Formy, nástroje a výlisky

Díky možnosti integrace a spolupráce můžete být „rychlejší, lepší a levnější“.

Společnosti v oblasti forem, nástrojů a výlisků čelí globální konkurenci a snaží se využívat návrh založený na datech z výroby, aby dokázaly snížit náklady na nástroje, zkrátit dobu návrhu nástrojů a zvýšit kvalitu. Díky přesnějšímu určení nákladů a zkrácenému času přípravy mohou společnosti zvyšovat svou ziskovost, obchodní výnosy a přesunout se ke složitějším úkolům. Siemens PLM Software umožňuje společnostem zkrátit čas potřebný k výrobě nástroje při dodržení požadavků na kvalitu a náklady.

více >

Formy, nástroje a výlisky

Díky možnosti integrace a spolupráce můžete být „rychlejší, lepší a levnější“.

Společnosti v oblasti forem, nástrojů a výlisků čelí globální konkurenci a snaží se využívat návrh založený na datech z výroby, aby dokázaly snížit náklady na nástroje, zkrátit dobu návrhu nástrojů a zvýšit kvalitu. Díky přesnějšímu určení nákladů a zkrácenému času přípravy mohou společnosti zvyšovat svou ziskovost, obchodní výnosy a přesunout se ke složitějším úkolům. Siemens PLM Software umožňuje společnostem zkrátit čas potřebný k výrobě nástroje při dodržení požadavků na kvalitu a náklady.

Vybrané úspěchy zákazníků

Mec-Plast

Moldmaking and injection molding specialist offers full service with Siemens Digital Industries Software solutions

With NX CAD, NX CAM and Mold Wizard, Mec-Plast offers consulting services for the design and production of pneumatic valves and solenoids

Další informace

Procházejte a prozkoumávejte řešení v rámci tohoto odvětví.

Správa životního cyklu

Správa dat a procesů v průběhu celého životního cyklu je pro řešení problémů důležitá bez ohledu na to, jakou roli podnik v daném odvětví hraje.  Naše řešení zlepšuje způsoby správy změn, provádění pracovních postupů, řízení kvality a propojení s externími dodavateli a zákazníky. Náš přístup k centralizaci technických informací v rámci řízení životního cyklu a udržování neustále aktuálních informací umožňuje pracovníkům využívajícím tyto znalosti dosahovat vyšší efektivity a výkonnosti.

Řízení projektů

Správa životního cyklu projektů v odvětví průmyslových a těžkých strojů nabízí inovativní platformu pro správu programů a řízení projektů životního cyklu výrobků.

Správa nákladů na nástroje

Správa nákladů na výrobek pro oblast forem, nástrojů a výlisků nabízí výrobcům přístup k rozsáhlé sadě dat v hlavní databázi. Výběr profilů a lokalit z hlavní databáze umožňuje využít různé předkonfigurované informace, například specifikace, výrobní postupy a hodinové sazby. Výsledkem je velmi podrobný výpočet nákladů, který nabízí při tvorbě rozpadů nákladů značnou flexibilitu.

Aditivní návrh a výroba

Naše řešení pro aditivní návrh a výrobu v oblasti těžkého průmyslu obsahuje integrované softwarové aplikace pro aditivní výrobu umožňují rychle měnit vzhled výrobků a postup výroby a revidovat obchodní modely.

Spolupráce s řetězcem dodavatelů

Spolupráce s řetězcem dodavatelů v oblasti forem, nástrojů a výlisků nabízí jednoduchou a bezpečnou platformu pro dodavatele, v níž mohou sdílet data o pracovních postupech a změnových procesech i dodavatelé mimo prostředí PLM daného výrobce.

Nástroje a příslušenství

Řešení nástrojů a příslušenství pro výrobu součástí v odvětví průmyslových a těžkých strojů nabízí ucelenou sadu propojených nástrojů pro výrobu součástí, například CAD/CAM, robotiku, CNC obrábění, CMM kontrolu a 3D tisk.

Výrobní informační systémy

Výrobní informační systémy (MES) umožňují propojit efektivní výrobu s řízením kvality, nastaveními viditelnosti a požadavky na optimalizaci.

