Výrobní informační systémy

Naše výrobní informační systémy (MES) pro průmyslové stroje umožňují propojit efektivní výrobu s řízením kvality, nastaveními viditelnosti a požadavky na optimalizaci.
Naše výrobní informační systémy (MES) pro průmyslové stroje umožňují propojit efektivní výrobu s řízením kvality, nastaveními viditelnosti a požadavky na optimalizaci.

Learn More

Výrobci těžkých strojů se potýkají s globální konkurencí, neustále složitějšími výrobky, zrychlujícím se vývojem, měnícími se požadavky a tlakům na snižování ceny. Pro úspěch v těchto podmínkách je nutné mít k dispozici včasné a kompletní informace. 
 
Díky výrobním informačním systémům (MES) mohou výrobci těžkých strojů integrovat výrobní informace v reálném čase a podpořit tak rozhodovací procesy. Výrobní informační systémy jsou důležité pro digitální závody a digitální dvojčata výrobků, které vznikají jako výsledek spolupráce různých technologií, podniků, odvětví a sektorů různých národností a dodavatelských řetězců. Výrobci těžkých strojů hledají způsoby, jak zvýšit efektivitu, zjednodušit procesy a snížit náklady. 
 
Aby mohli výrobci zlepšit spolupráci a transparentnost informací v jednotlivých závodech a celém podniku, potřebují snadno integrovat data, přistupovat k nim, analyzovat je a také je vizualizovat. Náš výrobní informační systém umožňuje sbírat, agregovat, analyzovat a zobrazovat hodnotné poznatky a ty zasazovat do kontextu, integrovat je a kontrolovat jejich přesnost ve výrobním provozu, což pomáhá snižovat rizika.

Možnosti řešení

Prohlédněte si klíčové oblasti tohoto řešení.

Data Collection & Acquisition

Definujte a spravujte kolekce dat přicházejících i zpracovávaných objednávek a také konečných kontrol.

Dispatching Production

Přizpůsobte výrobu objednávkám zákazníků a zpracovávejte změny pracovních objednávek pomocí posloupností, globální sledovatelnosti a správě změn.

Document Control

Vytvořte elektronické pracovní návodky obsahující text, grafiku či video. Nabídněte pracovníkům v provozu přehlednou referenční dokumentaci v souladu s technologickými postupy.

Labor Management

Minimalizujte rizika a zvyšte kvalitu tím, že k jednotlivým výrobním operacím přiřadíte určité dovednosti. Tím zajistíte, že veškeré činnosti bude provádět dostatečně proškolený personál.

Maintenance Operations Management

Spojte nástroje potřebné pro výrobu s existujícími zdroji, definujte a spravujte požadavky na údržbu nástrojů a zajistěte, že budou používány nástroje splňující požadavky pro danou činnost.

Movement Storage & Tracking of Materials

Spravujte úplnou historii objednávek práce, která vám pomůže spravovat skladové zásoby, sledovat materiál a dodržet časový plán.

Operations & Detailed Scheduling

Dosáhněte maximálního plnění výrobních rozvrhů díky funkcím podrobného rozvrhování podle předdefinovaných pravidel konfigurovaných strojů stanovených na úrovni objednávky práce nebo provozu.

Performance Analysis

Namapujte existující výrobní metriky a využijte dynamických ukazatelů výkonnosti a řídicích panelů, díky kterým můžete vizualizovat a reagovat na provozní KPI v reálném čase.

Process Management

Podpořte proces řešení problémů ve výrobním provozu tím, že do výrobní rozpisky přidáte doplňková inženýrská data specifická pro tento provoz.