Spolupráce s řetězcem dodavatelů

Spolupráce s řetězcem dodavatelů – formy, nástroje a výlisky

Naše řešení pro spolupráci s řetězcem dodavatelů v oblasti těžkého průmyslu nabízí jednoduchou a bezpečnou platformu pro spolupráci s dodavateli, včetně dodavatelů mimo vaše prostředí PLM. Díky uložení dat o výrobku v centralizované databázi nabízíme bezpečnou platformu pro spolupráci s dodavateli, která zachovává holistické zobrazení struktury výrobku včetně dat dodavatelů. Naše řešení také zajišťuje, že lze data dodavatelů snadno zaznamenávat, prohlížet a zpracovávat v kontextu struktury výrobku, díky čemuž projekty zůstanou v souladu s požadavky a sníží se náklady.

Naše řešení pro spolupráci s řetězcem dodavatelů v oblasti těžkého průmyslu nabízí jednoduchou a bezpečnou platformu pro spolupráci s dodavateli, včetně dodavatelů mimo vaše prostředí PLM. Díky uložení dat o výrobku v centralizované databázi nabízíme bezpečnou platformu pro spolupráci s dodavateli, která zachovává holistické zobrazení struktury výrobku včetně dat dodavatelů. Naše řešení také zajišťuje, že lze data dodavatelů snadno zaznamenávat, prohlížet a zpracovávat v kontextu struktury výrobku, díky čemuž projekty zůstanou v souladu s požadavky a sníží se náklady.

Spolupráce s řetězcem dodavatelů – formy, nástroje a výlisky

Learn More

Globalizace a rostoucí složitost výrobků vedou ke zvýšení složitosti dodavatelského řetězce. Týmy konstruktérů rozprostřené po celém světě stále častěji zahrnují i dodavatele. Protože dodavatelé mají stále vyšší míru odpovědnosti za větší části výrobků pro těžký průmysl, jsou řešení umožňující těsnější a bezproblémovou spolupráci klíčem k řešení těchto výzev, zvýšení složitosti výrobku a zkrácení výrobních cyklů. Aby bylo možné zvýšit produktivitu a snížit riziko reklamací a nesplnění norem, musí dodavatelé spolupracovat ve všech oblastech podnikání včetně nákupů, konstrukce, dodržování norem, kvality a výroby. Naše řešení pro spolupráci s řetězcem dodavatelů v oblasti těžkého průmyslu nabízí jednoduchou a bezpečnou platformu pro spolupráci s dodavateli, včetně dodavatelů mimo vaše prostředí PLM. Díky uložení dat o výrobku v centralizované databázi lze zachovat holistické zobrazení struktury výrobku včetně dat dodavatelů. Naše řešení také zajišťuje, že lze data dodavatelů snadno zaznamenávat, prohlížet a zpracovávat v kontextu struktury výrobku, díky čemuž projekty zůstanou v souladu s požadavky a sníží se náklady. Díky srozumitelnosti správy interakce mezi dodavateli lze snadno koordinovat procesy a spravovat informace o dodavatelích, ať už jsou součástí vašeho prostředí PLM nebo ne. Kromě toho můžete podporovat zapojení dodavatelů na začátku vývoje výrobků a zajistit přehled přesných dodavatelských informací ve všech odděleních.

Spolupráce s řetězcem dodavatelů – formy, nástroje a výlisky

Možnosti řešení

Prohlédněte si klíčové oblasti tohoto řešení.

Supplier Collaboration

Ve společném intuitivním dodavatelském webovém portálu můžete snadno vytvořit uzavřenou smyčku dodavatelských procesů včetně spolupráce s dodavateli mimo prostředí PLM. Podporována je rovněž výměna dat návrhu, přímé nakupování materiálů a správa dodavatelského programu.

Automate Supplier MSDs Declaration Processing

Začleňte informace od dodavatelů do definice výrobků, abyste je mohli archivovat a automatizovat proces získávání, shromažďování a ověřování dat dodaných dodavateli.

Bill of Materials Management

Provádějte správu víceoborových rozpisek od konceptu až po konec životního cyklu se zahrnutím všech konfigurací a dat dodaných dodavateli.

Design Data Exchange

S dodavateli lze sdílet i další informace, například CAD návrhy, specifikace a soubory JT. K přijímání požadavků, výměně balíčků informací a nahrávání odpovědí se využívá zabezpečený webový portál.

Direct Materials Sourcing

Proces předběžných nabídek lze zefektivnit pomocí šablon, řízených procesů správy událostí a automatického sledování a komunikace. Získejte přístup k detailním rozpadům nákladů, analyzujte nabídky a spravujte dokonce i návrhy na ocenění.

Supplier Integration Using Teamcenter Clients

Začleňte do svých procesů i dodavatele, kteří jsou mimo vaše prostředí PLM. Externí dodavatelé mohou přijímat úkoly a odesílat výsledky pomocí bezpečného intuitivního webového portálu pro dodavatele.

Supplier Program Management

S řízením dodavatelských programů můžete plánovat a realizovat dodavatelské projekty v kontextu celého programu forem, nástrojů a výlisků. Tím jsou zajištěny informace a sledovatelnost dodavatelských výstupů, čímž se zkracuje doba cyklu a doba nutná pro uvedení na trh.

Vendor Management

Všechny zúčastněné osoby, například osoby z oblasti návrhu, konstrukce, dodržování norem a nákupu, mají přístup k dodavatelům, jejich datům a součástem v rámci jedné bezpečné platformy PLM. Dodavatelé forem, nástrojů a výlisků lze řadit do kategorií podle dodávaných výstupů, což usnadňuje hledání nejvhodnějšího dodavatele. Součásti a nabídky dodavatelů jsou propojeny i s rozpiskou, což usnadňuje přístup a analýzu.