Výrobní informační systém pro výrobní provozy

Náš výrobní informační systém pro výrobní provozy v odvětví forem a nástrojů umožňuje sbírat, agregovat, analyzovat a zobrazovat surová data a ta zasazovat do kontextu, integrovat je a kontrolovat jejich přesnost ve výrobním provozu.

Technické publikace

Složitost průmyslových strojů a těžkého průmyslu roste kvůli globalizaci, přizpůsobením a Průmyslu 4.0 dosud nevídaným tempem. Přenesení vývoje dokumentů a procesů správy do prostředí PLM vám umožní se s touto složitostí vyrovnat, a to díky efektivnějšímu a přesnějšímu procesu vývoje, pomocí kterého je možné se vyhnout duplicitním chybám a práci se zastaralými informacemi, které vznikají při tradičních postupech založených na papírování. Toto řešení vám také umožní vytvářet bohatší 2D a 3D obsah, díky čemuž získají koncoví uživatelé příslušné informace v médiích, která si sami zvolí.

Návrh forem, nástrojů a výlisků nové generace

Naše řešení pro návrh forem, nástrojů a výlisků nové generace využívá synchronní technologii, díky které lze efektivně pracovat s různými CAD daty a validovat návrhy forem v rané fázi návrhu, což výrobcům pomáhá získat výhodu před konkurencí díky rychlejší výrobě kvalitnějších součástí.

Tool Cost Management

Řešení pro správu nákladů na nástroje v oblasti forem, nástrojů a výlisků umožňuje výrobcům vytvářet velmi přesné nabídky a výrazně zrychlit přípravu návrhu. Toto řešení umožňuje parametrický výpočet různých technologií nástrojů. Můžete také využít integrovanou znalostní databázi obsahující referenční data a integrovaný nástroj pro výpočet doby zpracování a zajistit tak konzistentní výpočetní normu v rámci celé firmy.

Displaying of solutions.

Správa životního cyklu

Správa dat a procesů v průběhu celého životního cyklu je pro řešení problémů důležitá bez ohledu na to, jakou roli podnik v daném odvětví hraje.  Naše řešení zlepšuje způsoby správy změn, provádění pracovních postupů, řízení kvality a propojení s externími dodavateli a zákazníky. Náš přístup k centralizaci technických informací v rámci řízení životního cyklu a udržování neustále aktuálních informací umožňuje pracovníkům využívajícím tyto znalosti dosahovat vyšší efektivity a výkonnosti.

IoT a analýza životního cyklu (výrobní provoz)

Naše řešení pro IoT a analýzu životního cyklu v oblasti průmyslových strojů umožňuje kombinovat fragmentovaná data z různých zdrojů a inovovat výrobky. V každé fázi stroje jsou potřeba pokročilé analytické funkce – od návrhu a vývoje přes výrobu a dodání až po použití u zákazníka.

Řízení projektů

Správa životního cyklu projektů v odvětví průmyslových a těžkých strojů nabízí inovativní platformu pro správu programů a řízení projektů životního cyklu výrobků.

Správa nákladů na nástroje

Správa nákladů na výrobek pro oblast forem, nástrojů a výlisků nabízí výrobcům přístup k rozsáhlé sadě dat v hlavní databázi. Výběr profilů a lokalit z hlavní databáze umožňuje využít různé předkonfigurované informace, například specifikace, výrobní postupy a hodinové sazby. Výsledkem je velmi podrobný výpočet nákladů, který nabízí při tvorbě rozpadů nákladů značnou flexibilitu.

Správa procesů inženýringu modulárních strojů

Řešení pro správu procesů inženýringu modulárních průmyslových strojů podporuje postupy inženýringu na objednávku, konfigurace na objednávku a sestavení na objednávku, s jejichž pomocí lze zavést jednotné procesy pro konfiguraci a správu řad výrobků a určit funkční moduly (podsystémy), které lze snadno upravit dle specifických požadavků zákazníka a souvisejících změn.

