Plánování a rozvrhování výroby

Plánování a rozvrhování výroby

Digitalizace je klíčový koncept, který výrobcům pomáhá nasazovat agilní výrobní procesy a dosahovat dlouhodobých úspěchů. Naše řešení plánování a rozvrhování výroby pro průmyslové a těžké stroje obsahuje sadu nástrojů, která vlastníkům, obsluze i prodejcům pomáhá spolupracovat na optimalizaci výrobních procesů v digitálním podniku a zvyšovat jeho efektivitu a flexibilitu a urychlovat dodání strojů na trh.

Digitalizace je klíčový koncept, který výrobcům pomáhá nasazovat agilní výrobní procesy a dosahovat dlouhodobých úspěchů. Naše řešení plánování a rozvrhování výroby pro průmyslové a těžké stroje obsahuje sadu nástrojů, která vlastníkům, obsluze i prodejcům pomáhá spolupracovat na optimalizaci výrobních procesů v digitálním podniku a zvyšovat jeho efektivitu a flexibilitu a urychlovat dodání strojů na trh.

Plánování a rozvrhování výroby

Learn More

Plánování a rozvrhování jsou dvě různé věci. Plánování výroby řeše zejména dlouhodobý a střednědobý horizont, zatímco rozvrhování je krátkodobé. V některých případech to může být rozvrhování pár minut dopředu, v jiných plánování pár týdnů nebo měsíců dopředu. Zvládnutí obou těchto disciplín je důležité pro podnikání a pomáhá zvyšovat marže a spokojenost zákazníků.

Naše řešení plánování a rozvrhování výroby nabízí sadu nástrojů pro plánování a rozvrhování výroby v malých, středních i velkých podnicích, ať už jde o výrobce zařízení nebo vlastníky či provozovatele. Řešení využívá pokročilé matematické metody k analýze a výpočtu možných rozvržení výroby, přičemž bere v potaz širokou škálu omezení a určitých podnikových pravidel. Dále umožňuje plánovačům vytvářet a vyhodnocovat více možných scénářů, takže mohou na změny reagovat rychle a inteligentně.

Propojením plánování a rozvrhování digitálně s výrobními operacemi zlepšíte komunikaci mezi odděleními, snížíte množství skladových zásob, zkrátíte výrobní cykly a zlepšíte úroveň služeb zákazníkům.

Plánování a rozvrhování výroby

Možnosti řešení

Prohlédněte si klíčové oblasti tohoto řešení.

Advanced Constraint Modeling

Modelujte pokročilá omezení zdrojů a pokročilé vazby mezi operacemi, například omezení času mezi různými operacemi a toho, zda je lze prodloužit.

Advanced Material Handling

Implementujte pravidla zákazníků a určete tak, jak má být materiál spravován a spotřebován.

Advanced Schedule Optimization

Určete další výrobní pravidla pro optimalizaci rozvrhu a minimalizujte tak dobu trvání výměny s přihlédnutím k upřednostňovanému pořadí.

Assembly Process Visualization

Vizualizujte celý výrobní proces, od surovin až po dokončené výrobky, a také prodejní objednávky, například závislosti materiálu, a určete, kde se jako první objeví nedostatek.

BOM Level Planning

Vypočítejte vliv navrhovaných nákupů, například naplánováním zdrojů v rozpiskách a exportem do systému ERP, aplikace Excel a dalších, a následně proveďte potřebná opatření.

Development Environment (Ultimate)

Měňte schéma databáze dle potřeby a řešte tak konkrétní problémy s rozvrhováním a pomocí nástroje pro správu pracovních postupů vytvářejte vlastní nástroje pro manipulaci s daty.

Interactive Schedule Viewing

Prozkoumávejte rozvrhy a sledujte tak průběh jednotlivých objednávek, určujte výkonnost výroby a snadno získejte aktuální seznam práce k dokončení.

Interactive Schedule Visualization

Zobrazujte hlavní výrobní plán strojů ve formě grafů skladů a kapacit. Snadno upravujte a vizualizujte změny zobrazené v propojených grafech a tabulkách.

Make-To-Order Planning

Vyhodnocujte vliv budoucích změn poptávky a rychle určete, zda jsou nové požadavky na výrobní operace splnitelné.

make-to-stock environment, you can generate accurate and achievable master production schedules (MPS) considering rough cut capacity, pack forward figures, target days of stock cover, manufacturing preferences, minimum and maximum re-order quantities, re-order multiples and product shelf life. Production capacity can be specified as a quantity, duration or weight. By using the Preactor calendar system capacity, production capacity can be varied over time. The capacity available then limits the production volume created in each period.

Zajímá vás [[global-preference-center-interest-placeholder]]?

Přihlaste se k odběru novinek [[global-preference-center-interest-placeholder]]

Jejda

Nepodařilo se nám přijmout vaše data, omlouváme se. Zkuste to znovu.

Děkujeme za registraci! Je to vaše první předplatné? Nezapomeňte zkontrolovat svůj e-mail a potvrdit předplatné.

Toto pole je povinné Je vyžadována platná e-mailová adresa
Toto pole je povinné Hodnota je neplatná nebo příliš dlouhá
Toto pole je povinné Je vyžadována platná e-mailová adresa