Inteligentní výkonové inženýrství

2 inženýři pozorující stroj s dopravníkem a digitální grafikou

Kvůli zvyšující se integraci softwaru a elektrických systémů strojů s jejich výrobním prostředím je výroba strojů stále složitější. Naše řešení využívající inteligentní výkonové inženýrství vám pomůže automatizovat procesy sdílení informací mezi konstrukčními týmy, analytiky, týmy výrobních testů a servisními inženýry. To umožňuje týmům nejefektivněji pro výrobce strojů vyhodnotit možnosti a omezení variant výrobků.

Kvůli zvyšující se integraci softwaru a elektrických systémů strojů s jejich výrobním prostředím je výroba strojů stále složitější. Naše řešení využívající inteligentní výkonové inženýrství vám pomůže automatizovat procesy sdílení informací mezi konstrukčními týmy, analytiky, týmy výrobních testů a servisními inženýry. To umožňuje týmům nejefektivněji pro výrobce strojů vyhodnotit možnosti a omezení variant výrobků.

30 day free trial

Performance engineering trial

Machinery in a hi-tech facility

Learn how to engineer intelligent machines with superior performance through a free, hands-on trial. Try it today!

Digitální zobrazení CNC strojů

Learn More

Výrobci čelí riziku výrazného narušení provozu, a když se snaží řešit potřebu výroby většího množství přizpůsobených strojů bez patřičné spolupráce a s ručními procesy, riskují, že se ztratí ve složitosti. Naše řešení využívající inteligentní výkonové inženýrství se zaměřuje na vylepšení simulací, návrhů a prvků konektivity pro výrobce strojů a zahrnuje následující:

Multifyzikální simulace strojů

Navýšení výkonnosti chytrých strojů si žádá víceoborovou spolupráci a využití simulací napříč širokou škálou fyzikálních oborů. To vám umožní zachytit složitost různých typů fyzikálních prvků a provádět multifyzikální simulace v různých odvětvích.

Integrovaný návrh strojů a simulace

Konstruktéři a simulační inženýři mohou pracovat napříč jednotlivými nástroji s primárním modelem konceptu toho stejného modelu a udržovat data simulací synchronizovaná s návrhem. Díky tomu je možné snadno používat knihovny komponent vytvářené po desetiletí k simulaci různých scénářů „co kdyby“ již v rané fázi návrhu. 

Ověřování strojů v uzavřené smyčce

Procesy s uzavřenou smyčkou mohou ověřovat simulace zachycením a ověřením vztahů mezi požadavky, včetně funkčního uspořádání stroje, logické implementace automatizačního kódu a fyzické implementace modulu.

Digitální zobrazení CNC strojů
Vybrané úspěchy zákazníků

ThermoLift

Startup uses Simcenter Engineering Services and Simcenter STAR-CCM+ to develop heat pump that reduces energy costs

Siemens Digital Industries Software services and solution enable ThermoLift to integrate automated design optimization, allowing simulation to drive the design process

Další informace

Záznam webináře | 42 minut

Predictive Engineering Analytics and an Intelligent Engineering Simulation Platform

An engineer examining the virtual model of a smart, advanced industrial manufacturing plant

Balance Productivity & Energy Efficiency of Industrial Machinery

Podívejte se na webinář

Možnosti řešení

Digital part production

Original equipment manufacturers (OEMs), as well as their supply chain partners, are tasked with manufacturing parts and components for industrial machines. For both organizations, functionality on the shop floor is critical. Our Digital Part Production solution ensures new parts are integrated into the larger machine while meeting high tolerances and precision needs. This provides parts that are built quickly and ensure reliability and the highest quality while maximizing production capacity.

IoT and Lifecycle Analytics

Kombinujte různé zdroje dat a fragmentované informace a pomáhejte svým zákazníkům ovlivňovat návrh, inovace výrobků a zlepšování jejich výkonu od návrhu a vývoje stroje až po jeho použití koncovým zákazníkem.

Manufacturing & Production Machine Performance Engineering

Inženýrství pokročilých výrobních strojů zítřka vyžaduje propojení mechanických, elektrických, elektronických a softwarových systémů. Díky tomu je možné vytvářet, simulovat a virtuálně uvádět do provozu pokročilé stroje, a to od jejich konceptu až po jejich zavedení.

Návrh výkonných rotačních strojů

Získejte lepší přehled o vlastnostech rotačních strojů, například čerpadel, kompresorů, motorů a dalších, a vyhodnoťte je s ohledem na jejich výkonnost, hluk, vibrace a chlazení lépe, než při fyzickém testování.

Návrh výkonných systémů HVAC

Získejte lepší přehled o vlastnostech systémů HVAC a vyhodnoťte je s ohledem na jejich výkonnost, hluk, vibrace a chlazení lépe, než při fyzickém testování.

Pokročilý inženýring strojů

Zavádění inovací při plánování, vývoji a výrobě může být náročné. Díky softwarovému řešení pro pokročilý inženýring strojů od společnosti Siemens Digital Industries Software může váš podnik nastoupit cestu digitálních inovací a zvýšit svou produktivitu. Naše řešení pro pokročilý inženýring strojů zajistí větší jistotu při vývoji pokročilých strojů, zkracuje čas potřebný k náběhu výroby díky virtuální konstrukci a zprovoznění jejímž výsledkem je včasná validace, zkrácení času potřebného ke zprovoznění a dřívější dosažení produktivity.

Video

Explained: Intelligent performance engineering

Discover what the industrial machinery market of tomorrow looks like today with the intelligent performance engineering digital thread.

Click here to view