Správa životního cyklu

V oblasti průmyslových a těžkých strojů nebyl nikdy dříve tak výrazný tlak na snižování nákladů. Efektivitu je tak nutné zvyšovat, kdekoliv je to možné.  Správa dat a procesů v průběhu celého životního cyklu je pro řešení problémů důležitá bez ohledu na to, jakou roli podnik v daném odvětví hraje.  Naše řešení zlepšuje způsoby správy změn, provádění pracovních postupů, řízení kvality a propojení s externími dodavateli a zákazníky. Náš přístup k centralizaci technických informací v rámci řízení životního cyklu a udržování neustále aktuálních informací umožňuje pracovníkům využívajícím tyto znalosti dosahovat vyšší efektivity a výkonnosti.

V oblasti průmyslových a těžkých strojů nebyl nikdy dříve tak výrazný tlak na snižování nákladů. Efektivitu je tak nutné zvyšovat, kdekoliv je to možné.  Správa dat a procesů v průběhu celého životního cyklu je pro řešení problémů důležitá bez ohledu na to, jakou roli podnik v daném odvětví hraje.  Naše řešení zlepšuje způsoby správy změn, provádění pracovních postupů, řízení kvality a propojení s externími dodavateli a zákazníky. Náš přístup k centralizaci technických informací v rámci řízení životního cyklu a udržování neustále aktuálních informací umožňuje pracovníkům využívajícím tyto znalosti dosahovat vyšší efektivity a výkonnosti.

Learn More

Složitost průmyslových a těžkých strojů se neustále zvyšuje a stejně tak požadavky zákazníků na jejich přizpůsobování. Z tohoto důvodu musí být výrobní procesy podniků pružné a dostatečně odolné.  To může být značně obtížné v případě, kdy jsou důležitá podniková data nedostupná nebo uložena v nespravovaných umístěních a často v nekompatibilních formátech.

Naše řešení pro správu životního cyklu umožňuje slučovat a propojovat výstupy existujících systémů, aby všichni dodavatelé, externí servisní pracovníci i zákazníci mohli práci provádět rychleji a neztrácet čas hledáním potřebných informací.  V celém podniku lze tak provádět lépe informovaná rozhodnutí a vytvářet hodnoty.

Naše řešení umožňuje v rámci integrovaného a dostupného zabezpečeného prostředí provádět s technickými informacemi i řadu dalších úkonů.  Ať už se jedná o správu změn, realizaci pracovních postupů, zvyšování kvality nebo připojování externích dodavatelů a zákazníků, díky našemu řešení se budete moci zaměřit na životní cyklus strojů, od prvotního nápadu až po jejich nasazení. Veškerá dokumentace zůstane během jednotlivých fází aktuální a bude dostupná všem účastníkům.

Záznam webináře | 65 minut

How to improve product Mechatronic Performance with Simcenter 3D Motion

Mechatronic Performance

Discover how to quickly analyze and optimize the real-world behavior of mechatronic designs and to guarantee that they perform as expected, before committing to expensive physical prototype testing.

Podívejte se na webinář

Možnosti řešení

Prohlédněte si klíčové oblasti tohoto řešení.

Adaptable PLM Foundation

Umožněte zúčastněným stranám rychlejší a lepší rozhodování díky integraci klíčových informací a jejich zpřístupnění kdekoliv, kdykoliv a na libovolném zařízení.

Bill of Materials Management

Soustřeďte veškeré informace o výrobku, projektu nebo závodu do společné rozpisky, která se tak stane jediným správným zdrojem informací.

Change Management & Workflow

Nabídněte zúčastněným stranám ze všech oborů holistický pohled na celý stroj, ve kterém budou návrhová data vždy přesná a aktuální. Zajistěte, že všechny zúčastněné osoby budou vědět, co se změnilo a jaké to mělo dopady.

Materials Data & Lifecycle Management

Sledujte soulad materiálu s předpisy zpětně k jednotlivým požadavkům a úředním omezením a analyzujte je z hlediska technologií, specifikací a vyrobitelnosti.

Model Based Systems Engineering

Využijte u projektů strojů systémový inženýring a sjednoťte a spravujte elektrické a strojírenské odevzdávky ze všech oborů, abyste dosáhli provozní dokonalosti.

Product Configuration

Slučte informace o výrobcích a závodech, řiďte tak jejich složité konfigurace a snadno identifikujte a spravujte jedinečné odchylky mezi podobnými výrobky, projekty a závody.

Product Requirements Engineering

Zaznamenávejte, spravujte a řiďte smluvní požadavky a kontrolujte, zda jim výstupy vyhovují, čímž zajistíte úspěšnost projektu při zachování plné sledovatelnosti.

Search & Analytics

Získávejte poznatky a znalosti díky výkonnému webovému vyhledávání a analýzám dat výrobků, projektů a závodů a zvyšujte efektivitu veškerých operací spojených s návrhem.

Visualization, Digital Mockup & Virtual Reality

Sbírejte a vizualizujte informace o návrhu, projektu nebo závodu rychleji díky grafickému nebo datovému zobrazení a umožněte svým inženýrům i manažerům rychlejší rozhodování.