Inteligentní výkonové inženýrství

2 inženýři pozorující stroj s dopravníkem a digitální grafikou

Kvůli zvyšující se integraci softwaru a elektrických systémů strojů s jejich výrobním prostředím je výroba strojů stále složitější. Naše řešení využívající inteligentní výkonové inženýrství vám pomůže automatizovat procesy sdílení informací mezi konstrukčními týmy, analytiky, týmy výrobních testů a servisními inženýry. To umožňuje týmům nejefektivněji pro výrobce strojů vyhodnotit možnosti a omezení variant výrobků.

Kvůli zvyšující se integraci softwaru a elektrických systémů strojů s jejich výrobním prostředím je výroba strojů stále složitější. Naše řešení využívající inteligentní výkonové inženýrství vám pomůže automatizovat procesy sdílení informací mezi konstrukčními týmy, analytiky, týmy výrobních testů a servisními inženýry. To umožňuje týmům nejefektivněji pro výrobce strojů vyhodnotit možnosti a omezení variant výrobků.

Digitální zobrazení CNC strojů

Learn More

Výrobci čelí riziku výrazného narušení provozu, a když se snaží řešit potřebu výroby většího množství přizpůsobených strojů bez patřičné spolupráce a s ručními procesy, riskují, že se ztratí ve složitosti. Naše řešení využívající inteligentní výkonové inženýrství se zaměřuje na vylepšení simulací, návrhů a prvků konektivity pro výrobce strojů a zahrnuje následující:

Multifyzikální simulace strojů

Navýšení výkonnosti chytrých strojů si žádá víceoborovou spolupráci a využití simulací napříč širokou škálou fyzikálních oborů. To vám umožní zachytit složitost různých typů fyzikálních prvků a provádět multifyzikální simulace v různých odvětvích.

Integrovaný návrh strojů a simulace

Konstruktéři a simulační inženýři mohou pracovat napříč jednotlivými nástroji s primárním modelem konceptu toho stejného modelu a udržovat data simulací synchronizovaná s návrhem. Díky tomu je možné snadno používat knihovny komponent vytvářené po desetiletí k simulaci různých scénářů „co kdyby“ již v rané fázi návrhu. 

Ověřování strojů v uzavřené smyčce

Procesy s uzavřenou smyčkou mohou ověřovat simulace zachycením a ověřením vztahů mezi požadavky, včetně funkčního uspořádání stroje, logické implementace automatizačního kódu a fyzické implementace modulu.

Digitální zobrazení CNC strojů
Vybrané úspěchy zákazníků

ThermoLift

Startup uses Simcenter Engineering Services and Simcenter STAR-CCM+ to develop heat pump that reduces energy costs

Siemens Digital Industries Software services and solution enable ThermoLift to integrate automated design optimization, allowing simulation to drive the design process

Další informace

Záznam webináře | 42 minut

Predictive Engineering Analytics and an Intelligent Engineering Simulation Platform

An engineer examining the virtual model of a smart, advanced industrial manufacturing plant

Balance Productivity & Energy Efficiency of Industrial Machinery

Podívejte se na webinář

Možnosti řešení