Hluk, vibrace a dynamika

Systémy HVAC se nacházejí v domovech a na místech, kde lidé pracují, proto musí být co nejtišší.  Nadměrné vibrace navíc mohou způsobovat přílišné opotřebení a problémy se spolehlivostí systému.  Dodání tichého systému, který koncoví zákazníci vyžadují, může být obtížné a vyžaduje úplné pochopení výkonnosti pece, klimatizace nebo tepelného čerpadla a zdrojů hluku a vibrací.

Společnost Siemens Digital Industries Software nabízí kompletní sadu pokročilých nástrojů pro simulace a testování vibrací a akustiky, pomocí které lze predikovat dynamické a akustické vlastnosti systému HVAC v rané fázi jeho vývoje a také zdroj a přenosovou dráhu hluku v systémech, které jsou již instalovány v budovách.

Systémy HVAC se nacházejí v domovech a na místech, kde lidé pracují, proto musí být co nejtišší.  Nadměrné vibrace navíc mohou způsobovat přílišné opotřebení a problémy se spolehlivostí systému.  Dodání tichého systému, který koncoví zákazníci vyžadují, může být obtížné a vyžaduje úplné pochopení výkonnosti pece, klimatizace nebo tepelného čerpadla a zdrojů hluku a vibrací.

Společnost Siemens Digital Industries Software nabízí kompletní sadu pokročilých nástrojů pro simulace a testování vibrací a akustiky, pomocí které lze predikovat dynamické a akustické vlastnosti systému HVAC v rané fázi jeho vývoje a také zdroj a přenosovou dráhu hluku v systémech, které jsou již instalovány v budovách.

Learn More

Hluk a vibrace jsou důležitými výkonnostními aspekty systémů HVAC.  Příliš mnoho hluku nebo vibrací může mít negativní vliv na komfort osob, které žijí nebo pracují poblíž. Neřízené vibrace navíc mohou mít přímý vliv na spolehlivost a životnost celého systému. Aby se inženýrská oddělení vypořádala s těmito problémy, potřebují komplexní sadu řešení pro simulace a testování. Tato řešení by měla zajistit stanovení cílů, návrh výrobku, ladění, validaci finálního prototypu, certifikaci, řešení problémů a další úkony.

Díky řešení simulací a testování od společnosti Siemens Digital Industries Software můžete lépe odhalit zdroje hluku a rezonancí, a to i v neočekávaných místech. Naše řešení specializovaných řešení pro hluk a vibrace obsahuje nástroje pro 3D simulace, pomocí kterých lze v rané fázi vývoje ventilátoru predikovat jeho dynamické vlastnosti, vibrace a akustiku interiéru a exteriéru.  Společnost Siemens navíc nabízí vybavení a odborné znalosti v oblasti testování hluku, které lze využít u fyzických prototypů a také při nápravě problémů u systémů HVAC, které jsou již v provozu.

Možnosti řešení

Prohlédněte si klíčové oblasti tohoto řešení.

Acoustic Testing

Vyvíjejte inovativní a akusticky jedinečné výrobky, které budou vyhovovat nejnovějším mezinárodním normám a projektovým požadavkům.

Acoustics Simulation

Vyvíjejte inovativní a akusticky jedinečné výrobky, které budou vyhovovat nejnovějším mezinárodním normám a projektovým požadavkům.

Dynamic Environmental Testing

Vyberte si kompletní řešení pro testování v dynamických prostředích, od nástrojů pro vyhodnocování vibrací až po účinný vysokorychlostní vícekanálový řídicí systém s možností paralelního sběru dat a výkonnými analytickými funkcemi.

Engineering & Consulting

Urychlete vývoj výrobků a vyřešte ty nejobtížnější problémy díky našim službám inženýringu a poradenství.

Hardware & Data Acquisition

Zjednodušte nákup, testování i údržbu a vyberte si hardware od partnera, který vám nabídne kompletní řešení pro testování, od senzorů a budičů až po komplexní řešení pro sběr dat.

Motion Simulation

Vypočítejte reakční síly, točivé momenty, rychlosti, zrychlení a další parametry mechanických systémů. Tímto způsobem můžete převést CAD geometrii a vazby sestavy na přesný model pohybu.

Rotating Machinery Testing

Optimalizujte výkonnost rotačních strojů a analyzujte vliv rychlosti, točivého momentu a řídicí strategie na kvalitu zvuku, (torzní) vibrace a energetickou účinnost.

Structural Dynamics Testing

Dosáhněte maximálního potenciálu při testování malých konstrukcí i velkých projektů čítajících stovky měření a 3D modelů s experimentálními daty.