Správa dat z provozu

Se zvyšující se složitostí výrobků roste i důležitost systémů pro efektivní a přesnou správu konfigurací výrobků nebo zdrojů výrobců strojů. Naše řešení pro správu dat z provozu průmyslových strojů nabízí funkce pro správu fyzických výrobků a souvisejících dat a procesů, zejména správu dat z testování, jejich výroby a údržby, a také funkce související se servisními službami.

Se zvyšující se složitostí výrobků roste i důležitost systémů pro efektivní a přesnou správu konfigurací výrobků nebo zdrojů výrobců strojů. Naše řešení pro správu dat z provozu průmyslových strojů nabízí funkce pro správu fyzických výrobků a souvisejících dat a procesů, zejména správu dat z testování, jejich výroby a údržby, a také funkce související se servisními službami.

Správa dat z provozu

Learn More

Obchodní model, kde je výrobek chápán nejen jako jednorázová prodejní položka, ale především jako platforma pro dlouhodobou údržbu, je dnes pro výrobce strojů s dlouhou životností velmi důležitý. Umožňuje zvýšit a stabilizovat příjmy i zisky a zajistit si také loajalitu zákazníků. Tento obchodní model vyžaduje co nejlepší pochopení výkonnosti výrobku a plánování údržby již během vývoje. Nutná je také fungující správa znalostí a schopnost efektivního provádění samotné údržby. Začlenění servisních funkcí do prostředí PLM používaného pro vývoj výrobků umožňuje těsnější spolupráci mezi jednotlivými subjekty a pomáhá zvýšit kvalitu výrobků i souvisejících služeb.

Naše řešení pro odvětví průmyslových strojů nabízí funkce pro správu fyzických výrobků a souvisejících dat a procesů, zejména správu dat z testování, jejich výroby a údržby, a také funkce související se servisními službami pro tyto stroje.  Funkce PLM pro správu zabezpečení, pracovních postupů, změn a dokumentů propojují rozpisky a znalosti o výrobcích s fyzickou strukturou a umožňují tak lepší servis. Správa fyzických konfigurací výrobků podporuje testování, záruční opravy a údržbu a využívá informací o stavu a historii odebírání, přidávání a kontroly součástí.

Správa dat z provozu

Možnosti řešení

Prohlédněte si klíčové oblasti tohoto řešení.

Bill of Materials Management

Náročnost a náklady spojené se sledováním PLM procesů lze snížit automatizací toku správných informací ke správným rolím a jednotlivcům a urychlit tak zpracování servisních operací.

Business Intelligence & Reporting

Analýzou servisních dat a dat výrobku lze odhalit trendy a vytvářet přehledy a výkazy. Ty umožňují měření i analýzu klíčových výkonnostních metrik, aby bylo možné řídit procesy v rámci celého životního cyklu výrobku.

Change Management

Eliminujte nejednotné a manuální postupy a spravujte tak efektivně změny výrobku podle požadavků, analýz a začlenění a všech informací spojených s průběžným a systematickým vylepšováním výrobků.

Digital Mockup

Díky 3D zobrazení součástí a sestav lze zlepšit servis strojů, snadněji předvídat slabá místa, zachytit možné problémy, definovat nápravu, zvýšit kvalitu výrobků a zlepšit jejich servis.

Document Management & Publishing

Tvorba, schvalování a přístup k dokumentům asociovaných se stroji a jejich servisem umožňuje udržovat návrh a dokumentaci výrobku v souladu se změnami a zvýšit tak kvalitu i rychlost dodávek.

Issue Management & CAPA

Při sledování reklamací, vad a nesouladů v podniku lze využít nástroje pro simulace a validace chování výrobků. Tyto nástroje pomáhají při řešení problémů s plněním požadavků a při vývoji kvalitních výrobků.

Materials Data & Lifecycle Management

Návrh výrobku podle materiálů lze vylepšit řízením životního cyklu všech potřebných materiálů. Výsledkem jsou inovativní stroje a lepší využití dostupných materiálů.

Product Requirements Engineering

Podpora oboustranné spolupráce mezi návrhem výrobku a servisními operacemi umožňuje zohlednit servisní a výkonnostní požadavky již v rámci návrhu, testování a servisu strojů.

Workflow Management

Zaznamenávejte, třiďte a zobrazujte informace o strojích v kontextu jejich konfigurace. Tak budete moci lépe plánovat údržbu, zpracovávat nové požadavky a dodržovat předpisy.