Řízení projektů

Řízení projektů

Naše řešení správy životního cyklu projektů v odvětví průmyslových a těžkých strojů nabízí inovativní platformu pro správu programů a řízení projektů životního cyklu výrobků. Tento holistický přístup spojuje informace, které by se jinak nacházely v samostatných systémech, a tím umožňují získat přehled o všech důležitých podrobnostech, díky kterým mohou výrobci strojů plnit požadavky zákazníků na jejich přizpůsobení a rychleji dodat stroje na trh.

Naše řešení správy životního cyklu projektů v odvětví průmyslových a těžkých strojů nabízí inovativní platformu pro správu programů a řízení projektů životního cyklu výrobků. Tento holistický přístup spojuje informace, které by se jinak nacházely v samostatných systémech, a tím umožňují získat přehled o všech důležitých podrobnostech, díky kterým mohou výrobci strojů plnit požadavky zákazníků na jejich přizpůsobení a rychleji dodat stroje na trh.

Learn More

Trendy na trhu jsou stále méně předvídatelné a výrobci jsou pod neustálým tlakem, aby potřeby zákazníků odhalili a rychle uspokojili – jejich stroje proto musí být navrženy tak, aby je bylo možné rychle nakonfigurovat podle přání zákazníka. Mnoho podniků proto zkracuje životní cyklus svých výrobků, aby je dodávali na trh rychleji. Očekávání zákazníků i tlak ze strany konkurence vyžadují, aby výrobci své stroje dodávali podle inženýringu na objednávku a s vyšší kvalitou.

Naše řešení správy životního cyklu projektů v odvětví průmyslových a těžkých strojů pomáhá při souběžné realizaci projektů a nabízí metodiky, díky kterým lze projekty splnit podle předem stanovených cílů a výrobních omezení. Toto řešení lze využít zejména tam, kde spolu projekty souvisejí nebo je jejich správa náročná

Naše řešení zavádí prvky, které reprezentují daný projekt nebo program. Protože výrobci strojů velmi zřídka řídí své obchodní procesy na úrovni jednotlivých výrobků, tento prvek je vhodný spíše pro zachycování a spojování informací a řídicí procesy bez omezování na komponenty rozpisky.

Možnosti řešení

Bill of Materials Management

Díky jednotnému zdroji informací o rozpisce mohou výrobci strojů koordinovat definování i konfigurování architektur výrobků, splnit cíle programu a zkrátit termíny dodání.

Change Management

Optimalizujte správu změn výrobků tím, že změny spojíte s konkrétním programovým nebo projektovým plánem a získáte přesný odhad účinků, které budou změny mít na jejich prostředky a harmonogram.

Digital Workflow Management

Vytvářejte pracovní postupy, které se budou opírat o vaši podnikovou logiku, a definujte pro procesy standardy, které budou prosazovat používání osvědčených postupů a eliminovat tak chyby.

Document Management & Publishing

Spravujte životní cyklus odevzdávek programu v jediném systému PLM a zajistěte soulad návrhu a dokumentace k výrobku s případnými změnami v programu.

Program Planning

Díky snadno použitelným nástrojům pro plánování programů mohou výrobci strojů plánovat, spravovat a realizovat své programy v jednotné propojené aplikaci, která nabízí viditelnost všem týmům v celém podniku.

Project Management

Využijte výkonných funkcí pro efektivní plánování portfolia výrobků a realizaci projektů, které umožňují stanovit jednotnou vývojovou strategii, spravovat informace o projektech a vyhodnocovat jejich průběh.

Správa výrobků a portfolia

Správa výrobků a portfolia v odvětví těžkých strojů obsahuje výkonné funkce pro efektivní plánování portfolia výrobků a realizaci projektů, které umožňují stanovit vývojovou strategii, přidat informace o projektu a vyhodnocovat jeho průběh.

Verification & Validation

Zaznamenávejte všechny relevantní požadavky na výrobky, projekty a programy. Spojte specifikace strojů s požadavky zákazníků a sledujte jejich realizaci z hlediska těchto požadavků v celém programu.