Návrh forem, nástrojů a výlisků nové generace

Zavedení víceúčelových obráběcích strojů, které by zvýšily produktivitu a urychlili výrobu způsobilo, že se při návrhu nástrojů používají různé formáty dat. Aby prodejci zvládli zvýšenou složitost, snížili rizika a zvýšili kvalitu forem, potřebují prostředí pro lepší komunikaci a spolupráci. Naše řešení pro návrh forem, nástrojů a výlisků nové generace využívá synchronní technologii, díky které lze efektivně pracovat s různými CAD daty a validovat návrhy forem v rané fázi návrhu, což výrobcům pomáhá získat výhodu před konkurencí díky rychlejší výrobě kvalitnějších součástí.

Zavedení víceúčelových obráběcích strojů, které by zvýšily produktivitu a urychlili výrobu způsobilo, že se při návrhu nástrojů používají různé formáty dat. Aby prodejci zvládli zvýšenou složitost, snížili rizika a zvýšili kvalitu forem, potřebují prostředí pro lepší komunikaci a spolupráci. Naše řešení pro návrh forem, nástrojů a výlisků nové generace využívá synchronní technologii, díky které lze efektivně pracovat s různými CAD daty a validovat návrhy forem v rané fázi návrhu, což výrobcům pomáhá získat výhodu před konkurencí díky rychlejší výrobě kvalitnějších součástí.

Learn More

Aby mohli výrobci forem obstát nad konkurencí, potřebují synchronizovat své výrobní procesy a práci tak, aby dosáhli maximální efektivity strojů a výrobních cílů a přitom mohli monitorovat náklady na jednotlivé díly. Řešení společnosti Siemens pro návrhy forem, nástrojů a výlisků nové generace vám pomohou vyřešit neefektivní výrobní procesy a umožní vám číst a upravovat data z různých CAD systémů, například neutrální formáty JT, STEP a IGES. Po importování lze data v různých formátech upravovat pomocí synchronní technologie, která eliminuje pomalý a k chybám náchylný proces překladu a umožňuje rychlou a intuitivní tvorbu a úpravu návrhů forem.

Výsledné vysoce kvalitní návrhy forem jsou poté předány do výrobního procesu, ve kterém lze dosáhnout maximální účinnosti obrábění. Pomocí nástrojů CAD návrhu můžete rychle připravit formu pro obrábění a pomocí CNC programování dosáhnout vysokorychlostního obrábění vysoce kvalitních ploch.

Toto úzké spojení mezi prodejci, inženýringem a plánováním umožňuje výrobním týmům zlepšit spolupráci a mít výrobní procesy pod kontrolou.  Toto integrované řešení umožňuje efektivně spravovat změny návrhu a optimalizovat proces CAD-CAM-CMM-CNC, čímž se zvyšuje účinnost strojů a snadněji se dosahuje výrobních cílů.

Vybrané úspěchy zákazníků

JK Machining

Automatizace pomáhá výrobnímu podniku obstát v konkurenčním prostředí

NX pomáhá společnosti JK Machining zvyšovat efektivitu návrhu a výroby forem pomocí digitálního vlákna propojujícího všechny procesy

Další informace

Záznam webináře

Simulace pro konstruktéry používající prostředí Creo

Simulace pro konstruktéry používající prostředí Creo

Podívejte se, jak mohou uživatelé prostředí Creo používat simulace

Podívejte se na webinář

Možnosti řešení

Prohlédněte si klíčové oblasti tohoto řešení.

Adaptable Integrated BOM

Spravujte stovky konstrukčních změn složitých procesů forem a nástrojů pomocí strukturované rozpisky. Díky specializovaným procesům pro uspokojování požadavků zákazníka a konzistentní strukturu rozpisky je možné snadno realizovat přizpůsobené formy a nástroje.

Aero Structures Design

Díky integrovaným nástrojům umožňujícím vývoj od konceptu přes podrobný návrh až po analýzu a výrobu je možné v systému NX zvýšit produktivitu a uspokojit každou poptávku. NX umožňuje zvládnout více iterací návrhů v kratším čase, což znamená, že výrobci mohou dříve dodat na trh kvalitnější výrobky.

Automotive Design

Měnicí se preference zákazníků a přísnější předpisy nutí výrobce v automobilovém průmyslu hledat nové způsoby výroby moderních vozidel. Tyto tlaky mají velký dopad na návrh a inženýrské procesy. NX nabízí kompletní sadu navrhovacích nástrojů, které pracují v plně integrovaném systému pro vývoj výrobků – od koncepčního návrhu až po výrobu.

CAE Simulation

Využívejte nástroje pro víceoborové simulace již v raných fázích návrhu forem a nástrojů a rychleji se tak přibližujte optimálnímu řešení. Umožněte méně zkušeným inženýrům, aby si mohli již v průběhu vývoje ověřovat své nápady a nadějné koncepty.

Composite Design and Manufacturing

Automaticky generujte výrobní data kompozitů, například informace pro automatizované obráběcí stroje, laserové projekční systémy nebo systémy kladení vrstev.

Design for Additive Manufacture

Řešte složité problémy spojené se snižováním hmotnosti a zlepšováním strojírenských vlastností díky návrhům využívajícím výhod aditivní výroby. Přesunem od modelu přímo k prototypu součásti můžete zkrátit vývoj konceptu.

Design Interoperability

Není žádným tajemstvím, že výrobky jsou dnes stále složitější a mnoho (možná i většina) jich je závislých na integrované elektronice. Zajištění možnosti spolupráce konstruktérů obou systémů během celého procesu vývoje je naprosto zásadní, aby bylo možné předcházet konfliktům a zajistit soulad mezi všemi systémy ještě před dokončením návrhu.

Design Validation

Snadno vizualizujte a validujte negeometrická data návrhu stroje a umožněte tak inženýrům provádět lépe informovaná rozhodnutí. Sledujte průběh, vyhodnocujte rizika, řešte dopady a provádějte stovky rozhodnutí.

Digital Mockup

Zajistěte úplnou kompatibilitu návrhů s řešeními třetích stran díky kompletním digitálním maketám s podporou mnoha formátů dat. Snadno načítejte velké sestavy a provádějte validace návrhů zákazníků.