Automatizace procesů inženýringu na objednávku

Řešení pro automatizaci procesů inženýringu na objednávku v oblasti průmyslových strojů nabízí výkonné prostředí pro tvorbu pravidel a úložiště, které odborníkům z jednotlivých oborů umožňuje popisovat pravidla a postupy osvědčené u inženýringu a produktů inženýringu na objednávku (ETO), což umožňuje snížit výrobní náklady konfigurovaných výrobků.

Spolehlivost a bezpečnost provozu

Řešení pro spolehlivost a bezpečnost provozu těžkých strojů využívá integrovaný přístup návrhu, který zvyšuje spolehlivost systému, snižuje nároky na podporu i logistiku a nabízí nejnižší celkové provozní náklady.

Správa ověřování

Naše řešení správy ověření pro odvětví těžkých strojů kombinuje funkce pro simulace komponent, řešení výrobních linek, plánování celých závodů a posuzování výrobních programů. To vše v jednotném prostředí a v rámci úplné uzavřené smyčky.

Strojírenský návrh pohonů

Strojírenský návrh pohonů pro těžkou techniku kombinuje pokročilé simulační funkce a nejlepší software pro generativní návrh a umožňuje tak vytvořit nejmodernější modelovací prostředí nabízející rychlé vyhodnocení efektivity návrhů pohonů.

Návrh a zprovozňování robotů

Díky řešení pro návrh a zprovozňování robotů a průmyslových strojů můžete vyvíjet programy, pomocí kterých bude možné posuzovat systémové chování a validovat ho virtuálně na úrovni buněk.

Softwarový inženýring

Řešení pro softwarový inženýring průmyslových strojů umožňuje transformovat nepropojené nástroje a procesy do integrovaného návrhového řešení, ve kterém lze spojením softwarových, strojírenských a elektrických prvků vytvořit digitální dvojčata a ta využít během vývoje výrobků a analýz dopadu.

Návrh výkonných strojů pro obrábění a výrobu

Návrh pokročilých výrobních strojů zítřka vyžaduje nový přístup. Strojírenské, elektrické a softwarové prvky se musí spojit a jen tak mohou překonat očekávání zákazníků. Simcenter vám pomůže navrhnout, simulovat a virtuálně zprovoznit pokročilé stroje – od koncepce, přes validaci až po nasazení.

Návrh výkonných systémů HVAC

Získejte lepší přehled o vlastnostech systémů HVAC a vyhodnoťte je s ohledem na jejich výkonnost, hluk, vibrace a chlazení lépe, než při fyzickém testování.

Návrh výkonných rotačních strojů

Získejte lepší přehled o vlastnostech rotačních strojů, například čerpadel, kompresorů, motorů a dalších, a vyhodnoťte je s ohledem na jejich výkonnost, hluk, vibrace a chlazení lépe, než při fyzickém testování.

Aditivní návrh a výroba

Naše řešení pro aditivní návrh a výrobu v oblasti těžkého průmyslu obsahuje integrované softwarové aplikace pro aditivní výrobu umožňují rychle měnit vzhled výrobků a postup výroby a revidovat obchodní modely.

Spolupráce v rámci dodavatelského řetězce

Naše řešení nabízí jednoduchou a bezpečnou platformu pro spolupráci se všemi dodavateli (i mimo prostředí PLM). Díky uložení dat o výrobku v centralizované databázi lze zachovat holistické zobrazení struktury výrobku včetně dat dodavatelů.

Spolupráce s řetězcem dodavatelů

Spolupráce s řetězcem dodavatelů v oblasti forem, nástrojů a výlisků nabízí jednoduchou a bezpečnou platformu pro dodavatele, v níž mohou sdílet data o pracovních postupech a změnových procesech i dodavatelé mimo prostředí PLM daného výrobce.

Plánování a simulace výrobních procesů

Řešení plánování a simulace výrobních procesů pro průmyslové a těžké stroje je navrženo tak, aby výrobcům umožnilo vypořádat se s vysoce složitými variacemi výrobků a vyrábět je v souladu s regionálními, místními i zákaznickými požadavky.

Správa výrobních dat

Naše řešení pro správu výrobních dat v odvětví průmyslových strojů umožňuje spravovat všechny informace o výrobcích, procesech, výrobních zdrojích a zařízeních v závodu v rámci jediného směrodatného zdroje pro oblast výroby.

