Správa výrobních dat

Naše řešení pro správu výrobních dat v odvětví průmyslových strojů umožňuje spravovat všechny informace o výrobcích, procesech, výrobních zdrojích a zařízeních v závodu v rámci jediného směrodatného zdroje pro oblast výroby. Získáte tak jediný, škálovatelný a bezpečný zdroj výrobních dat, který podporuje procesy životního cyklu od inženýrství až po výrobu, což vám umožní zlepšit vliv výroby na inovace výrobků a výrazně zvýšit ziskovost, zkrátit dobu uvedení výrobků na trh a zlepšit kvalitu.

Naše řešení pro správu výrobních dat v odvětví průmyslových strojů umožňuje spravovat všechny informace o výrobcích, procesech, výrobních zdrojích a zařízeních v závodu v rámci jediného směrodatného zdroje pro oblast výroby. Získáte tak jediný, škálovatelný a bezpečný zdroj výrobních dat, který podporuje procesy životního cyklu od inženýrství až po výrobu, což vám umožní zlepšit vliv výroby na inovace výrobků a výrazně zvýšit ziskovost, zkrátit dobu uvedení výrobků na trh a zlepšit kvalitu.

Learn More

Řešení pro správu výrobních dat umožňuje výrobcům průmyslových strojů patřičně spolupracovat a vytvářet, ověřovat a optimalizovat výrobní plány současně s návrhem výrobku. Vytvoření společného prostředí pro více oborů, které sdílí stejné požadavky, umožňuje výrobcům strojů výrazně zvýšit produktivitu životního cyklu mezi inženýringem, strojírenstvím a výrobou. Díky tomu je možné snížit plýtvání materiálem a navýšit hodnotu příslušných rozhodnutí, jelikož vzájemné vztahy mezi informacemi využívá širší okruh uživatelů, kteří tak mohou v kratším časovém horizontu dospět k lepším rozhodnutím.

Naše řešení pro správu výrobních dat v odvětví průmyslových strojů umožňuje spravovat všechny informace o výrobcích, procesech, výrobních zdrojích a zařízeních v závodu v rámci jediného směrodatného zdroje pro oblast výroby. Získáte tak jediný, škálovatelný a bezpečný zdroj výrobních dat, který podporuje procesy životního cyklu od inženýrství až po výrobu, což vám umožní zlepšit vliv výroby na inovace výrobků a výrazně zvýšit ziskovost, zkrátit dobu uvedení výrobků na trh a zlepšit kvalitu.

Naše řešení poskytuje konzistentní zdroj aktuálních informací, který zvyšuje produktivitu jednotlivců a zároveň podporuje řešení pro správu procesů a pracovních postupů. Díky tomu je možné zkrátit dobu uvedení výrobku na trh, snížit neočekávané náklady a minimalizovat neoptimalizované části výroby, a to od prvotního konceptu výrobku až po podporu koncového zákazníka.

Možnosti řešení

Prohlédněte si klíčové oblasti tohoto řešení.

Adaptable Integrated BOM

Efektivně spravujte a rozšiřujte kusovníky za hranice návrhu a vývoje a zahrňte do nich předběžné konfigurace a plánování, následnou výrobu, služby a podporu.

Adaptable PLM Foundation

Spravujte a koordinujte zavedení na více pracovištích v rámci globální společnosti a vizualizujte, analyzujte a ověřujte 3D návrhy vytvořené z více systémů CAD.

Additive Manufacturing Data and Process Management

Bezpečně spravujte data v rámci celého procesu aditivní výroby, včetně samotného procesu tisku, manipulace s materiálem a výrobních úkonů.

Assembly Manufacturing Data and Process Management

Spravujte při výrobě těžké techniky výrobní data, informace o procesech, zdrojích a výrobních závodech v integrovaném prostředí životního cyklu výrobků a výroby, abyste si zajistili patřičnou harmonii mezi inženýrským kusovníkem, výrobním kusovníkem a MBOP.

Author Manufacturing Process Plans More Efficiently

Vytvářejte, analyzujte, řiďte a sdílejte výrobní plány a informace efektivně po celém podniku.

Automation Design Data and Process Management

Spravujte data, znalosti a komunikaci mezi strojírenskými, elektrotechnickými a automatizačními odvětvími v rámci mechatroniky a procesů vytváření návrhů systémů, a to včetně kódování PLC, schémat elektroinstalace, schémat kabeláže a hardwarových spojů.

Business Intelligence & Reporting Tools

Viditelnost a shromažďování znalostí při vývoji výrobků je zásadní pro přijímání chytrých obchodních rozhodnutí. Samoobslužná hlášení v přirozeném jazyce usnadňují efektivní vytváření nových analýz a předkonfigurovaných výstupů pro rychlé porozumění vašim výrobkům a procesům.

Change Management & Workflow

Vytvořte spojení mezi přehledy zaměřenými na výrobky a závod prostřednictvím konfigurace seznamu procesů k výrobkům, stanicím závodu, jednotlivým buňkám i k celé výrobě nezávisle na sobě.

Factory and Line Design Data and Process Management

Zvyšte produktivitu pomocí uchovávání plánů rozvržení závodů v kontextu seznamu procesů a spravujte data o rozvržení závodů v prostředí založeném na spolupráci.