Výrobní informační systém pro výrobní provozy

Většina výrobců forem a nástrojů se nevyhne problémům spojeným se složitostí výrobků, zaváděním inovací a výrobní efektivitou. Náš výrobní informační systém pro výrobní provozy v odvětví forem a nástrojů umožňuje sbírat, agregovat, analyzovat a zobrazovat surová data a ta zasazovat do kontextu, integrovat je a kontrolovat jejich přesnost ve výrobním provozu.

Většina výrobců forem a nástrojů se nevyhne problémům spojeným se složitostí výrobků, zaváděním inovací a výrobní efektivitou. Náš výrobní informační systém pro výrobní provozy v odvětví forem a nástrojů umožňuje sbírat, agregovat, analyzovat a zobrazovat surová data a ta zasazovat do kontextu, integrovat je a kontrolovat jejich přesnost ve výrobním provozu.

Výrobní informační systém pro výrobní provozy

Learn More

Složitost dnešních výrobních procesů a výrobků se neustále zvyšuje a mnoho výrobních provozů hledá způsoby, jak své procesy zjednodušit a zachovat vysokou kvalitu výrobků. Digitalizace, chytrá výroba, prediktivní analytické nástroje, cloudové služby a nové továrny – to vše jsou příležitosti k růstu, které mohou vést k úspěchu. Výrobní informační systém podporuje získávání poznatků a provádění informovaných rozhodnutí v otázkách dynamiky procesů, inovací výrobků a závislostí jednotlivých provozů na dodavatelském řetězci.

Použití výrobního informačního systému ve výrobním provozu prokazatelně zlepšuje obchodní výsledky. Výrobci využívající výrobní informační systém mají vyšší pravděpodobnost, že se jim podaří vykázat meziroční růst v různých oblastech. Mezi ně patří délka pracovního cyklu, náklady na pracovní sílu a inventář a vyšší kvalita. Díky intuitivním softwarovým řešením, která umožní predikovat výsledky, uspokojovat potřeby a nabídnou nástroje pro rychlé a přesné rozhodování, bude výrobní proces bude chytřejší a propojenější.

Naše řešení výrobním provozům umožňuje spojit efektivitu výroby s kvalitou, viditelností a optimalizací a dosáhnout tak lepší výrobní odezvy a konkurenční výhody.

Výrobní informační systém pro výrobní provozy

Možnosti řešení

Prohlédněte si klíčové oblasti tohoto řešení.

Data Collection & Acquisition

Definujte a spravujte kolekce dat přicházejících i zpracovávaných objednávek a také konečných kontrol.

Dispatching Production

Přizpůsobte výrobu objednávkám zákazníků a zpracovávejte změny pracovních objednávek pomocí posloupností a expedičních pravidel.

Document Control

Zobrazujte elektronickou návodku jako textovou, grafickou, video, symbolickou a referenční dokumentaci.

Labor Management

Minimalizujte rizika a zvyšte kvalitu tím, že k jednotlivým výrobním oblastem přiřadíte obsluhu a zajistíte, že veškeré činnosti provádí dostatečně proškolený personál.

Maintenance Operations Management

Definujte a spravujte požadavky na údržbu nástrojů a zajistěte, že budou používány nástroje splňující požadavky pro danou činnost.

Movement Storage & Tracking of Materials

Spravujte úplnou historii objednávek práce, která vám pomůže spravovat skladové zásoby, sledovat materiál a dodržet časový plán.

Operations & Detailed Scheduling

Dosáhněte maximální výrobní efektivity a využijte funkcí podrobného rozvrhování podle předdefinovaných pravidel stanovených na úrovni objednávky práce nebo provozu.

Performance Analysis

Využijte dynamických ukazatelů výkonnosti a řídicích panelů, díky kterým můžete vizualizovat a reagovat na provozní KPI v reálném čase.

Process Management

Podpořte proces řešení problémů ve výrobním provozu tím, že do výrobní rozpisky přidáte doplňková inženýrská data specifická pro tento provoz.