Plánování a simulace výrobních procesů

Plánování a simulace výrobních procesů

Naše řešení plánování a simulace výrobních procesů pro průmyslové a těžké stroje je navrženo tak, aby výrobcům umožnilo vypořádat se s vysoce složitými variacemi výrobků a vyrábět je v souladu s regionálními, místními i zákaznickými požadavky. Řešení například umožňuje vytvořit výrobní rozpisky pro různé závody z jedné celistvé rozpisky, přenést pracovní návodku přímo do výrobního provozu a vyměňovat data mezi inženýrským a výrobním oddělením v uzavřené smyčce.

Naše řešení plánování a simulace výrobních procesů pro průmyslové a těžké stroje je navrženo tak, aby výrobcům umožnilo vypořádat se s vysoce složitými variacemi výrobků a vyrábět je v souladu s regionálními, místními i zákaznickými požadavky. Řešení například umožňuje vytvořit výrobní rozpisky pro různé závody z jedné celistvé rozpisky, přenést pracovní návodku přímo do výrobního provozu a vyměňovat data mezi inženýrským a výrobním oddělením v uzavřené smyčce.

Plánování a simulace výrobních procesů

Learn More

Pro zvládnutí složitosti strojů a pro uspokojení požadavků na jejich přizpůsobení je zapotřebí mnoho oborů a flexibilní modulární plány výrobních procesů. Starší metody jsou příliš časově náročné a neumožňují vypořádat se s těmito vzrůstajícími problémy.

Vývojáři strojů se také potýkají s rostoucí konkurencí na globálním trhu, která spolu se zvyšující se složitostí strojů zvyšuje rizika, že pokud jejich podnik nedokáže využívat výrobní prostředky efektivně, projeví se to negativně na jeho ziskovosti.

Aby mohly podniky v tomto prostředí uspět nad konkurencí, musí začít s digitalizací celého výrobního procesu, například začlenit simulace do vývoje výrobků, snížit množství odstávek a provádět změny tam, kde to bude nejméně nákladné a s nejmenším vlivem na kvalitu. Tyto problémy mohou vyřešit špičkové nástroje, které výrobcům umožní lépe spolupracovat, zefektivnit provoz a zvýšit efektivitu.

Naše řešení plánování a simulace výrobních procesů pro průmyslové a těžké stroje vytváří systém pro správu změn v uzavřené smyčce, ve kterém mohou inženýrské a výrobní týmy vyhodnocovat vliv změn návrhu a provádět studie proveditelnosti a montáže. Řízené provádění změn s podporou spolupráce umožňuje urychlit dodání výrobků na trh a zajistit, že bude návrh odpovídat výrobním zvyklostem a že veškeré problémy budou vyřešeny ještě před předáním do výroby.

Plánování a simulace výrobních procesů

Možnosti řešení

Prohlédněte si klíčové oblasti tohoto řešení.

Additive Manufacturing Data Management

Bezpečně spravujte data zahrnující celý proces aditivní výroby, urychlete vývoj výrobků a získejte přesnější přehled o nákladech na jednotlivé stroje.

Bill of Materials Management

Vytvářejte a synchronizujte zobrazení rozpisek pro plány výrobních procesů návrhu, výroby i servisu. Vytvářejte pomocí výkonných konfiguračních nástrojů složité varianty strojů podle požadavků zákazníků v různých zemích.

Factory Logistics & Material Flow Optimization

Vyvíjejte 3D virtuální modely výrobních systémů, které usnadní optimalizaci rozvržení továrny a umožní zvážit vliv různých faktorů, například bezpečného prostoru, hluku a bezpečnosti ještě před zahájením výroby.

Geographic-based Part Manufacturing Information Access (Intosite)

Vytvořte schémata strojů a jejich umístění v rámci závodu, naznačte montáž a analýzu toků výrobních materiálů. Tím vznikne srozumitelné 3D zobrazení pro všechny zaměstnance.

Human Factors & Ergonomics

Využijte naplno digitální procesy: ověřování výrobních procesů, validaci plánů, optimalizaci pracovních sil pomocí simulací či analýzu robotických systémů.

Manufacturing Process Planning

Prezentujte plány výrobních procesů ve všech částech provozu, synchronizujte výrobní rozpisky, vizualizujte navrhované plány a začleňte do nich analýzy kvality a výrobní možnosti.

Manufacturing Work Instructions

Dodejte obsluze aktuální informace o výrobcích, procesech a prostředcích a vysvětlete jim výrobní a montážní postupy pomocí nástrojů pro 2D i 3D vizualizaci.

Robotics & Automation Programming

Zvyšte výrobní efektivitu a flexibilitu u složitějších operací strojů prostřednictvím robotiky a automatizace.