Návrh strojů nové generace

Návrh průmyslových strojů nové generace

Díky přehlednému 3D návrhu, integrované simulaci a bezkonkurenčních možností správy dat lze snadno provádět inovace i u strojů se stále složitější mechatronickou strukturou. Implementací našeho obsáhlého balíku řešení můžete urychlit schválení strojního zařízení zákazníkem, zvýšit kvalitu a dosáhnout vyšších marží.

Naše řešení pro návrh strojů nové generace nabízí integrované zobrazení toho, jaký vliv mohou mít vylepšení návrhu, simulace a výrobní rozhodnutí na výsledné strojní zařízení. Návrh stroje lze rozdělit na moduly a výrazně tak zvýšit možnost dalšího využití jednotlivých částí.

Díky přehlednému 3D návrhu, integrované simulaci a bezkonkurenčních možností správy dat lze snadno provádět inovace i u strojů se stále složitější mechatronickou strukturou. Implementací našeho obsáhlého balíku řešení můžete urychlit schválení strojního zařízení zákazníkem, zvýšit kvalitu a dosáhnout vyšších marží.

Naše řešení pro návrh strojů nové generace nabízí integrované zobrazení toho, jaký vliv mohou mít vylepšení návrhu, simulace a výrobní rozhodnutí na výsledné strojní zařízení. Návrh stroje lze rozdělit na moduly a výrazně tak zvýšit možnost dalšího využití jednotlivých částí.

30denní bezplatná zkušební verze. Začněte navrhovat během několika minut.

Objevte flexibilitu produktů NX Cloud Connected.

Vyzkoušejte software pro návrh Siemens NX na 30 dní zdarma

Začněte navrhovat s bezplatnou zkušební verzí produktů NX Cloud Connected a podívejte se, jak díky výkonným funkcím NX CAD vyvíjet výrobky světové třídy. Produkty NX Cloud Connected nabízí výkonné funkce systému NX – špičkového řešení pro návrh výrobků. Náš bezplatný zkušební program vám umožní vyzkoušet si libovolný produkt NX Cloud Connected ještě před jeho zakoupením. Začněte navrhovat během několika minut a bez instalace.

Návrh průmyslových strojů nové generace

Learn More

Mnoho výrobců průmyslových strojů čelí stále náročnějším výzvám – novým požadavkům, například na flexibilnější návrhy strojů, nebo poptávce po strojích, které lze snadno integrovat do stávajících závodů. Rostoucí objem automatizace, globální konkurence, požadavky trhu a různá nařízení vyžadují, aby byli výrobci průmyslových strojů schopni své výrobky rychle inovovat.

Výrobci průmyslových strojů musí být schopni stroje navrhovat, vyrábět a uvádět do provozu virtuálně, aby mohli optimalizovat výkon, zlepšovat kvalitu a maximalizovat své zisky. To vyžaduje nástroje, které urychlují návrh, zlepšují spolupráci napříč různými inženýrskými doménami a nabízí možnosti pokročilé simulace.

Dejte svým konstruktérským týmům výkon, univerzálnost a pružnost potřebnou pro návrh i těch nejsložitějších strojů díky integrované sadě nástrojů zajišťujících integritu dat a záměru návrhu v průběhu celého procesu. Využijte k modelování a vizualizaci složitých sestav pokročilé nástroje pro modelování a přizpůsobte elektrické systémy těm mechanickým. Rozšiřte analýzu simulace přidáním mechatronického návrhu a demonstrujte funkci stroje.

Naše řešení pro návrh strojů nové generace nabízí integrované zobrazení toho, jaký vliv mohou mít vylepšení návrhu, simulace a výrobní rozhodnutí na výsledné strojní zařízení. Návrh stroje lze rozdělit na moduly a výrazně tak zvýšit možnost dalšího využití jednotlivých částí.

Návrh průmyslových strojů nové generace

Záznam webináře

Simulace pro konstruktéry používající prostředí Creo

Simulace pro konstruktéry používající prostředí Creo

Podívejte se, jak mohou uživatelé prostředí Creo používat simulace

Podívejte se na webinář

Možnosti řešení

CAE Simulation

Využívejte nástroje pro víceoborovou simulaci již v raných fázích návrhu a rychleji se tak přibližujte optimálnímu řešení.  Umožněte méně zkušeným konstruktérům, aby si v průběhu vývoje návrhu ověřovali své koncepty dříve, než budou případy užití výrazně složitější.

Design for Additive Manufacture

Řešte složité problémy spojené se snížením hmotnosti a zlepšením mechanických vlastností díky návrhům využívajícím výhod aditivní technologie výroby.  Přesunem od modelu přímo k prototypu součásti můžete zkrátit vývoj konceptu.

Design Interoperability

Zajistěte možnost spolupráce konstruktérů obou systémů během celého procesu vývoje, předejděte tak konfliktům a zajistěte soulad mezi všemi systémy ještě před dokončením návrhu.

Design Validation

Snadno vizualizujte a ověřujte negeometrická programová data návrhu stroje a umožněte tak konstruktérům provádět lépe informovaná rozhodnutí.  Sledujte průběh, vyhodnocujte rizika, řešte dopady a provádějte stovky rozhodnutí.

Digital Mockup

Umožněte týmu konstruktéru využívat výhody integrovaného CAD řešení a přicházet tak s inovacemi až třikrát rychleji.  Převeďte 2D výkresy na integrované, funkční a upravitelné modely.

Integrated BOM Management

Provádějte správu stovek konstrukčních změn složitých strojů a procesů pomocí strukturované rozpisky. Uvádění přizpůsobených strojů do provozu lze usnadnit pomocí procesů, které zajišťují soulad s požadavky zákazníka, a konzistentní struktury rozpisky.

Knowledge Reuse

Snižte náklady na konstrukci využíváním společných součástí a návrhů z knihovny dat dostupné v rámci celé společnosti.  Společné součásti snižují náklady na provoz a konzistentní přístup k návrhu umožňuje lepší správu variability výrobků v rámci výroby.

Mechatronic Concept Design

Využívejte v rámci týmů ze všech oborů specifikace záklazníků a specifikace produktové řady daného stroje, zvyšte tak kvalitu, výrazně zkraťte potřebnou dobu díky funkčním mechatronickým modelům a zkraťte iterace návrhu.

Model Based Definition

Vyvíjejte robustní strojírenská řešení díky zajištění splnění pravidel společnosti a specifických návrhových požadavků projektu. Využijte požadavky na návrh, data PMI a nástroje DFM k vylepšení běžných výrobních postupů a snížení nákladů.

30-day free trial. Start designing in minutes.

View the future of next generation machine design

Image of a factory floor.

Discover how to build the next generation of machines using rule-based machine frames, a single source library, smart-part algorithms, and critical machining paths made possible by inverse kinematics. With our free trial, you'll be reusing data, streamlining customer requirements, and optimizing machine functionality like a pro in no time. Sign up today.