Správa výrobních procesů a dat

Řešení pro správu životního cyklu výrobu v průmyslu těžké techniky umožňuje spravovat všechny informace o výrobcích, procesech, výrobních zdrojích a vybavení závodu v rámci jednoho zdroje výrobních znalostí.

Nástroje a příslušenství

Řešení nástrojů a příslušenství pro výrobu součástí v odvětví průmyslových a těžkých strojů nabízí ucelenou sadu propojených nástrojů pro výrobu součástí, například CAD/CAM, robotiku, CNC obrábění, CMM kontrolu a 3D tisk.

Rozvržení výroby, návrh linek a optimalizace provozu

Naše řešení rozvržení výroby, návrhu linek a optimalizace provozu pro odvětví průmyslových a těžkých strojů umožňuje navrhovat, rozvrhovat a konfigurovat prostředí továrny a také optimalizovat jeho provoz pomocí digitálních 3D modelů továren a pokročilých softwarových nástrojů.

Automatizace a zprovoznění

Výrobci strojů se snaží dodávat své výrobky na trh rychleji a získat tak náskok v dnešním konkurenčním prostředí. Naše řešení pro automatizaci a zprovoznění umožňuje výrobcům značně urychlit zprovoznění strojů a odhalovat selhání v nejkratší možné době. Propojením digitálních dvojčat nebo virtuálního modelu stroje se skutečnými řídicími systémy je možné testovat navržené stroje ve skutečných provozních podmínkách.

Plánování a rozvrhování výroby

Řešení plánování a rozvrhování výroby pro průmyslové a těžké stroje obsahuje sadu nástrojů, která vlastníkům, obsluze i prodejcům pomáhá spolupracovat na optimalizaci výrobních procesů v digitálním podniku a zvyšovat jeho efektivitu a flexibilitu a urychlovat dodání strojů na trh.

Integrované řízení kvality

Naše řešení integrovaného řízení kvality výrobcům umožňuje zvýšit kvalitu a snížit náklady v celém životním cyklu výrobku. Nabízí jim prostředí pro řízení kvality v uzavřené smyčce, ve kterém mohou optimalizovat provozní efektivitu, snížit množství odpadu a definovat výrobní operace.

Výrobní informační systémy

Výrobní informační systémy (MES) umožňují propojit efektivní výrobu s řízením kvality, nastaveními viditelnosti a požadavky na optimalizaci.

Výrobní informační systém pro výrobní provozy

Náš výrobní informační systém pro výrobní provozy v odvětví forem a nástrojů umožňuje sbírat, agregovat, analyzovat a zobrazovat surová data a ta zasazovat do kontextu, integrovat je a kontrolovat jejich přesnost ve výrobním provozu.

Správa dat z provozu

Řešení pro správu dat z provozu průmyslových strojů nabízí funkce pro správu fyzických výrobků a souvisejících dat a procesů, zejména správu dat z testování, jejich výroby a údržby, a také funkce související se servisními službami.

Správa dat z provozu

Řešení pro správu dat z provozu pomáhá v rámci odvětví těžké techniky zákazníkům spravovat celý životní cyklus konfigurace výrobku od konceptu až po varianty, od návrhu až po výrobu a servis.

Servisní inženýring a podpora průmyslových strojů

Řešení pro servisní inženýring a podporu průmyslových strojů umožňuje využít existující znalosti získané z návrhu i simulací ke stanovení servisních požadavků, plánů a postupů pro daný stroj. Ty je nutné vyvinout, validovat a zdokumentovat ještě před dodáním výrobku.

Servisní operace pro průmyslové stroje

Systém pro servisní operace průmyslových strojů umožňuje koordinovat údržbu podle dříve definovaných servisních plánů a pomáhá servisním podnikům generovat servisní objednávky, plánovat servisní zásahy a přiřazovat servisní úkony. Systém dále odesílá servisním technikům informace a objednávky, sleduje neuzavřené zakázky a kontroluje provedenou servisní práci.

