Správa nákladů na nástroje

Naše řešení pro správu nákladů výrobku v oblasti forem, nástrojů a výlisků umožňuje výrobcům vybírat z hlavní databáze profily a lokality, které usnadňují využití různých přednastavených informací, například specifikací, výrobních technik a hodinových nákladů. Výsledkem je velmi podrobný výpočet nákladů, který nabízí při tvorbě rozpadů nákladů značnou flexibilitu. Obsáhlá sada funkcí pro stanovení nákladů nabízí zákazníkům v rámci všech článkům dodavatelského řetězce (výrobců, dodavatelů a výrobců nástrojů) možnost optimalizovat náklady na výrobek a zvýšit tak marže, zisky a návratnost investic.

Naše řešení pro správu nákladů výrobku v oblasti forem, nástrojů a výlisků umožňuje výrobcům vybírat z hlavní databáze profily a lokality, které usnadňují využití různých přednastavených informací, například specifikací, výrobních technik a hodinových nákladů. Výsledkem je velmi podrobný výpočet nákladů, který nabízí při tvorbě rozpadů nákladů značnou flexibilitu. Obsáhlá sada funkcí pro stanovení nákladů nabízí zákazníkům v rámci všech článkům dodavatelského řetězce (výrobců, dodavatelů a výrobců nástrojů) možnost optimalizovat náklady na výrobek a zvýšit tak marže, zisky a návratnost investic.

Learn More

Výrobci vybavení a nástrojů v současnosti potřebují najít kompromis mezi tendencí přinášet na trh inovativní výrobky a snahou o maximalizaci návratnosti investic do výrobku. Kvůli globálním tlakům na výši marže jsou náklady na nástroje významným faktorem ovlivňujícím úspěšnost výrobku – v nabídkách i v nástrojích pro analýzu nákupní ceny. Schopnost získávat spolehlivé informace o nákladech na nástroje již v raných fázích vývoje výrobků je stále důležitější. Výpočet nákladů na nástroje mohou výrobci použít k zajištění toho, že dodavatelé dávají v rámci nákladů rozumné nabídky. Naše řešení pomáhá zákazníkům také při výpočtu realistické nabídky vedoucí k maximalizaci nákladů místo toho, aby kvůli špatnému výpočtu skončili ve ztrátě. To je možné díky parametrickým výpočtům různých technologií, například vstřikovacích forem, vysokotlakého odlévání, lisování postupových výlisků, řezání laserem a dalších.

Pro výrobce nástrojů znamená zvýšená variabilita výrobků a kratší životní cyklus zvýšení objemu práce kvůli zvyšujícímu se počtu žádostí o cenovou nabídku (RFQ). Na druhé straně mohou výrobci kontrolovat, zda jim jejich dodavatelé poskytují realistické a přesné cenové nabídky. To je výhodné pro všechny strany, protože nepřesné cenové nabídky mohou způsobit nechtěné prodloužení doby doručení nebo dokonce ztráty.

Záznam webináře

How to estimate your tooling costs accurately?

Accelerate and optimize your product design processes and tool costing in mold, tool and die making with NX and Teamcenter Tool Costing

Accelerate and optimize your product design processes and tool costing in mold, tool and die making.

Podívejte se na webinář

Možnosti řešení

Prohlédněte si klíčové oblasti tohoto řešení.

Bill of Materials Management

Reagujte rychleji na změny v návrhu výrobku, materiálech a výrobních postupech díky informacím z rozpisky a zobrazení 3D dat přímo v systému PLM v rámci výpočtu nákladů na výrobek a nástroje.

Design-to-Cost

Znázorněte celou cenovou struktury výrobků a umožněte tak nákladovým inženýrům kdykoliv zkoumat vliv vývojových změn na výslednou cenu a určit klíčové faktory nákladů již v raných fázích vývoje, kde jsou změny ještě levné.

Profitability Calculation

Předpovídejte budoucí náklady na nástroje a ceny během celého životního cyklu výrobku a určete tak ziskovost projektů, porovnávejte vzájemně různé projekty a programy a určete tak nejvhodnější směřování investic.

Purchase Price Analysis

Provedení spolehlivých odhadů nákladů na nástroje u dodavatelských součástí v rámci různých komodit vám může pomoci při vyjednávání o budoucích cenách nebo nákupních cenách na základě spolehlivých odhadů nákladů.

Quotation Costing

Zajistěte si silnější pozici při vyjednávání o nákladech díky tomu, že budete se zákazníky nebo dodavateli jednat na základě dat ve vlastním formátu, který srozumitelně znázorňuje strukturu nákladů a rozpad nákladů na výrobek.

Target Costing

Simulujte různé scénáře včetně výrobních závodů, strojů a přednastavených referenčních procesů pro různé technologie forem a nástrojů a jejich nákladů pomocí rozsáhlé databáze informací o nákladech.

Tool Purchase Price Analysis

Identifikujte klíčové faktory určující náklady na výrobek a nástroje již v raných fázích vývoje a navrhněte alternativní řešení díky zobrazení celkové cenové struktury výrobku, na níž je ihned vidět vliv změn provedených v rámci vývoje na náklady.

Tool Quotation Costing

Předpovídejte budoucí náklady na nástroje a ceny během celého životního cyklu výrobku a určete tak ziskovost projektů, porovnávejte vzájemně různé projekty a programy a určete tak nejvhodnější směřování investic.