Optimalizace výroby a závodu

Naše řešení pro optimalizaci výroby a závodu pomáhá propojit globální inženýrské a výrobní týmy tak, aby všichni mohli pracovat se stejnými požadavky, modely a výrobními procesy v souladu se specifikacemi. V tomto prostředí pro spolupráci mohou výrobci podporovat dodavatele OEM nebo sami dodávat a instalovat stroje u koncových zákazníků a využívat přitom výhod, které jim přináší lepší simulace a optimalizace plánování výroby, optimalizované návrhy a výrobní procesy a výrobní data propojená s vývojem.

Naše řešení pro optimalizaci výroby a závodu pomáhá propojit globální inženýrské a výrobní týmy tak, aby všichni mohli pracovat se stejnými požadavky, modely a výrobními procesy v souladu se specifikacemi. V tomto prostředí pro spolupráci mohou výrobci podporovat dodavatele OEM nebo sami dodávat a instalovat stroje u koncových zákazníků a využívat přitom výhod, které jim přináší lepší simulace a optimalizace plánování výroby, optimalizované návrhy a výrobní procesy a výrobní data propojená s vývojem.

Learn More

Výrobci strojů se potýkají s rostoucím počtem problémů, například s globální konkurencí, rostoucí složitostí výrobků a procesů a neustále přísnějšími nařízeními v oblasti životního prostředí a bezpečnosti. To značně ztěžuje optimalizaci výroby v jednotlivých závodech, pro které je potřeba zavést jednotný zdroj znalostí, které by mohly zúčastněné strany používat během vývoje výrobků.

Výrobci navíc musí vyvíjet integrované digitální inženýrské a výrobní procesy. Plánování výroby se posouvá směrem k procesu vývoje výrobků, který probíhá souběžně s návrhem a inženýringem. Tím se zvyšuje flexibilita procesů a efektivita výroby a snižují se náklady na výrobky. Díky procesu řešení problémů v uzavřené smyčce, ve kterém se identifikují, analyzují a sdílejí důležitá kvalitativní data o výrobcích, je možné integrovat veškeré zákonné a kvalitativní požadavky, snížit množství odpadu a nutného přepracovávání a lépe pracovat s náklady.

Ať už pracujete pro výrobce OEM nebo sami dodáváte a instalujete stroje u koncových zákazníků, vaše konstrukční a výrobní oddělení může při plánování procesů návrhů a vývoje spolupracovat a vyvinout kvalitní průmyslové stroje.

Možnosti řešení

Prohlédněte si klíčové oblasti tohoto řešení.