Integrované řízení kvality

Naše řešení integrovaného řízení kvality pro odvětví průmyslových a těžkých strojů výrobcům umožňuje zvýšit kvalitu a snížit náklady v celém životním cyklu výrobku. Nabízí jim prostředí pro řízení kvality v uzavřené smyčce, ve kterém mohou optimalizovat provozní efektivitu, snížit množství odpadu a definovat výrobní operace.

Naše řešení integrovaného řízení kvality pro odvětví průmyslových a těžkých strojů výrobcům umožňuje zvýšit kvalitu a snížit náklady v celém životním cyklu výrobku. Nabízí jim prostředí pro řízení kvality v uzavřené smyčce, ve kterém mohou optimalizovat provozní efektivitu, snížit množství odpadu a definovat výrobní operace.

Learn More

Dnešní výrobci strojů se potýkají se stejnými problémy. Potřebují vytvářet vysoce přesné komponenty v malých objemech a provádět montáž složitých přizpůsobených strojů v neustále přísnějších termínech.  Proto je nutné vytvořit program pro řízení kvality, který bude využívat nejmodernějších metod a bude flexibilní, škálovatelný, automatizovaný a bude ho možné sledovat pomocí inženýrské rozpisky a výrobní dokumentace.

Měření produktivity zůstává klíčovým parametrem popisujícím efektivitu dnešních výrobců strojů. Přímá vazba mezi vývojem výrobků a procesů značně zvyšuje celkovou složitost a ztěžuje odhalování chyb při vývoji. Z tohoto důvodu jsou funkce pro správu verzí a objednávek k dosahování cílové kvality zásadní.

Naše řešení integrovaného řízení kvality pro odvětví průmyslových a těžkých strojů výrobcům umožňuje zvýšit kvalitu a snížit náklady v celém životním cyklu výrobku. Nabízí jim prostředí pro řízení kvality v uzavřené smyčce, ve kterém mohou optimalizovat provozní efektivitu, snížit množství odpadu a definovat výrobní operace.

Záznam webináře

Význam kvality v rámci uvádění nového výrobku (NPI)

Webcast společnosti LNS – řízení kvality – sponzorováno společností Siemens

Akce společnosti LNS Research

Podívejte se na webinář

Možnosti řešení

Prohlédněte si klíčové oblasti tohoto řešení.

Continuous Quality Improvement

Provádějte úplnou kontrolu konečné kvality podle klíčových ukazatelů výkonnosti ve výrobním procesu a zahrňte do ní také procesy pro sběr stížností, reklamací a nápravných akcí.

Ensure Dimensional Quality

Automatizujte sběr dat, jejich třídění a hlášení a umožněte tak týmům zodpovědným za kvalitu trávit produktivní čas zlepšováním výrobních procesů a snižováním zmetkovitosti, nutnosti dalšího opracování a ztrát ve výrobě.

Issue Management & CAPA

Vytvořte rychlý, kompletní a automatický program pro dodržování předpisů, který bude obsahovat správu problémů v celém životním cyklu výrobků a umožní jejich sledovatelnost.

Quality Management in Production

Zvyšujte kvalitu a spolehlivost dodavatelů a jejich dodávek pomocí kontrolních programů, které obsahují analýzy, náhodné kontroly a řídicí panely pro automatické řízení kvality.

Quality Operations Management

Zde zadejte krátké shrnutí - ne více než 75 slov. Tato verze shrnutí se zobrazí při použití této funkce v propagačním formátu.

Quality Planning / Advanced Product Quality Planning

Vytvářejte kompletní plány kvality, které budou v souladu s příslušnými normami, například APQP, FMEA a PPAP, pracujte s daty součástí pomocí CAD rozhraní a sledujte případné změny a databáze ERP.

Solve Build Quality Issues More Effectively

Využijte studie tolerancí prvků návrhu ke zpřesnění analýz výrobní proveditelnosti podle požadavků návrhů součástí a získejte tak plán, jak zvýšit kvalitu s nejefektivnějším využitím prostředků.

Validate Quality

Urychlete programování kontrol až o 80 procent díky informacím o výrobku a výrobě (PMI) v CAD modelu, například geometrickým tolerancím, kótám a 3D poznámkám.