Návrh výkonných systémů HVAC

Návrh výkonných systémů HVAC

Systémy pro větrání a klimatizaci (HVAC) musí fungovat v celé řadě podmínek, dlouho, s minimálními opravami a navíc podléhají regulacím energetické účinnosti.  Řešení společnosti Siemens Digital Industries Software vám pomůže získat lepší přehled o vlastnostech systémů HVAC a vyhodnocovat je s ohledem na jejich výkonnost, hluk, vibrace a chlazení lépe, než při fyzickém testování.

Systémy pro větrání a klimatizaci (HVAC) musí fungovat v celé řadě podmínek, dlouho, s minimálními opravami a navíc podléhají regulacím energetické účinnosti.  Řešení společnosti Siemens Digital Industries Software vám pomůže získat lepší přehled o vlastnostech systémů HVAC a vyhodnocovat je s ohledem na jejich výkonnost, hluk, vibrace a chlazení lépe, než při fyzickém testování.

Návrh výkonných systémů HVAC

Learn More

Trh se systémy HVAC vzkvétá. Rostoucí trh láká mnoho výrobců, proto je důležité vytvářet výrobky, které se budou odlišovat od konkurence. Klíčem úspěchu nad konkurencí je zavádění inovací.

Rostoucí množství skleníkových plynů a poptávka po vyšší účinnosti způsobila, že vlády po celém světě začaly trh se systémy HVAC regulovat z hlediska emisí a účinnosti. Různá nařízení zvyšují složitost, kterou je nutné brát v potaz při navrhování nových výrobků.

Výrobky HVAC jsou navíc stále chytřejší a propojenější. Díky IoT mohou systémy HVAC komunikovat v síti a monitorovat a řídit teplotu a vlhkost i na vzdálených místech.

Jak ovšem zjistit, zda se budou výrobky v tomto propojeném světě chovat podle očekávání? Jaký vliv mají řídicí systémy na strojírenské komponenty a naopak? Lídři na trhu budou schopni navrhovat výrobky pro nový svět plný inovací.

Simulace jsou klíčem, jak zavádět inovace rychleji než konkurence. Díky simulacím můžete otestovat nové nápady ještě před tvorbou fyzického prototypu. To znamená, že můžete vyhodnotit celou řadu variant a vybrat ideální návrh, a následně simulace zvalidovat fyzickými testy, aby výrobky splňovaly požadované zákonné požadavky.

Společnost Siemens Digital Industries Software nabízí prvotřídní funkce pro CAE a systémové simulace, testování, průzkum návrhů a analýzy. Naše řešení pro simulace a testování vám pomůže získat lepší přehled o vlastnostech systémů HVAC a vyhodnocovat je s ohledem na jejich výkonnost, hluk, vibrace a chlazení lépe, než při fyzickém testování.

Návrh výkonných systémů HVAC
Vybrané úspěchy zákazníků

SANDEN

Heat pump manufacturer uses Simcenter STAR-CCM+ to rapidly explore design space and bring products to market faster

Siemens Digital Industries Software solutions enable Sanden to lower development costs and maximize product performance

Další informace

Záznam webináře | 56 minut

Optimizing power electronics and software for xEV thermal systems

Leverage power electronics and software for xEV thermal systems

Learn how to accelerate power electronics and software engineering for xEV systems with predictive simulation

Podívejte se na webinář

Možnosti řešení

Prohlédněte si klíčové oblasti tohoto řešení.