Hluk a vibrace

Výrobní stroje vytvářejí vibrace a dělají hluk – někdy i velmi hodně. Příliš velké vibrace mohou způsobit nepřesnost u strojů, která snižuje kvalitu vyráběných součástí a stojí zákazníky peníze. Mnoho trhů navíc podléhá regulacím na hluk, aby byla zajištěna bezpečnost a komfort obsluhy. Plnění těchto požadavků na výkonnost může být obtížné. Vyžaduje úplné pochopení fungování daného stroje a souvisejících zdrojů hluku i vibrací.

Společnost Siemens Digital Industries Software nabízí kompletní sadu pokročilých nástrojů pro simulace a testování vibrací a akustiky, pomocí které lze snížit míru hluku na minimum a zvýšit výkonnost a predikovat dynamické a akustické vlastnosti stroje a také zdroj a přenosovou dráhu hluku v již nasazených strojích.

Výrobní stroje vytvářejí vibrace a dělají hluk – někdy i velmi hodně. Příliš velké vibrace mohou způsobit nepřesnost u strojů, která snižuje kvalitu vyráběných součástí a stojí zákazníky peníze. Mnoho trhů navíc podléhá regulacím na hluk, aby byla zajištěna bezpečnost a komfort obsluhy. Plnění těchto požadavků na výkonnost může být obtížné. Vyžaduje úplné pochopení fungování daného stroje a souvisejících zdrojů hluku i vibrací.

Společnost Siemens Digital Industries Software nabízí kompletní sadu pokročilých nástrojů pro simulace a testování vibrací a akustiky, pomocí které lze snížit míru hluku na minimum a zvýšit výkonnost a predikovat dynamické a akustické vlastnosti stroje a také zdroj a přenosovou dráhu hluku v již nasazených strojích.

Learn More

Hluk a vibrace jsou důležitými výkonnostními aspekty strojů. Příliš mnoho hluku nebo vibrací může mít vliv na konečnou kvalitu výrobků, které stroj vyrábí.  Přebytečný hluk má přímý vliv na obsluhu, což snižuje její produktivitu. Neřízené vibrace mohou snížit kvalitu vyráběných součástí, což pro konečné zákazníky znamená ztracený čas i výrobek. Aby se inženýrská oddělení vypořádala s těmito problémy, potřebují komplexní sadu řešení pro simulace a testování. Tato řešení by měla zajistit stanovení cílů, návrh výrobku, ladění, validaci finálního prototypu, certifikaci, řešení problémů a další úkony.

Naše řešení simulací a testování pomáhají inženýrům odhalovat zdroje hluku a rezonancí, a to i v neočekávaných místech. Naše řešení specializovaných řešení pro hluk a vibrace obsahuje nástroje pro 3D simulace, pomocí kterých lze v rané fázi vývoje stroje predikovat jeho dynamické vlastnosti, vibrace a akustiku interiéru a exteriéru. Společnost Siemens navíc nabízí vybavení a odborné znalosti v oblasti testování hluku, které lze využít u fyzických prototypů a také při nápravě problémů u strojů, které jsou již v provozu.

Záznam webináře | 36 minut

Robotics engineering: Develop robots and robotic systems effectively

Engineering robotics involves several domains — mechatronics, structural, electromagnetics, hardware and software. Simulation and testing solutions have solutions to handle various performance engineering challenges of the robotics industry.

Robotics engineering advancement is crucial to increase the adoption of robots by manufacturing companies.

Podívejte se na webinář

Možnosti řešení

Prohlédněte si klíčové oblasti tohoto řešení.

Acoustic Testing

Vyvíjejte inovativní a akusticky jedinečné výrobky, které budou vyhovovat nejnovějším mezinárodním normám a projektovým požadavkům.

Acoustics Simulation

Díky jedinečnému a škálovatelnému prostředí pro modelování spolu s efektivními řešiči a vizualizačními funkcemi můžete optimalizovat akustické chování vašich výrobku.

Architecture-driven Simulation

Transformujte systémové simulační modely pocházejících z více aplikací na modulární a opakovaně použitelné modely zjednodušující konfiguraci, vyhodnocení variant a vyvážení různých atributů výrobků již v časných fázích návrhu.

Dynamic Environmental Testing

Vyberte si kompletní řešení pro testování v dynamických prostředích, od nástrojů pro vyhodnocování vibrací až po účinný vysokorychlostní vícekanálový řídicí systém s možností paralelního sběru dat a výkonnými analytickými funkcemi.

Engineering & Consulting

Urychlete vývoj výrobků a vyřešte ty nejobtížnější problémy díky našim službám inženýringu a poradenství.

Hardware & Data Acquisition

Zjednodušte nákup, testování i údržbu a vyberte si hardware od partnera, který vám nabídne kompletní řešení pro testování, od senzorů a budičů až po komplexní řešení pro sběr dat.

Model-based Software Engineering

Opakovaným využíváním softwarových modulů můžete zvýšit svou produktivitu práce z hlediska požadavků, návrhu architektury, integrace, testování a ověřování.

Motion Simulation

Vypočítejte reakční síly, točivé momenty, rychlosti, zrychlení a další parametry mechanických systémů. Tímto způsobem můžete převést CAD geometrii a vazby sestavy na přesný model pohybu.

Rotating Machinery Testing

Optimalizujte výkonnost rotačních strojů a analyzujte vliv rychlosti, točivého momentu a řídicí strategie na kvalitu zvuku, (torzní) vibrace a energetickou účinnost.