Návrh a zprovozňování robotů

Složitost neovlivňuje pouze požadavky na stroje, ale také možnosti jejich výroby a automatizace v dílenském provozu – cílem je zefektivnit jejich práci, eliminovat chyby a snížit počet kvalitativních problémů. Díky našemu řešení pro návrh a zprovozňování robotů a průmyslových strojů můžete vyvíjet programy, pomocí kterých bude možné posuzovat systémové chování a validovat ho virtuálně na úrovni buněk.

Složitost neovlivňuje pouze požadavky na stroje, ale také možnosti jejich výroby a automatizace v dílenském provozu – cílem je zefektivnit jejich práci, eliminovat chyby a snížit počet kvalitativních problémů. Díky našemu řešení pro návrh a zprovozňování robotů a průmyslových strojů můžete vyvíjet programy, pomocí kterých bude možné posuzovat systémové chování a validovat ho virtuálně na úrovni buněk.

Learn More

Aby mohli výrobci robotů reagovat na rostoucí složitost, globalizaci a kvalitativní nároky a s nimi související příležitosti a problémy, potřebují specializované prostředí pro návrh, simulace a výrobu, ve kterém by mohli plánovat a validovat návrhy robotů a automatizaci v celém pracovním postupu – od definice procesů až po virtuální zprovozňování.

Díky nástrojům pro spolupráci oddělení pro návrh strojírenských, elektrických a řídicích prvků robotů je možné jejich programy a řídicí kód (PLC a HMI) validovat ve virtuálním prostředí ještě před předáním do dílenského provozu. Výsledkem je rychlejší a efektivnější fyzické zprovozňování, méně souvisejících problémů a menší potřeba prototypů. Personál se tak může soustředit na kvalitu výsledné sestavy a neztrácet čas laděním kódu.

Díky našemu řešení pro návrh a zprovozňování robotů a průmyslových strojů můžete využít nástroje pro 3D simulace a pokročilé analýzy, například kontrolu a výkazy o kolizích a validaci svařování, a také nástroje pro automatické plánování, které lze ve spojení s šablonami a knihovnami procesů použít ke snížení počtu opakujících se úloh, úsporu času inženýrů pro důležitější práci a tvorbu plánů zohledňujících více uživatelů a více projektů, což podporuje spolupráci v rámci podniku a s dodavateli.

Záznam webináře

Simulace pro konstruktéry používající prostředí Creo

Simulace pro konstruktéry používající prostředí Creo

Podívejte se, jak mohou uživatelé prostředí Creo používat simulace

Podívejte se na webinář

Možnosti řešení

Prohlédněte si klíčové oblasti tohoto řešení.

Adaptable Integrated BOM

Provádějte správu stovek konstrukčních změn složitých procesů návrhů strojů pomocí strukturované rozpisky. Zprovozňování strojů lze usnadnit pomocí procesů, které zajišťují soulad s požadavky zákazníka, a konzistentní struktury rozpisky.

CAE Simulation

Využívejte výhod fyzikálního modelování a přesných simulací.

Composite Design and Manufacturing

Automaticky generujte a sdílejte výrobní data kompozitů, například informace pro automatizované obráběcí stroje, laserové projekční systémy nebo systémy kladení vrstev.

Design for Additive Manufacture

Řešte složité problémy spojené se snižováním hmotnosti a zlepšováním strojírenských vlastností díky návrhům využívajícím výhod aditivní technologie výroby.

Design Interoperability

Efektivní souběžný ECAD-MCAD návrh v jednotné aplikaci pro elektrostrojírenský návrh nabízí holistický pohled, který umožňuje snižovat náklady na elektrostrojírenské problémy při vývoji nových výrobků.

Design Validation

Využívejte nástroje pro víceoborové simulace již v raných fázích návrhu a rychleji se tak přibližujte optimálnímu řešení. Umožněte méně zkušeným konstruktérům, aby si v průběhu vývoje návrhu ověřovali své koncepty dříve, než budou případy užití výrazně složitější.

Digital Mockup

Vypořádejte se se složitými návrhy sestav, i pokud obsahují desítky tisíc komponent, a využijte drátových modelů, modelování ploch a těles a také technik parametrického, přímého a konvergentního modelování.

Fastening & Joint Design

Syncrofit konstruktérům umožňuje využít intuitivní postup tvorby upínek díky iterativnímu procesu definice sestavy, ověření konstrukčních pravidel, vizualizace upínek a děr a tvorby dokumentace. Software ukládá konstrukční data, propojuje je s 3D CAD geometrií přímo v komerčním 3D CAD modelu a umožňuje tak úplnou definici 3D výrobku.

Industrial Design & Styling

Snadno rozpoznatelný vzhled přináší výrobcům konkurenční výhodu. Naše produkty umožňují rychlejší návrh výrobků díky flexibilnímu a jednotnému prostředí, které urychluje tvorbu koncepčních návrhů použitelných při modelování.