná e-mailová adresa