Technické publikace

Složitost průmyslových strojů a těžkého průmyslu roste kvůli globalizaci, přizpůsobením a Průmyslu 4.0 dosud nevídaným tempem. Přenesení vývoje dokumentů a procesů správy do prostředí PLM vám umožní se s touto složitostí vyrovnat, a to díky efektivnějšímu a přesnějšímu procesu vývoje, pomocí kterého je možné se vyhnout duplicitním chybám a práci se zastaralými informacemi, které vznikají při tradičních postupech založených na papírování. Toto řešení vám také umožní vytvářet bohatší 2D a 3D obsah, díky čemuž získají koncoví uživatelé příslušné informace v médiích, která si sami zvolí.

Správa technických dat

Výroba průmyslových strojů a těžké techniky je stále složitější. Zvyšují se zejména nároky na vestavěný software a elektroniku. Mnoho výrobců se potýká s těmito novými a neustále se měnícími potřebami. Spravujte data technických týmů z různých oborů pro vývoj strojů a zařízení s integrovaným přístupem ke správě životního cyklu inženýringu, který využívá integrovanou správu požadavků, bezpečnou spolupráci s dodavateli a platformu pro správu technické dokumentace kombinující strojní, elektro, softwarová a data ze simulací v jednom kolaborativním prostředí.

Výroba kvalitních součástí

Naše řešení výroby kvalitních součástí nabízí ucelenou sadu propojených nástrojů pro výrobu součástí, která zahrnuje CAD/CAM, robotiku, CNC obrábění, CMM kontrolu a 3D tisk.

Správa nákladů na výrobek

Náklady na výrobu zařízení a strojů jsou pod neustálým tlakem a jsou ovlivňovány stále přísnějšími vládními předpisy. Přizpůsobené specifikace výrobků od uživatelů v oblasti průmyslových strojů a těžkého průmyslu ovlivňují procesy dodání, kalkulace nákladů a kontroly kvality po celém světě. Naše řešení pomáhají získat konkurenční výhodu díky efektivním a sofistikovaným řešením nákladů na výrobek, která integrují špičkový software PLM s přesnými nástroji pro správu nákladů.

Pokročilý inženýring strojů

Zavádění inovací při plánování, vývoji a výrobě může být náročné. Díky softwarovému řešení pro pokročilý inženýring strojů od společnosti Siemens Digital Industries Software může váš podnik nastoupit cestu digitálních inovací a zvýšit svou produktivitu. Naše řešení pro pokročilý inženýring strojů zajistí větší jistotu při vývoji pokročilých strojů, zkracuje čas potřebný k náběhu výroby díky virtuální konstrukci a zprovoznění jejímž výsledkem je včasná validace, zkrácení času potřebného ke zprovoznění a dřívější dosažení produktivity.

Pevnost a životnost

Zákazníci chtějí stroje, které vydrží a budou v provozu s minimálními odstávkami.  Aby takto navržené stroje splnily očekávání zákazníků, musí vydržet různé typy zatížení po dlouhou dobu. Naše řešení simulací a testování nabízí efektivní nástroje pro celý proces inženýringu životnosti, od vysoce kvalitního automatizovaného shromažďování dat o zatížení, přes odhady zatížení na celém stroji po vyhodnocení napětí a životnosti jednotlivých komponent!

Hluk a vibrace

Společnost Siemens Digital Industries Software nabízí kompletní sadu pokročilých nástrojů pro simulace a testování vibrací a akustiky, pomocí které lze snížit míru hluku na minimum a zvýšit výkonnost a predikovat dynamické a akustické vlastnosti stroje a také zdroj a přenosovou dráhu hluku v již nasazených strojích.

Řízení teploty a spotřeby energie

Navrhněte efektivní systém řízení teploty strojů již v rané fázi jejich vývoje. Tepelná a energetická řešení společnosti Siemens Digital Industries Software vám pomohou během celého vývoje, od modelování 1D systémů až po 3D simulace přenosu tepla a proudění ve chladicích systémech a vlivu tepla na jednotlivé komponenty stroje.

