Správa procesů inženýringu modulárních strojů

Aby výrobci efektivně zvládli složitost výrobků a procesů a udrželi náklady pod kontrolou, musí zavést strategii modularizovaného vývoje výrobků, která bude využívat společných prvků architektur výrobků. Naše řešení pro správu procesů inženýringu modulárních průmyslových strojů podporuje postupy inženýringu na objednávku, konfigurace na objednávku a sestavení na objednávku, s jejichž pomocí lze zavést jednotné procesy pro konfiguraci a správu řad výrobků a určit funkční moduly (podsystémy), které lze snadno upravit dle specifických požadavků zákazníka a souvisejících změn.

Aby výrobci efektivně zvládli složitost výrobků a procesů a udrželi náklady pod kontrolou, musí zavést strategii modularizovaného vývoje výrobků, která bude využívat společných prvků architektur výrobků. Naše řešení pro správu procesů inženýringu modulárních průmyslových strojů podporuje postupy inženýringu na objednávku, konfigurace na objednávku a sestavení na objednávku, s jejichž pomocí lze zavést jednotné procesy pro konfiguraci a správu řad výrobků a určit funkční moduly (podsystémy), které lze snadno upravit dle specifických požadavků zákazníka a souvisejících změn.

Learn More

Nabízíme řešení pro inženýry, kteří chtějí při tvorbě nových strojů systematicky opakovaně využívat existující komponenty nebo celé systémové moduly.

Díky našemu řešení máte jistotu, že konfigurace stroje bude přesně odpovídat požadavkům a že rozpiska bude obsahovat ty správné komponenty a jejich revize. Samozřejmostí je správné použití a odkazování existujících modulů v nových návrzích. Díky tomu ušetří vaši inženýři spoustu času, který by jinak trávili vyhledáváním, identifikací a kopírováním správných revizí existujících modulů v případě změn.

Nové moduly lze odvodit úpravou samostatné kopie existujícího modulu. Tím se zabraňuje nechtěným změnám v existujících návrzích a nový modul lze opakovaně využívat v budoucích strojích. Díky tomuto mechanismu mohou inženýři u libovolného stroje snadno zjistit a sledovat, které komponenty kterých revizí se v životním cyklu výrobku používají. Při odhalení případného problému nebo změny lze snadno zjistit případné důsledky.

Možnosti řešení

Prohlédněte si klíčové oblasti tohoto řešení.

Adaptable PLM Foundation

Spravujte a koordinujte nasazení inženýringu strojů s podporou více formátů CAD na více pracovišť v celém podniku. Organizujte součásti strojů do rozměrových řad a zobrazujte si příslušné atributy.

Bill of Materials Management

Generujte a spravuje zabezpečené víceoborové rozpisky, od prvotního konceptu až po konec životního cyklu, a zahrňte do nich všechny konfigurace strojů.

Document Management & Publishing

Vytvářejte a spravujte dokumentace a specifikace strojů obsahující text, 2D a 3D ilustrace z importovaného CAD modelu, soubory JT a data rozpisek, které utvářejí základ pro úplné návrhové specifikace, předpisy nebo cenové nabídky.

Mechanical Design Management

Efektivně spravujte programy, projekty, prostředky, úlohy a rozvrhy a spojte veškerá data strojírenského návrhu (MCAD) do jednotného prostředí pro správu dat výrobku (PDM) a zvyšte tak produktivitu.

Simulation Management

Integrujte a spravujte procesy návrhů strojů a data z různých inženýrských oborů, například strojírenství, elektroniku, formulované návrhy a softwarový inženýring.

Sourcing & Supplier Integration

Vytvářejte a sdílejte balíky údajů o strojích s dodavateli tak, aby při otevření příslušných souborů v jejich nativních CAD systémech viděli pouze data, která potřebují, soubory upravili a odeslali je zpět – to vše na zabezpečeném jednotném portálu.

Verification & Validation

Definujte vztahy a závislosti mezi víceoborovými objekty návrhu a určete požadavky na výrobky, jejichž plnění je potřeba ověřovat u všech možných konfigurací.