Správa nákladů na výrobek

Správa nákladů na výrobky v oblasti průmyslových a těžkých strojů

Náklady na výrobu zařízení a strojů jsou pod neustálým tlakem a jsou ovlivňovány stále přísnějšími vládními předpisy. Přizpůsobené specifikace výrobků od uživatelů v oblasti průmyslových strojů a těžkého průmyslu ovlivňují procesy dodání, kalkulace nákladů a kontroly kvality po celém světě. Naše řešení pomáhají získat konkurenční výhodu díky efektivním a sofistikovaným řešením nákladů na výrobek, která integrují špičkový software PLM s přesnými nástroji pro správu nákladů.

Náklady na výrobu zařízení a strojů jsou pod neustálým tlakem a jsou ovlivňovány stále přísnějšími vládními předpisy. Přizpůsobené specifikace výrobků od uživatelů v oblasti průmyslových strojů a těžkého průmyslu ovlivňují procesy dodání, kalkulace nákladů a kontroly kvality po celém světě. Naše řešení pomáhají získat konkurenční výhodu díky efektivním a sofistikovaným řešením nákladů na výrobek, která integrují špičkový software PLM s přesnými nástroji pro správu nákladů.

Accelerating your transition to net-zero while operating profitably

Product Carbon Footprint Calculator

The pressure is growing on manufacturing companies to respond to the threat of global warming. To meet the 2015 Paris Agreement’s global-warming cap, emissions must be reduced to reach net-zero by 2050. Manufacturing companies struggle to make trade-offs between driving down carbon dioxide equivalent (CO2e) emissions, reducing product costs and addressing customer value demands. But how can companies advance their carbon-reduction goals while operating profitably?

Správa nákladů na výrobky v oblasti průmyslových a těžkých strojů

Learn More

Klíčem k úspěchu na dnešním trhu s průmyslovými a těžkými stroji jsou inovace, kontrola kvality a správa nákladů. Globalizace a tlaky na snižování marží mají za následek zvýšenou potřebu přizpůsobování strojů a zařízení a způsobují nevídaný nárůst globální konkurence. Z toho důvodu tak nikdy nebylo důležitější porozumět své struktuře nákladů bez ohledu na obchodní model nebo segment trhu. Lídři na trhu zítřka budou vyžadovat standardizované nákladové metodiky a přesné datové modely kalkulace, které zajistí precizní odhady a prognózy, transparentní přehled o procesech kalkulace nákladů a okamžitý přístup k přesným informacím o zařízení.

Naše řešení poskytují kompletní integrované řešení pro správu nákladů výrobků, která kombinují výkon přední globální platformy pro digitální inovace s přesnými a zjednodušenými nástroji pro správu nákladů výrobků v jediném systému. Naše řešení poskytují výrobcům průmyslových a těžkých strojů možnost optimalizovat náklady na stroje a zařízení s cílem maximalizovat marže. Náš systém umožňuje inženýrům věnujícím se nákladům efektivně pracovat ve správném kontextu životního cyklu výrobku a získávat spolehlivé odhady nákladů, vybírat a optimalizovat nákupní strategie, které zákazníkům umožní s jistotou přiřadit ziskové prodejní ceny, a maximalizovat návratnost investic.

Správa nákladů na výrobky v oblasti průmyslových a těžkých strojů
Vybrané úspěchy zákazníků

MANN+HUMMEL

Supplier MANN+HUMMEL reduces costs by using the Teamcenter product costing solution

Teamcenter helps reduce procurement costs for manufactured parts up to 16 percent

Supplier MANN+HUMMEL reduces costs by using the Teamcenter product costing solution

Další informace

Možnosti řešení

Bill of Materials Management

Reagujte rychleji na změny v návrhu výrobku, materiálech a výrobních procesech díky informacím z kusovníku a viditelným 3D datům přímo ze systému PLM v rámci výpočtu nákladů na výrobek a nástroje.

Design-to-Cost

Identifikujte klíčové faktory již v raných fázích vývoje a navrhujte alternativní řešení díky zobrazení celkové cenové struktury výrobku, na níž je vidět vliv změn spojených s vývojem na cenu v jakýkoli daný okamžik.

Profitability Calculation

Předpovídejte budoucí náklady na jednotky a jejich ceny napříč celým životním cyklem výrobku a určete tak ziskovost projektů, porovnávejte projekty a programy v rámci společnosti a určete nejvhodnější směřování investic.

Purchase Price Analysis

Provádějte spolehlivé odhady nákladů na díly dodavatelů a různé komodity, které vám pomohou při jednáních o struktuře nákladů a workshopech hodnotového inženýrství s dodavateli.

Quotation Costing

Zajistěte si lepší pozici při vyjednávání o nákladech s vašimi zákazníky díky nákladovým datům v přizpůsobených formátech, které srozumitelně znázorňují strukturu nákladů a jejich rozložení na výrobky.

Target Costing

Simulujte různé scénáře, včetně výrobních závodů, strojů a přednastavených referenčních procesů, pro různé výrobní technologie a s nimi spojené náklady pomocí rozsáhlé databáze informací o nákladech.

Tool Purchase Price Analysis

Dosáhněte vyšších úspor nákladů při nákupu nástrojů pomocí výkonného systému analýzy nákupních cen nástrojů, který poskytuje rychlejší, přesnější a srozumitelnější výsledky založené na parametrických modelech.

Tool Quotation Costing

Vytvářejte včasné a spolehlivé odhady nákladů pro cenové nabídky a analýzu nákladů při nákupu nástrojů s využitím informací o nákladech pro různé technologie nástrojů, včetně vstřikování plastů, tlakového lití, lisování a kompozitních nástrojů.