IoT a analýza životního cyklu (výrobní provoz)

IoT a analýza životního cyklu (výrobní provoz)

Naše řešení pro IoT a analýzu životního cyklu umožňuje výrobcům průmyslových strojů lépe monitorovat jejich výkonnost a sbírat data z provozu. Tato data získaná prostřednictvím internetu věcí spolu z informacemi ze systému PLM a digitálních dvojčat pak pomáhají zvládnout složitost výrobků, vypořádat se s rostoucím počtem předpisů a získat převahu nad konkurencí...

Naše řešení pro IoT a analýzu životního cyklu umožňuje výrobcům průmyslových strojů lépe monitorovat jejich výkonnost a sbírat data z provozu. Tato data získaná prostřednictvím internetu věcí spolu z informacemi ze systému PLM a digitálních dvojčat pak pomáhají zvládnout složitost výrobků, vypořádat se s rostoucím počtem předpisů a získat převahu nad konkurencí...

IoT a analýza životního cyklu (výrobní provoz)

Learn More

Inteligentnější a propojenější stroje pomáhají měnit způsoby, jakými výrobci své výrobky vytváří a prodávají. Výrobci schopni sledovat výkonnost výrobků a jejich využívání pomocí internetu věcí (IoT) mohou oproti ostatním výrobcům získat značnou výhodu. To posiluje potřebu po inteligentnějších a propojenějších strojích, které nabízí konkurenční výhodu díky jejich dostupnosti a vyšší výkonnosti.

Prodlužování dodavatelských řetězců a nižší viditelnost jednotlivých dodavatelů zvyšuje riziko, že součásti nebudou po dodání k zákazníkovi splňovat předepsané požadavky. Tím se mohou výrazně zvýšit náklady na záruční a servisní opravy. Naše řešení pro IoT a analýzu životního cyklu v oblasti průmyslových strojů umožňuje kombinovat fragmentovaná data z různých zdrojů a tím zákazníkům pomáhá inovovat jejich výrobky. 

V každé fázi stroje jsou potřeba pokročilé analytické funkce – od návrhu a vývoje přes výrobu a dodání až po použití u zákazníka. Naše řešení pro IoT umožňuje sbírat data strojů z provozu a tato data spolu z informacemi ze systému PLM a digitálních dvojčat využít pro získávání dalších znalostí o výrobcích, což představuje konkurenční výhodu.

IoT a analýza životního cyklu (výrobní provoz)
Vybrané úspěchy zákazníků

Agfa Graphics

Simcenter SCADAS XS helps Agfa Graphics improve efficiency when investigating vibrations and studying dynamic machine behavior

Testing solution from Siemens Digital Industries Software helps Agfa Graphics reduce vibrations and deliver top-quality printing plates for customers worldwide

Další informace

Záznam webináře | 24 minut

The Closed-Loop Digital Twin

Zjistěte, jaká data o výkonnosti přináší IIoT v rámci inovací v uzavřené smyčce

Podívejte se na webinář