Výkonnost a účinnost

Účinnost, průtok, výměna tepla a řídicí systémy – tyto faktory zásadně ovlivňují výkonnost systémů HVAC, například tepelných čerpadel, klimatizací a pecí.  S řešením pro simulace a testování společnosti Siemens Digital Industries Software získáte nástroje, které vám pomohou určit, zda systém HVAC tato kritéria splňuje ještě před tvorbou samotného prototypu.

Hluk, vibrace a dynamika

Zákazníci chtějí, aby byly jejich systémy HVAC co možná nejtišší.  Snižte míru hluku a vibrací na minimum díky kompletní sadě pokročilých nástrojů pro simulace a testování vibrací a akustiky a predikujte dynamické a akustické vlastnosti pece, klimatizace nebo tepelného čerpadla a také zdroj a přenosovou dráhu hluku v systémech instalovaných v budovách.

Hluk, vibrace a dynamika

Drnčení, pískání, torzní vibrace, dynamika rotoru a další problémy s hlukem a vibracemi jsou u rotačních strojů běžnou záležitostí. Snižte míru hluku a vibrací na minimum díky kompletní sadě pokročilých nástrojů pro simulace a testování vibrací a akustiky a predikujte dynamické a akustické vlastnosti stroje a také zdroj a přenosovou dráhu hluku v již nasazených strojích.

Návrh s ohledem na proudění vzduchu a řízení teploty

Navrhněte efektivní systém řízení teploty rotačních strojů již v rané fázi vývoje. Tepelná a energetická řešení společnosti Siemens Digital Industries Software vám pomohou během celého vývoje, od modelování 1D systémů až po 3D simulace přenosu tepla a proudění ve chladicích systémech a vlivu tepla na jednotlivé komponenty stroje.

Digitální maketa, virtuální a rozšířená realita

Digitální maketa, virtuální a rozšířená realita pro odvětví průmyslových strojů je technologie pro vizualizaci životního cyklu, díky které se mohou konstrukční týmy ponořit do virtuálního světa digitálních dvojčat výrobků a vytvářet detailní digitální prototypy složené z tisíců součástí a komponent.

Životní cyklus a analýza provozu

Kvůli nízkým maržím na výrobcích, stárnoucím výrobním prostředkům a rychle se měnícím volbám zákazníků vytvářejí společnosti komplexní digitální dvojče pro optimalizaci výrobků a procesů. Naše řešení pro životní cyklus a analýzu provozu umožňuje servisním technikům shromažďovat informace ze strojů pomocí IoT, takže mohou sledovat požadavky na servis, řešit problémy a využívat informace z praxe v procesu návrhu, testování a výroby k zajištění neustálého zlepšování životního cyklu výrobku.

Řízení kvality s uzavřenou smyčkou

Systém pro řízení kvality s uzavřenou smyčkou spojuje prostředí PLM pro spolupráci se systémem řízení kvality společnosti Siemens. Dokumentace, data, analýzy a procesy spojené s kvalitou mohou být začleněny do digitálního vlákna spolu s definicemi výrobků, informacemi o výrobních procesech a dalšími prvky a zlepšit tak řízení kvality v celém výrobním procesu.

Optimalizace výroby a závodu

Řešení pro optimalizaci výroby a závodu pomáhá propojit globální inženýrské a výrobní týmy tak, aby všichni mohli pracovat se stejnými požadavky, modely a výrobními procesy v souladu se specifikacemi. V tomto prostředí pro spolupráci mohou výrobci podporovat dodavatele OEM nebo sami dodávat a instalovat stroje u koncových zákazníků a využívat přitom výhod, které jim přináší lepší simulace a optimalizace plánování výroby, optimalizované návrhy a výrobní procesy a výrobní data propojená s vývojem.

Řešení pro servisní cyklus a analýzy

Řešení pro servisní cyklus a analýzy umožňuje výrobcům průmyslových strojů navrhovat stroje modulárně, výsledkem čehož je proces vývoje výrobků, který umožňuje vyrábět decentralizované a autonomní stroje, které spolu dokážou vzájemně komunikovat.

