Rozvržení výroby, návrh linek a optimalizace provozu

Se zvyšováním důrazu na výrobu se stává plánování výroby strategickým procesem, který může výrobcům přinést konkurenční výhodu. Naše řešení rozvržení výroby, návrhu linek a optimalizace provozu pro odvětví průmyslových a těžkých strojů umožňuje navrhovat, rozvrhovat a konfigurovat prostředí továrny a také optimalizovat jeho provoz pomocí digitálních 3D modelů továren a pokročilých softwarových nástrojů.

Se zvyšováním důrazu na výrobu se stává plánování výroby strategickým procesem, který může výrobcům přinést konkurenční výhodu. Naše řešení rozvržení výroby, návrhu linek a optimalizace provozu pro odvětví průmyslových a těžkých strojů umožňuje navrhovat, rozvrhovat a konfigurovat prostředí továrny a také optimalizovat jeho provoz pomocí digitálních 3D modelů továren a pokročilých softwarových nástrojů.

Learn More

Zákazníci a provozovatelé strojů vyžadují stále složitější a přizpůsobenější konfigurace, které budou vyhovovat jejich potřebám z hlediska konkurenceschopnosti, zrychlování výroby a dodržování přísnějších harmonogramů. Aby byli výrobci strojů úspěšní, musí být schopni plánovat své výrobní provozy tak, aby dosáhli maximální efektivity při přesunu materiálu, efektivně využívali skladových prostor a komunikovali se svými zákazníky ohledně jejich individuálních potřeb.

Tyto faktory společně představují složitý a dynamický problém, k jehož řešení jsou potřeba koordinované, vysoce vizuální a integrované nástroje kombinující rozvržení továren, optimalizaci toku procesů a správu materiálů podle konfigurací.

Naše řešení rozvržení výroby, návrhu linek a optimalizace pro odvětví průmyslových a těžkých strojů umožňuje navrhovat, rozvrhovat a konfigurovat prostředí továrny a také optimalizovat jeho provoz pomocí digitálních 3D modelů továren a pokročilých softwarových nástrojů. Díky zcela integrovanému řešení pro návrh výrobních linek s využitím výrobních dat můžete vyvíjet 3D virtuální modely výrobních systémů, aby bylo možné optimalizovat rozvržení a zvážit vliv různých faktorů, například bezpečného prostoru, hluku a bezpečnosti ještě před zahájením výroby. Součástí tohoto řešení jsou i funkce pro vyhodnocování umístění a přístupu k vybavení.

Možnosti řešení

Prohlédněte si klíčové oblasti tohoto řešení.

Bill of Materials Management

Transformujte své výrobní operace a začleňte do nich inženýrské rozpisky, výrobní operace a posloupnosti úkonů. Naše řešení vám umožní uchovávat záznamy všech procesů s ohledem na původní rozpisku.

Factory & Line Design Data & Process Management

Spolupracujte s obchodníky a dodavateli strojů na vytvoření prostředí, ve kterém bude možné pracovat v libovolném systému a přitom mít data celého závodu synchronizována.

Improve Material Flow for Efficient Factory Layouts

Optimalizujte rozvržení továren z hlediska vzdáleností toků materiálů, frekvence operací a nákladů a vyhodnocujte informace o přesunech, nárocích na skladování, zařízeních k manipulaci s materiálem a informacích o balení součástí z hlediska cílových nákladů.

Manage Manufacturing Data & Process Knowledge

Zajistěte u těžkých strojů globální viditelnost všech dat o výrobku až na úroveň komponent. Efektivně používejte výkazy o materiálech, data dodavatelského řetězce a globální výrobní data.

Navigate, Access & Visualize Manufacturing Information

Zobrazujte vybavení a jeho umístění v rámci závodu a provádějte montáž a analýzu toků výrobních materiálů, díky čemuž můžete vytvořit srozumitelné cloudové 3D zobrazení pro všechny zaměstnance.

Optimize Factory & Line Design

Vytvářejte, vizualizujte a optimalizujte rozvržení výrobních linek, provádějte simulace provozu a získávejte informace o stavu strojů v denních výkazech z provozu.

Optimize Throughput for Improved System Performance

Modelujte, simulujte a optimalizujte operace z hlediska toků materiálů, využití prostředků a logistiky v globálních výrobních provozech nebo i na jednotlivých výrobních linkách a zlepšete stávající výrobu a i tu plánovanou.

Streamline Planning of High-Volume Production Machining

Zjednodušte a urychlete návrh a optimalizaci výrobních linek i pro velmi složité součásti díky integrovanému pokročilému plánování a CAM nástrojům umožňujícím rozvrhnutí, vyvažování, programování a simulování výrobních operací.