Výkonnost a účinnost

Výkonnost a účinnost

Účinnost, průtok, výměna tepla a řídicí systémy – tyto faktory zásadně ovlivňují výkonnost systémů HVAC, například tepelných čerpadel, klimatizací a pecí.  S našim softwarovým řešením pro simulace a testování získáte nástroje, které vám pomohou určit, zda systém HVAC tato kritéria splňuje ještě před tvorbou samotného prototypu. Simulace umožňují virtuálně testovat nové nápady a rychle najít nejlepší řešení.

Účinnost, průtok, výměna tepla a řídicí systémy – tyto faktory zásadně ovlivňují výkonnost systémů HVAC, například tepelných čerpadel, klimatizací a pecí.  S našim softwarovým řešením pro simulace a testování získáte nástroje, které vám pomohou určit, zda systém HVAC tato kritéria splňuje ještě před tvorbou samotného prototypu. Simulace umožňují virtuálně testovat nové nápady a rychle najít nejlepší řešení.

Learn More

Rostoucí množství skleníkových plynů a poptávka po vyšší účinnosti způsobila, že vlády po celém světě začaly vydávat nařízení týkající se emisí. Každá země a dokonce i oblast může mít své vlastní nařízení.  Tím se zvyšuje složitost, kterou je nutné brát v potaz při navrhování systémů HVAC.

Jak zjistíte, že vaše tepelná čerpadla, klimatizace a pece splňují výkonnostní požadavky? Pokud se při určování účinnosti stále spoléháte na testy pomocí fyzických prototypů, pak je konkurence již před vámi. Fyzické testování je pro dnešní trh příliš časově i finančně nákladné.

To, zda výrobky splňují výkonnostní požadavky, ještě potřeba vědět dlouho před tím, než se vyrobí první prototyp.  Toho lze dosáhnout pomocí simulací digitálních dvojčat výrobků.

Pomůžeme vám rychleji zavádět inovace a přesně předvídat výkonnost systémů HVAC již při jejich návrhu.  Díky řešení pro simulace a testování společnosti Siemens můžete přesněji vyhodnocovat proudění tekutin v potrubních systémech, určit správnou velikost ventilátorů a změřit účinnost tepelných výměníků a celkového systému HVAC.

Záznam webináře | 46 minut

High fidelity aerodynamic simulation for gas turbine design

Gas turbine design

Learn how Siemens Energy create high fidelity turbine simulations by combining results from different disciplines, to create efficient and reliable gas turbine designs.

Podívejte se na webinář

Možnosti řešení

Prohlédněte si klíčové oblasti tohoto řešení.

Acoustic Testing

Naše řešení pro testování akustických vlastností pokrývá širokou řadu průmyslových aplikací a inženýrských úloh a splňuje veškeré mezinárodní normy. Vyvíjejte inovativní a akusticky jedinečné výrobky díky profesionálním a intuitivním funkcím našeho řešení.

Acoustics Simulation

Řešení pro simulace společnosti Siemens nabízí akustickou analýzu interiérů a exteriérů s možností optimalizace akustického projevu vašeho výrobku. Díky jedinečnému a škálovatelnému prostředí pro modelování spolu s efektivními řešiči a vizualizačními funkcemi můžete rychle odhalit akustické chování výrobku.

Design Exploration

Software pro průzkum návrhů posouvá simulace na novou úroveň a umožňuje uživatelům stanovit hodnoty proměnných, které dosahují nejlepších výsledků.

Durability Testing

Nechte testování na nás a na našem kompletním řešení pro testování životnosti. Společnost Siemens vytvořila jedinečnou kombinaci hardwaru pro sběr dat se softwarovými funkcemi pro zpracování a analýzu. Naše řešení pokrývá všechny kroky testování – od prvotního nastavení a měření přes validaci, konsolidaci, analýzu a tvorbu výkazů.

Electrics

Využijte dodávaných modelů pro baterie, palivové články, měniče, lineární pohony a elektrické motory a vytvořte architekturu libovolného typu elektrického zařízení. Pomocí našeho víceoborového, víceúrovňového, škálovatelného a flexibilního přístupu můžete řešit různé inženýrské problémy, například návrh systému pro řízení teploty, hodnocení výkonnosti systému nebo účinnosti se skutečným mechanickým nebo hydraulickým zatížením a návrh a validaci řídicích systémů.

Engineering & Consulting

Urychlete vývoj výrobků a vyřešte ty nejobtížnější problémy díky našim službám inženýringu a poradenství.

Fluid Dynamics Simulation

Společnost Siemens nabízí špičkový software pro výpočetní dynamiku tekutin, který dokáže simulovat téměř jakýkoliv inženýrský problém související s prouděním kapalin či plynů (nebo kombinace obojího) a souvisejících fyzikálních jevů.

Fluid System Simulation

Snižte počet nezbytných fyzických prototypů a vyhodnocujte vlastnosti tekutinových systémů již v rané fázi jejich návrhu. Systémové simulace umožňují analyzovat spotřebu energie pneumatických a hydraulických systémů a simulovat složité řídicí systémy již v raných fázích vývoje.

Mechanics

Modelujte přesné kinematické a dynamické chování systémů s více tělesy (1D až 3D). Připravená nedeformovatelná a pružná tělesa propojená funkčními spoji umožňují rychle analyzovat velké množství prvků, například elastické kolize, suché a viskózní tření, šnekové převody, šrouby a matice, hřebenové a pastorkové mechanismy, lanovody či kladky. Přesné modely vaček a zdvihátek vám pomohou hladce porovnat výkonnost různých hydromechanických koncepcí ventilových rozvodů.