Návrh forem, nástrojů a výlisků nové generace

Naše řešení pro návrh forem, nástrojů a výlisků nové generace využívá synchronní technologii, díky které lze efektivně pracovat s různými CAD daty a validovat návrhy forem v rané fázi návrhu, což výrobcům pomáhá získat výhodu před konkurencí díky rychlejší výrobě kvalitnějších součástí.

Tool Cost Management

Řešení pro správu nákladů na nástroje v oblasti forem, nástrojů a výlisků umožňuje výrobcům vytvářet velmi přesné nabídky a výrazně zrychlit přípravu návrhu. Toto řešení umožňuje parametrický výpočet různých technologií nástrojů. Můžete také využít integrovanou znalostní databázi obsahující referenční data a integrovaný nástroj pro výpočet doby zpracování a zajistit tak konzistentní výpočetní normu v rámci celé firmy.

Smarter Machines

Develop smarter machines that understand requirements and deliver intelligent solutions while radically reducing manufacturing waste and energy consumption.

Reliability

Develop reliable smart HVAC systems and components in a shorter time and with minimum prototype testing.

Smart Building

Implement a customized smart home automation system taking into consideration the performance and source of the energy.

Modular Design HVAC

Balance space, efficiency, performance, and durability of HVAC systems through intelligent design.

Inteligentní výkonové inženýrství

Kvůli zvyšující se integraci softwaru a elektrických systémů strojů s jejich výrobním prostředím je výroba strojů stále složitější. Naše řešení využívající inteligentní výkonové inženýrství vám pomůže automatizovat procesy sdílení informací mezi konstrukčními týmy, analytiky, týmy výrobních testů a servisními inženýry. Díky tomu mohou týmy nejefektivněji vyhodnotit možnosti a omezení variant výrobků.

Digital part production

Original equipment manufacturers (OEMs), as well as their supply chain partners, are tasked with manufacturing parts and components for industrial machines. For both organizations, functionality on the shop floor is critical. Our Digital Part Production solution ensures new parts are integrated into the larger machine while meeting high tolerances and precision needs. This provides parts that are built quickly and ensure reliability and the highest quality while maximizing production capacity.

Smart manufacturing

Increasingly, component makers require agile manufacturing processes to outpace competition and deliver specialized products sooner. With our smart manufacturing solutions, organizations can digitally transform their enterprise and maximize operational efficiency. This all begins with using the digital twin to plan products and assemblies; implementing a flexible manufacturing system to execute production; and finally, leveraging the industrial internet of things to optimize quality.

Accelerated product introduction

Component manufacturers are often challenged to supply machine builders with the latest and greatest assets. Assets can range from small, simple, single-piece items, to complex hydraulic, pneumatic and electrical units engineered in large quantities. By tapping into virtual machining solutions, these two segments can deliver products at volume while tracking changes throughout the development process, helping drive down costs and optimize output.

Displaying of solutions.

Další informace

Formy, nástroje a výlisky

Výrobci forem a nástrojů čelí mnoha výzvám v oblasti návrhu výrobků, které jsou stále složitější, zatímco materiály používané k výrobě se posouvají ke stále lehčím alternativám. Tyto výzvy způsobují vyšší poptávku po dalších nástrojích a formách. Výrobci nástrojů musí být schopni rychle inovovat, aby odolali globální konkurenci, takže se mohou od ostatních odlišit vyšší spolehlivostí a flexibilitou při plnění požadavků výrobců, nižšími náklady a schopností měnit častěji návrh.

Naše řešení podporují celý proces výroby nástrojů. Díky digitalizaci jsou stroje, vybavení a zaměstnanci spojeni v jediném systému a návrh výrobku je možné propojit se způsoby jeho výroby, požadovanými zdroji na výrobu a údaji o tom, kde bude výroba probíhat. Pomocí rychlých iterací návrhu a virtuálního ověření ještě před výrobou pomáhá společnost Siemens globálním výrobcům zkrátit čas potřebný k dodání na trh a současně zvýšit kvalitu a snížit náklady. Díky tomu je možné vybudovat efektivnější podnikání v oblasti forem a nástrojů, které dokáže rychle reagovat na potřeby trhu.

Méně Více
Formy, nástroje a výlisky