Servisní inženýring a podpora průmyslových strojů

Servisní inženýring a podpora průmyslových strojů

Rostoucí globální konkurence, požadavky trhu a různá nařízení vyžadují, aby byli výrobci průmyslových strojů schopni své výrobky neustále inovovat a optimalizovat a dosáhnout maximální doby provozu. Naše řešení pro servisní inženýring a podporu průmyslových strojů umožňuje využít existující znalosti získané z návrhu i simulací ke stanovení servisních požadavků, plánů a postupů pro daný stroj. Ty je nutné vyvinout, validovat a zdokumentovat ještě před dodáním výrobku.

Rostoucí globální konkurence, požadavky trhu a různá nařízení vyžadují, aby byli výrobci průmyslových strojů schopni své výrobky neustále inovovat a optimalizovat a dosáhnout maximální doby provozu. Naše řešení pro servisní inženýring a podporu průmyslových strojů umožňuje využít existující znalosti získané z návrhu i simulací ke stanovení servisních požadavků, plánů a postupů pro daný stroj. Ty je nutné vyvinout, validovat a zdokumentovat ještě před dodáním výrobku.

Learn More

Na mnoho výrobců průmyslových strojů je kladen rostoucí počet nových požadavků, například poptávka po flexibilnějších obráběcích nástrojích, které lze rychle adaptovat na nové výrobky, a po strojích, které lze snadno integrovat do stávajících závodů. Zákazníci očekávají nejen maximální dobu provozu, ale také dlouhodobou produktivitu.

Obchodní model, kde je výrobek chápán nejen jako jednorázová prodejní položka, ale především jako platforma pro dlouhodobý servis, je dnes pro výrobce strojů s dlouhou životností velmi důležitý. Umožňuje zvýšit a stabilizovat příjmy i zisky a zajistit si také loajalitu zákazníků. Tento obchodní model pro stroje vyžaduje co nejlepší pochopení a plánování výkonnosti a servisních požadavků již během vývoje. Nutná je také fungující správa znalostí a schopnost efektivního provádění servisních úkonů.

Díky našemu řešení můžete plánovat servisní požadavky podle přípustných konfigurací, analýz RAM/FMEA a simulací. Využitím znalostí o výrobku z jeho návrhu a simulací můžete vyvíjet, validovat a dokumentovat potřebné servisní požadavky, plány a pokyny ještě před dodáním výrobku.

Možnosti řešení

Prohlédněte si klíčové oblasti tohoto řešení.

Automate & Streamline Assembly Manufacturing

Provádějte servisní analýzy stroje díky 3D modelům a virtuálním analýzám, například funkcím RAM pro montáž a servis výrobků.

Collaboration for Lifecycle Management

Connect people and processes, beyond functional silos, with a digital thread for product lifecycle management, so everyone can make the best product decisions.

Configure & Repurpose Dynamic Documents

Určete náhradní součásti pro stroje a vytvořte jejich vizuální katalog.

Create More Effective Service Plans

Vytvářejte podrobné servisní plány doplněné o požadavky, prostředky a postupy podle konfigurací a analýz výrobku.

Digital Mockup

Vytvářejte digitální makety strojů, aby mohli uživatelé mimo CAD prostředí analyzovat velké modely a vizualizovat data jejich návrhů.

Document Management & Publishing

Vytvářejte a publikujte strukturované (XML) servisní dokumenty a dokumentaci na různých médiích, v různých jazycích a pro různá použití.

Generate the As-built BOM of Physical Assets

Generujte, spravujte a sdílejte rozpisky (BOM) fyzických strojů, data ověření výrobků, dokumentaci odchylek, záruční informace a data o plnění předpisů a norem.

Maximize Service Knowledge & Requirements Management

Zadejte cíle pro servis a výkonnost stroje jako požadavky, jimiž se má řídit návrh, testování a servis.

Provide for Service Operations in Your Process Plans

Určete servisní postupy strojů a zajistěte vhodné servisní nástroje, například definice a harmonogramy prohlídek.