Hluk, vibrace a dynamika

 Hluk, vibrace a dynamika

Drnčení, pískání, torzní vibrace, dynamika rotoru a další problémy s hlukem a vibracemi rotačních strojů, například u čerpadel, motorů a kompresorů, jsou běžnou záležitostí. Nadměrné vibrace mohou způsobovat přebytečný hluk, který překračuje povolené limity a může snižovat výkonnost a spolehlivost. Uspokojení požadavků na výkonnost a regulací může být obtížné a vyžaduje úplné pochopení výkonnosti stroje a zdrojů hluku a vibrací.

Společnost Siemens Digital Industries Software nabízí kompletní sadu pokročilých nástrojů pro simulace a testování vibrací a akustiky, pomocí které lze predikovat dynamické a akustické vlastnosti strojů v rané fázi jejich vývoje a také stanovit zdroj a přenosovou dráhu hluku v již nasazených strojích.

Drnčení, pískání, torzní vibrace, dynamika rotoru a další problémy s hlukem a vibracemi rotačních strojů, například u čerpadel, motorů a kompresorů, jsou běžnou záležitostí. Nadměrné vibrace mohou způsobovat přebytečný hluk, který překračuje povolené limity a může snižovat výkonnost a spolehlivost. Uspokojení požadavků na výkonnost a regulací může být obtížné a vyžaduje úplné pochopení výkonnosti stroje a zdrojů hluku a vibrací.

Společnost Siemens Digital Industries Software nabízí kompletní sadu pokročilých nástrojů pro simulace a testování vibrací a akustiky, pomocí které lze predikovat dynamické a akustické vlastnosti strojů v rané fázi jejich vývoje a také stanovit zdroj a přenosovou dráhu hluku v již nasazených strojích.

 Hluk, vibrace a dynamika

Learn More

Hluk a vibrace jsou důležitými výkonnostními aspekty strojů. Příliš mnoho hluku nebo vibrací může mít vliv na konečnou kvalitu výrobků, které stroj vyrábí. Nadbytečný hluk má negativní vliv na obsluhu stroje nebo systému. Neřízené vibrace mohou snížit kvalitu vyráběných součástí, což pro konečné zákazníky znamená ztracený čas i výrobek. Aby se inženýrská oddělení vypořádala s těmito problémy, potřebují komplexní sadu řešení pro simulace a testování. Tato řešení by měla zajistit stanovení cílů, návrh výrobku, ladění, validaci finálního prototypu, certifikaci, řešení problémů a další úkony.

Díky řešení simulací a testování od společnosti Siemens Digital Industries Software můžete lépe odhalit zdroje hluku a rezonancí, a to i v neočekávaných místech. Naše řešení specializovaných řešení pro hluk a vibrace obsahuje nástroje pro 3D simulace, pomocí kterých lze v rané fázi vývoje stroje predikovat jeho dynamické vlastnosti, vibrace a akustiku interiéru a exteriéru. Společnost Siemens navíc nabízí vybavení a odborné znalosti v oblasti testování hluku, které lze využít u fyzických prototypů a také při nápravě problémů u strojů, které jsou již v provozu.

 Hluk, vibrace a dynamika

Záznam webináře | 58 minut

Odstraňování problémů s torzními vibracemi u rotačních strojů

Návrh výkonných rotačních strojů

Zúčastněte se informativního webináře o základech rotačních strojů.

Podívejte se na webinář

Možnosti řešení

Prohlédněte si klíčové oblasti tohoto řešení.

Acoustic Testing

Vyvíjejte inovativní a akusticky jedinečné výrobky, které budou vyhovovat nejnovějším mezinárodním normám a projektovým požadavkům.

Acoustics Simulation

Díky jedinečnému a škálovatelnému prostředí pro modelování spolu s efektivními řešiči a vizualizačními funkcemi můžete rychle odhalit akustické chování výrobku.

Dynamic Environmental Testing

Vyberte si kompletní řešení pro testování v dynamických prostředích, od nástrojů pro vyhodnocování vibrací až po účinný vysokorychlostní vícekanálový řídicí systém s možností paralelního sběru dat a výkonnými analytickými funkcemi.

Hardware & Data Acquisition

Zjednodušte nákup, testování i údržbu a vyberte si hardware od partnera, který vám nabídne kompletní řešení pro testování, od senzorů a budičů až po komplexní řešení pro sběr dat.

Motion Simulation

Simulace pohybů dokáží vypočítat reakční síly, točivé momenty, rychlosti, zrychlení a další parametry mechanických systémů. Tímto způsobem můžete převést CAD geometrii a vazby sestavy na přesný model pohybu.

Rotating Machinery Testing

Optimalizujte výkonnost rotačních strojů a analyzujte vliv rychlosti, točivého momentu a řídicí strategie na kvalitu zvuku, (torzní) vibrace a energetickou účinnost.

Simcenter Engineering & Consulting

Urychlete vývoj výrobků a vyřešte ty nejobtížnější problémy díky našim službám inženýringu a poradenství.

Structural Dynamics Testing

Dosáhněte maximálního potenciálu při testování malých konstrukcí i velkých projektů čítajících stovky měření a 3D modelů s experimentálními daty.